Nyheter

Vil ha omkamp om elsparkesykkel-leie

Usikkert om vedtaket er lovlig, mener Høyre, som krever innsyn i byrådets juridiske vurderinger. Advokatfirma mener kommunen ikke uten videre kan kreve leie av elsparkesykkel-leverandørene.

Oslo 20210405. 
Sparkesyklist i motlys i Frognerparken.
Foto: Heiko Junge / NTB

– Vedtaket ble hastebehandlet og trumfet igjennom i bystyret uten at vi har fått innsyn i de juridiske vurderingene byrådet har gjort, sier Anne Haabeth Rygg, gruppeleder for Høyre i Oslo bystyre.

Onsdag kveld var Høyre blant mindretallet som stemte mot vedtaket om at elsparkesykkel-leverandører skal betale avgift til Oslo kommune for leie av kommunal grunn. Mindretallet ba om at saken skulle utsettes og ville ha lovlighetskontroll av forslaget, som ble lagt fram av byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG), og stemt gjennom av Arbeiderpartiet, MDG, SV, Rødt og Sp. Også Venstres Halstein Bjercke var sterkt kritisk til at forslaget skulle behandles etter at notatet sådde tvil om lovligheten.

Vedtaket betyr at elsparkesykkel-aktørene kan måtte betale flere titalls millioner i avgift til kommunen for 2021.

– En veiavgift for elsparkesyklister, uttalte Voi-direktør Christina Moe Gjerde til Dagsavisen om vedtaket.

Tidligere byrådsleder stiller spørsmål

Etter at byrådsmøtet var begynt onsdag ettermiddag, fikk gruppelederne oversendt et juridisk notat fra advokatfirmaet Selmer på vegne av elsykkel-aktørene Voi, Bird og Tier. Notatet setter spørsmålstegn ved lovligheten av forslaget, som nå er vedtatt. Selmer-vurderingen er signert Stian Berger Røsland, tidligere byrådsleder for Høyre fra 2009 til 2015. På vegne av advokatfirmaet Selmer anbefaler han elsykkel-aktørene å prøve saken for domstolene om Oslo kommune krever inn leie. Advokatnotatet viser til pågående rettsprosesser i Bergen og Trondheim rundt kommunenes anledning til å kreve leie av elsparkesykkel-aktørene.

«Vår vurdering er at kommunen ikke har hjemmel til å avkreve tillatelse til, eller å innkreve leie for, bruk av kommunal grunn for elsparkesykler i utleie», konkluderer Røsland sin vurdering for Selmer.

I bystyremøtet onsdag kommenterte byråd Lan Marie Berg at hun var kjent med innvendingene, og at kommunens egne juridiske vurderinger konkluderte at vedtaket er lovlig.

Oslo 20200811. 
Samferdselsbyråd Lan Marie Berg under en pressekonferanse i Oslo Rådhus om koronasituasjonen i Oslo.
Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vi mener kommunen med grunnlag i eierrådigheten kan kreve leie for bruk av kommunal grunn. Argumentene fra Selmer er kjent og ble vurdert, sa Lan Marie Berg i bystyret.

Kommunens egen advokatvurdering er imidlertid unntatt offentlighet.

Hvis ikke byråden frigir notatet, vil mindretallspartiene kreve lovlighetskontroll av vedtaket. Det vil utsette opprydningen i elsparkesykkel-markedet i Oslo. Byrådet la fram vedtaket nå, slik at en forskrift for utleie kan være klar når Stortinget i juni får behandlet et lovforslag om å gi kommunene myndighet til å regulere utleiemarkedet for elsykler. Selmers advokatvurdering bestrider hjemmelen også for stortingsforslaget.

Saken fortsetter under videoen

– Vi registrerer at bransjen selv vurderer å gå rettens vei for å få prøvd lovligheten av vedtaket. Byrådet har gjort sin egen juridisk vurdering. Den må vi få innsyn i, kommenterer Anne Haabeth Rygg fra Høyre.

– Vi er opptatt av at fortauene i Oslo ikke skal fremstå som hinderløyper. Samtidig er elsparkesykkel et fantastisk framkomstmiddel som vi vil legge til rette for. En lovlighetskontroll vil gjøre at saken blir utsatt. Det er ikke ønskelig. Men vi kan ikke stemme for et forslag når vi ikke vet om det er lovlig, sier Rygg.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen