Nyheter

Oslos kunstnere får ny krisepakke: – Dette stipendet er ment som en anerkjennelse til kulturlivet

Oslo kommune har satt av 12,5 millioner kroner til et krisestipend for kunst- og kulturlivet. Det er mer enn dobbelt så mye som de satte av i fjor.

Omar Samy Gamal (SV), byråd for kultur, idrett og frivillighet ønsker at det gamle Munhmuseet skal kunne brukes til kulturformål,,og at kommunen fortsatt skal eie bygget.

– Jeg vet at det ikke er nok til å løse alle problemer, men det er vårt bidrag og vi prøver så godt vi kan å bidra i denne krevende tiden.

Det sier Omar Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet til Dagsavisen. I fjor satte Oslo kommune av 6,2 millioner kroner til et krisestipend for hovedstadens kunstnere og artister. I år er stipendet doblet og vel så det, og ligger på 12,5 millioner. Fem organisasjoner fikk før sommeren i fjor i oppgave av Oslo kommune å viderefordele midler fra krisepakken til byens profesjonelle kunstnere. Slik vil det fungere også i år, forklarer Gamal.

– Organisasjonene kjenner sitt felt best og vet hvem som har størst behov på sitt område, det vet ikke vi i kommunen like godt, sier han.

Det er gode grunner til at stipendet er såpass mye høyere i år, mener Gamal.

– Vi så at krisepakken i fjor traff veldig godt, og i år er situasjonen enda mer usikker enn den var i fjor. Vi vet fortsatt ikke hvor lenge de nasjonale støtteordningene vil vare, og det vet jeg at bekymrer mange kunstnere. Det er heller ikke sånn at man kan starte opp igjen med prosjekter og få inntekt over natta. Ting tar tid, og disse pengene skal gå til å produsere kunst, sier han.

Bekymret for kulturlivets framtid

– Dette stipendet er også ment som en anerkjennelse til kulturlivet. Kunst og kultur er viktig for samfunnet vårt, og nå er mange kunstnere under sterkt press, sier Gamal.

En annen grunn til at budsjettet for stipendet har økt, er at behovet i fjor var så stort at omtrent kun 10 prosent av dem som søkte om midler fikk det godkjent. Helt konkret var det 661 kunstnere som søkte på stipendet, og 598 som fikk avslag.

– Det er sannsynligvis uansett ikke nok til å hjelpe alle. Oslo kommune kan ikke løfte hele kulturlivet ut av denne krisen av alene, det må nasjonale muskler til. Vi bidrar med det vi kan innenfor vårt budsjett, som er en brøkdel av det nasjonale.

– Tror du det store behovet for støtte er et tegn på at kulturlivet i Oslo vil få langsiktige økonomiske konsekvenser som følge av pandemien?

– Det er det vi prøver å motarbeide. Jeg har en bekymring, men vi vet ikke hvor lenge konsekvensene av pandemien vil vare helt ennå. Vi vil følge nøye med utover høsten, svarer Gamal.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen her

Gamals bekymring er at kunstnere forlater feltet og søker seg til andre jobber, forklarer han.

– Det vil gjøre Oslo og demokratiet vårt fattigere. Kunsten og kulturen er sjela i livene våre. Det kan vi ikke risikere å miste.

– Kunne dere delt ut mer?

– Det er mange ting som skal prioriteres og det vil alltid være behov for midler, men vi har et begrenset og trangt budsjett i kommunen. Jeg synes 12,5 millioner kroner er bra, og jeg håper først og fremst at kulturlivet opplever det som en anerkjennelse av deres samfunnsoppdrag, og ser at vi deler samme bekymring.


Thale Engelsen

Thale Engelsen

Journalist