Nyheter

Vinnerne av Dagsavisen Ung sin konkurranse!

«Hva holder deg våken om natta?» spurte vi, og bidragene rant inn. Hannah (16) vant med en personlig og reflektert tekt om rasisme.

Juryen besto av kommentator Arne Strand, digitalansvarlig Kathleen Buer og debattansvarlig Selma Moren. Her er deres begrunnelse:

1. plass: Hannah Elisabeth Willow (16)

Willow viser stor evne til refleksjon, samtidig som hun løfter sine opplevelser av diskriminering for å tegne et større bilde av den stille rasismen i Norge. Oppbyggingen i teksten er god, eksemplene er tankevekkende og argumentasjonsrekken sitter som et skudd!

2. plass: Hans Julian Schinning (15)

Schinnes gir en nær beskrivelse av sin egen telefonavhengighet. Teksten er løst på en kreativ måte, og han bruker språklige virkemidler sikrer at vi som leser henger med hele veien. Telefonavhengighet er et samfunnsproblem som rammer unges psykiske helse. Schinnes tekst er et varsko som voksne bør ta på alvor.

3. plass: Alma Bulling (15)

Vi liker måten Bulling henvender seg direkte til leseren. I teksten «det preller ikke av» plasserer hun ansvaret for hvordan barn snakker til hverandre hvor det hører hjemme, hos oss voksne. Bulling tar standpunkt, kommer med eksempler på hvordan språkbruk blant unge preger deres hverdag. Hun bruker også språklige virkemidler på en presis måte.