Nyheter

Norge gir bort store partier av Janssen-vaksinen til andre land

Regjeringen har vedtatt at alle leveranser med Janssen-vaksinen skal doneres bort fra og med juli.

Det opplyser Erlend Svardal Bøe (H), statssekretær i Helsedepartementet, til Dagsavisen.

Etter at regjeringen åpnet for at folk kan ta Janssen-vaksinen frivillig utenfor vaksinasjonsprogrammet, har Folkehelseinstituttet (FHI) mottatt 88 bestillinger på til sammen 3865 doser av vaksinen.

Sist uke kunne Aftenposten fortelle at Reiseklinikken i Oslo, som har sagt ja til å sette vaksinen, ringes ned av folk som ønsker å ta den. Men selv om pågangen har vært stor, vil Norge sitte igjen med et stort overskuddslager. Totalt er det bestilt 3,77 millioner vaksiner, ifølge regjeringen. Norge har i dag over 200.000 doser på lager.

FHI foreslo at myndighetene bygger opp et beredskapslager med Janssen-vaksinen. Dette har regjeringen nå vurdert, og ifølge Helsedepartementet har de landet på at alle doser som Norge skulle mottatt fra og med juli, doneres bort.

– Hvis det mot formodning skulle være behov for disse dosene i Norge, vil vi fortsatt kunne motta disse. Gjenværende doser i Norge vil kunne doneres direkte til andre land, skriver statssekretær Svardal Bøe i en e-post.

Ifølge tall fra FHI skulle Norge mottatt over 100.000 Janssen-doser i juli og over 700.000 i august.

Alvorlige bivirkninger

Janssen-vaksinen ble tatt ut av det ordinære vaksinasjonsprogrammet fordi den kan gi samme alvorlige bivirkninger som AstraZeneca. Sistnevnte ble satt på pause i mars og er nå tatt helt ut av bruk i Norge. Det skjedde etter at fire personer døde etter å ha fått vaksinen. Janssen-vaksinen kan i likhet med AstraZeneca gi sjeldne, men svært alvorlige tilfeller med blodpropp kombinert med lavt antall blodplater.

EUs legemiddelbyrå har godkjent Janssen-vaksinen og mener nytten er større enn risikoen. FHI og Helsedirektoratet mener det var riktig å ta den ut og har vist til at helsegevinstene ikke står i forhold til helserisikoene. Legeforeningen har gått ut og frarådet sine medlemmer fra å sette Janssen-vaksinen. FHI-direktør Camilla Stoltenberg uttalte til VG at det er uvanlig at man tar i bruk en vaksine «med så tydelig risiko for dødelige bivirkninger».

– Jeg er redd for at noen får blodpropp og jeg er redd for at noen kan dø av dette. Men jeg håper det ikke skjer.

Kriteriene for å få vaksinen

De som ønsker å ta Janssen-vaksinen, må oppfylle ett av disse kriteriene som Helsedirektoratet har utarbeidet:

  • Nødvendige reiser til land med høy smitte eller områder der legen vurderer at nytte overstiger risiko ved Janssen-vaksinen.
  • Personer som har en så krevende livssituasjon knyttet til det å være uvaksinert at den tiden som gjenstår fram til annen vaksine tilbys, truer liv og helse.
  • Når et nært familiemedlem har alvorlig kreftsykdom, eller der et nært familiemedlem mottar annen immunsupprimerende behandling og legen vurderer at nytten av vaksinen overstiger risiko med Janssen-vaksinen.
  • Når legen vurderer at det foreligger alvorlig psykisk lidelse, fare for liv eller vesentlig svekkelse av livskvalitet som følge av langvarig isolasjon og tung tiltaksbyrde.
  • I tillegg kan det ut ifra en konkret medisinsk faglig vurdering være tilfeller hvor legen ut fra en helhetlig vurdering og ut fra kjennskap til personens livssituasjon, vurderer at fordelene for den enkelte overstiger risikoen. Dette må ta utgangspunkt i den enkeltes livssituasjon.---