Nyheter

Blir korona farligere eller mindre farlig? Dette mener ekspertene

Mye er usikkert, men de nye virusvariantene vil gi små konsekvenser når de fleste er blitt vaksinert, mener både Helsedirektoratets Espen Nakstad og immunolog Anne Spurkland.

Koronaviruset har så langt mutert i flere omganger, men vil det fortsette å mutere? Og hvor farlig er det egentlig?

Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør, tror at framtidige mutasjoner kommer til å gjøre koronaviruset farligere og mer smittsomt for de som ikke har utviklet immunitet - i alle fall på kort sikt.

– Så langt i pandemien har endringene i SARS-CoV-viruset dessverre gått i retning av stadig økt smittsomhet og mer alvorlig sykdom. Særlig gjelder dette endringer i viruset sitt piggprotein, som gjør at det lettere kommer inn i kroppen vår. Det er grunn til å tro at denne utviklingen vil fortsette, fordi veldig mange fortsatt smittes og fordi nye virusstammer som unnslipper vaksineeffekten lettere vil spre seg, sier han.

På den andre siden endrer viruset seg ganske lite, sammenliknet med blant annet influensavirus, og etter hvert som flere vaksineres vil det oppstå færre mutasjoner.

– Utfordringen akkurat nå er at så mange fortsatt smittes hver dag i verden, og da skjer det mutasjoner, konstaterer Nakstad.

Avhengig av vaksinering

Han påpeker at Norges befolkning snart kommer til å være godt beskyttet mot de variantene som sprer seg nå, men så lenge mange ellers i verden ikke har blitt vaksinert er det usikkert hva som skjer.

– Utfordringen er at virusmutasjoner som inntreffer utenfor Norge også vil påvirke smittesituasjonen hos oss, selv om mange er vaksinert. Ut fra produksjonsløpene for vaksiner ser det ut som det vil ta i hvert fall ett og et halvt år å tilby hele verdens befolkning vaksiner, sier han.

– Vil alle som vil, få vaksine, tror du?

Det ser ut som WHO og industrilandene vil ønske at flest mulig er vaksinert, men det gjenstår å se hvor mye penger de vil bruke i det lange løp, sier han.

Kanskje ny vaksinedose

Så lenge store deler av befolkningen i verden ikke har blitt vaksinert, er altså risikoen stor for nye mutasjoner som er mer smittsomme eller i større grad unnslipper vaksiner enn de vi har i dag, ifølge Nakstad.

Derfor tror han at det kanskje kan bli nødvendig med en ny, justert vaksinedose på sikt, eller kanskje flere.

– Det kommer stadig forskningsresultater som tyder på at vaksinene har langvarig effekt, men vi kan også ende opp med flere muterte virusvarianter som gjør at vi trenger nye vaksiner for å opprettholde den samme beskyttelsen. Hvordan det blir, vet ingen før vi kommer et godt stykke ut på høsten og inn i 2022, men foreløpig ser det ikke ut som vi vil trenge årlige justerte vaksinedoser, sier han.

– Kan det bli behov for nye nedstenginger, i påvente av justerte vaksiner?

Usikkerheten er selvsagt knyttet til om vi får nye mutasjoner som svekker vaksineeffekten ytterligere, slik at mange igjen blir alvorlig syke. Det er umulig å spå hvordan det blir, men vi må følge med gjennom fortsatt sekvensering og prøvetaking for å håndtere smitteutbrudd utover høsten.

Spurkland: – Får tilpasset immunforsvaret

Professor i immunologi og forfatter Anne Spurkland mener det er sannsynlig at koronaviruset etter hvert vil bli mindre farlig for de aller fleste.

Anne Spurkland har skrevet bok om immunforsvaret

– Covid-19 kommer antakelig til å bli en mildere sykdom, fordi de fleste får tilpasset immunforsvaret enten gjennom en infeksjon som de overlever eller gjennom vaksinering, sier hun.

– Espen Nakstad sier at vi så langt har fått varianter som er mer sykdomsframkallende. Er du enig i det, og hva er grunnen i så fall?

– Vi vet vel ikke egentlig om de isolert sett er mer sykdomsfremkallende, men fordi mange flere blir smittet er det også mange flere som blir syke. Det kan hende viruset er mer sykdomsframkallende, men det er tilstrekkelig at flere blir smittet, sier hun.

Samtidig vil hun ikke utelukke at det gjennom mutasjoner kommer varianter som vil ramme noen hardere.

– Det kan hende at de som ikke kan bli immune, enten fordi de har dårlig immunforsvar eller er barn og ikke blir vaksinert, møter et objektivt farligere virus. Endringer i virusets arvestoff kan slå begge veier, og det er mye vi ikke vet enda, sier hun.

– Tror du det vil bli nødvendig med nye, justerte doser av vaksinene?

Jeg tror ikke det vil bli nødvendig for folk flest, men for de med dårlig immunforsvar på grunn av sykdom eller medisiner som demper immunforsvaret kan det kanskje være meningsfullt. Så lenge virus sirkulerer vil vi møte virus såpass ofte at immunforsvaret ikke glemmer dette. Immunforsvaret vil tilpasse seg den til en hver tid gjeldende varianten.

Saken fortsetter under videoen

Tror korona vil bestå

Spurkland tror imidlertid at selv om de fleste etter hvert blir vaksinert, kommer vi til å få nye virus som vil sirkulere i befolkningen, uten at det får noen veldig store konsekvenser.

– Når vi ser den ene etter den andre varianten begynner å dominere, er det fordi de nye variantene sprer seg mer effektivt i nærvær av tiltakene vi har satt opp. Når vi holder lengre avstand må et vellykket virus holde seg svevende så lenge at det rekker neste person. Når vi vaksinerer oss må det klare seg på tross av immunreaksjoner og antistoffer, sier hun.

Hun ser for seg at man etter hvert kan få en sykdom som først og fremst rammer barn.

– Hvert år blir det født 60.000 nye mennesker i Norge, og barnebefolkningen vil ikke være immun. De kan holde viruset i gang, og det kan bli en slags barnesykdom. Så vil de voksne stort sett holde seg friske, men når de får barn i barnehagen for eksempel kan de bli syke, sier hun, og påpeker at barn stort sett tåler korona godt.

– Jeg tror det blir en relativt håndterbar sykdom, og det er uansett litt farlig å leve, konstaterer hun.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: