Nyheter

Marianne (41) ble overrasket da hun ringte bydelen og ble tilbudt vaksine

Mens folk venter på SMS for å bestille vaksinetime har flere i bydel Grünerløkka opplevd å få time på direkten når de har tatt kontakt. Men kommunens beskjed er likevel klar: Ikke ring.

Oslo er i gang med å kontakte folk mellom 25 og 39 år for vaksinering. Folk er blitt bedt om å vente på SMS der de får informasjon om hvordan se kan bestille time. Bydelene ligger litt ulikt med vaksinering, men Helseetaten opplyste til Dagsavisen forrige uke at de fleste ville bli kontaktet denne uken.

– Jeg ringte på fredag og så fikk jeg time på lørdag. Jeg bare at jeg var litt usikker på når min aldersgruppe skulle få vaksine, jeg er 41 år. Også spurte de bare, «vil du sette opp en time til vaksine?». Da svarte jeg jo selvfølgelig ja! Så fikk jeg time. Jeg skjønte ikke helt om de visste alderen min og jeg måtte ikke oppgi noe personnummer. Det var veldig sånn overraskende enkelt på en måte, sier Marianne Lia til Dagsavisen.

Dagsavisen har fått tips om at flere har kontaktet vaksinekontoret til bydel Grünerløkka og fått vaksinetime med en gang. På Helseetaten sin nettside om vaksineinformasjon i Grünerløkka står det at man må ha timeavtale og at de ikke tar imot drop-in. Helseetaten informere også om at utenlandsstudenter skal bli prioritert slik at de kan få vaksine før skolestart. Utenom dette er det ikke mulig med individuelle tilpasninger.

Unngår å miste vaksinedoser

Leder av vaksineprogrammet, Miert Skjoldborg Lindboe, forklarte til Dagsavisen at grunnen til at folk som har ringt har fått time med en gang er at de som er registret på venteliste ikke har hatt mulighet til å komme på kort varsel. Da har vaksinekontoret satt opp timer til de som har ringt slik at det ikke blir kastet noen vaksinedoser.

– Grunnen til at de som har ringt har fått time er at det ha vært resterende doser som vi ikke vil kaste. Vårt hovedansvar er at folk blir vaksinert og at vi ikke kaster doser. Samtidig skal vi hele tiden forholde oss til de prioriteringene som er så folk skal bli vaksinert i den riktige rekkefølgen, sier Lindboe til Dagsavisen.

Han informerer om at det ikke anbefales å ringe ned til vaksinesentrene for å få time raskere.

Ikke ring

– Vi har allerede blitt oppmerksomme på det. Det øyeblikket folk begynner å ringe vil det bli kaos. Det er ikke et system som er satt opp for det; da vil det bare bli for mange som tar kontakt og dette vil hindre vaksinasjonen som en helhet. Jo mer strømlinjeformet vi har vaksineringen, jo fortere går det for alle. Vi holder oss til systemene vi har, sier Lindboe.

Videre legger han vekt på at han er optimistisk til Oslos prognoser om vaksinering og tror de kommer til å bli nådd.

– Vi ringer nå folk som er på venteliste tidligere på dagen, sier han.

Peter Tjølsen fra vaksinekontoret på Grünerløkka informerer Dagsavisen om at bydelen har vært frie til å innkalle de siste prioriteringsgruppene på tvers av alder. Derfor har folk som Marianne blitt tilbudt vaksine med en gang de har ringt.

– Det er ønskelig at alle avventer SMS og ikke kontakter kundesenteret telefonisk da alle snarlig vil innkalles til time. I enkelttilfeller har bydelen restdoser som må benyttes innen få minutter, og det har da vært gitt restdoser til personer på reserveliste i riktig prioriteringsgruppe. Bydelene vil fremover få store mengder vaksiner og være i behov for mange på reserveliste. Vi oppfordrer innbyggere til å registrere seg på reserveliste, sier Tjølsen.

Bydel St. Hanshaugen anbefaler imidlertid at dersom du er i en av gruppene som skal være vaksinert nå, men ikke har fått det ennå, kan du ringe inn.

– Vi er opptatt av vi får vaksinert alle. Vi opplever derimot at noen glipper uansett hvor mye vi prøver. Dette er grunnen til at vi nå ber innbyggere som burde vært vaksinert kontakte oss, sier Miert Lindboe.

Han opplyser videre om at om du ikke er innfor den prioriterte gruppen vil du ikke få vaksine om du ringer.