Nyheter

Jonas’ hobbyprosjekt førte til stor avsløring om politiet

Med nysgjerrighet og engasjement rundt debatten om ruspolitikk, startet Jonas Ali Nagizadeh en omfattende undersøkelse på fritiden.

Hvem: Jonas Ali Ghanizadeh

Hvorfor: Avslørte at politiet har sendt penger til Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), en gruppe som jobber for en strengere ruspolitikk. Flere norske medier har kastet seg på bølgen.

Hva fant dere ut?

– Det vi fant ut var for det første at politietaten, politidistriktene og politiet som helhet, betaler mye penger til en ruspolitisk lobbyorganisasjon, Norsk Narkotikapolitiforening, men ikke til andre organisasjoner. Dette skjer på en måte som etter vårt syn er i strid med statens regelverk for å gi stønad. Det er en systematisk blanding av politiske standpunkt og det å bære politiuniformen, som er jobben deres. Det gjør at det blir vanskelig for publikum og motdebattanter i rusrelaterte saker å forstå hvem man egentlig diskuterer med. Det prinsipielle spørsmålet er om politifolk selv skal ha en mening om hvem og hvordan man bør straffe folk.

Forklar kort hva du/dere gjorde?

– Det handler om å bruke innsynsbegjæringer aktivt for å følge spor som man har. Man har på en måte noen påstander og teorier som man jobber ut fra, også forsøker man å finne dokumentasjon for det. Noe treffer man på, og noe ikke. Mesteparten av jobben gikk ut på å lete seg fram og analysere det som kommer frem. Det var et rent hobbyprosjekt, ubetalt og frivillig. Motivasjonen var vel en slags idealisme.

Hva fikk deg interessert i denne saken?

– Jeg har vært opptatt av ruspolitikk lenge. En som heter Bård Standal skrev noen kommentarer i Dagbladet for fem år siden som handlet om akkurat dette, men de ble på mange måter forbigått i stillhet. Jeg har ingen tilknytning til Unge Venstre, men det som skjedde med legaliseringskampanjen deres i 2019, da den ble sensurert, gjorde meg også engasjert. Også er det debatten om rusreformen. Jeg reagerte på politifolks rolle i den. I tillegg var jeg uenig i meningene deres og måten de forholdt seg til fakta og forskning på.

Hvorfor er dette en viktig sak?

– Det er todelt. Mitt standpunkt når det gjelder selve rusreformen er ingen hemmelighet i det hele tatt. Også vil noen framstille meg som en politihater, men det er jeg absolutt ikke. Jeg mener at vi er avhengig av politiet, men at vi må ha tillit til dem. Selv har jeg aldri vært i kontakt med politiet på grunn av rus, men for mange unge som faktisk kommer i kontakt med politiet, er denne tilliten helt avgjørende. Ungdommen må vite at politiet ikke er aktivister, og at de vil bli behandlet greit, det er det som er viktig. Jeg må samtidig si at mange politifolk også hever stemmen mot dette samrøret, noe som er veldig bra. Flere er for en human ruspolitikk for ungdom og andre sårbare personer. Så jeg drar ikke alle over en kam, men noe må ryddes opp i.

Hva tror, eller håper du at avsløringene kan føre til?

– I flere saker ser man at det virker som om politiet ikke har kultur, verktøy eller systemer til å ta tak i ting før det skjer noe veldig alvorlig. Jeg håper de kan bli mer kritiske til seg selv og sine arbeidsmetoder, og mer selvransakende, før slike store saker oppstår. Det gjelder jo både når det er snakk om rus, eller Eirik Jensen-saken, for den del. Vi bør ha en prinsipiell tilnærming til hvordan politiet som etat skal forholde seg til politiske debatter. Deres arbeid må være kunnskapsbasert og forskningsbasert, mener jeg.

Hva er ditt ideal for ruspolitikk i fremtiden?

– Det er jo en politikk hvor vi erkjenner at folk alltid har ruset seg i alle år som mennesker har eksistert, og at vi tilpasser politikken vår til det. Skadene som følge av rus må bli minst mulig, og vi må ha en politikk på linje med alkoholpolitikken slik den er i dag.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Det må vel bli noe innenfor rusdebatten. Men jeg er også veldig opptatt av miljø og klima.

Hva gjør deg lykkelig?

– Jeg blir glad når jeg kan ta en artig togtur eller en sykkeltur til et sted for å kikke på ting. Sist var jeg på en runde rundt i Trondheim på sykkel sammen med min far.

Hvem var din barndomshelt?

– Max Mekker. Han mekker jo alt.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det må være at jeg er litt lite disiplinert noen ganger.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Da kjøper jeg noe som jeg ikke har bruk for i det hele tatt. Også forsvarer jeg det for meg selv og vennene mine etterpå.

Er det noe du angrer på?

– Jeg skulle kjøpt Bitcoin da jeg hørte om det for første gang for mange år siden, og ikke bare avskrevet det som tull. Da tror jeg at jeg hadde hatt en god del penger i dag.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Siden jeg bor i Trondheim, ville jeg stått i heisen med fylkesordføreren her, Tore O. Sandvik. Jeg ville snakket med han om debatten rundt rusreformen, for å høre om han faktisk mener det han har sagt om saken.