Nyheter

Siri Kalvig: – Det var mye sexisme

Sa ikke fra selv: I ny NRK-podkast forteller TV-pioneren om kjønnsdiskriminering og metoo-bevegelsen.

Siri Kalvig, direktør i Nysnø Klimainvesteringer

– Nå når vi har hatt metoo-kampanjen, har jeg blitt kontaktet og spurt: Hvordan var det i TV 2, Siri? Det er jo nå … 29 år etter. Det var en annen tid. Damer ble jo satt i mer bås. Det var mye sexisme, forteller Siri Kalvig i NRK-podkasten «Drivkraft». Intervjuet med Kalvig ble sendt på NRK P2 i dag.

Da TV 2 startet i 1992, hadde alle tv-meteorologene på NRK vært menn. Siri Kalvig var en av Norges første kvinnelige tv-værvarslere, og var en av tre kvinnelige meteorologer som ble ansatt i TV 2 da kanalen startet. Hun ble kjendis og mye omtalt i TV 2s første år på luften.

I dag er hun direktør for det statlige klimainvesteringsfondet Nysnø. Hun er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger, og grunnlegger av værvarslingsselskapet StormGeo.

I «Drivkraft»-intervjuet forteller hun blant annet om hvordan det var å være ung kvinne i mediebransjen på 90-tallet, og takker metoo-bevegelsen for å ha satt søkelys på kjønnsdiskriminering og trakassering.

– Det var mye sexisme som jeg håndterte på min måte. Jeg hadde skylapper, lo litt av det, «fendret» det vekk på en hyggelig måte. Men jeg har brukt sykt mye energi på å … hvis du har fått tilnærmelser eller uanstendige forslag, at de som kommer med det ikke skal føle seg avvist og være lei seg. Men i dag er det ikke akseptert overhodet, heldigvis. Så all respekt til damene som startet metoo-kampanjen, forteller Kalvig til NRK.

Kalvig har tidligere uttalt at hun var «litt feig» da metoo-bevegelsen kom, fordi hun ikke sa fra om sine egne opplevelser, og mener i ettertid at hun kunne håndtert uønsket oppmerksomhet annerledes.

– Du blir fort den sure som gir beskjed. Jeg hadde en annen strategi som fungerte da. Men den brakte kanskje ikke verden så mye videre. Bortsett fra at jeg alltid har jobbet på mannsdominerte arenaer. Det er mitt bidrag, sier Kalvig i NRK-podkasten. NRK-programleder Ruben Gran spør:

– Da metoo sto på som verst, hva tenkte du om i hvilken grad du skulle engasjere deg?

Da følte jeg at det tilhørte min fortid, det blir feil å grave fram historier for 20 og 30 år siden. Så jeg sa ikke så mye. Men alle damer som har en karriere og jobber på mannsdominerte arenaer vet at dette er et kjempeproblem. Så jeg applauderer og støtter og takker de damene som startet metoo. Men jeg har ikke bidratt med saftige eksempler fra egne erfaringer. Det har jeg ikke så lyst til, sier Kalvig.

Gjaldt hele mediebransjen

Dagsavisen har vært i kontakt med Siri Kalvig, som understreker at hele mediebransjen på 1990-tallet var gjennomsyret av sexisme, og at dette ikke var et problem som bare gjaldt TV 2. Utover dette ønsker Siri Kalvig ikke å utdype uttalelsene gitt i NRK-podkasten.

Siri Kalvig var værmelder på TV2 mellom 1992 og 1997

Siri Kalvig var værmelder på TV 2 til 1997, da hun startet værvarslingsselskapet Storm Weather Center sammen med TV 2. I 2014 ble Storm solgt til et internasjonalt oppkjøpsfond for 1.5 milliarder kroner (fondet solgte Storm videre i år for 3.6 milliarder kroner). I 2018 ble Kalvig tilsatt som administererende direktør for Statens nyopprettede investeringsfond for klimavennlig teknologi, som først het Fornybar, og siden skiftet navn til Nysnø.

I NRK-podkasten skryter Kalvig også av pionertiden da TV 2 startet:

– TV 2 var et fantastisk arbeidssted med en enorm pionerspirit. Jeg var med fra starten i 1992 og jeg lærte utrolig mye der, sier Kalvig.

TV 2: – At Siri åpner opp, er en viktig påminnelse

Høsten 2017 startet den internasjonale metoo-bølgen da kvinner innen film, tv og medier sto fram og fortalte om seksuell trakassering. Metoo-bølgen førte til et omfattende flere oppgjør også i norsk medieverden og kulturliv. TV 2 mottok og behandlet 18 varsler om uønsket seksuell oppmerksomhet mot åtte navngitte personer mot slutten av 2017, skrev M24. Organisasjonsdirektør Sarah Willand uttalte at hun ville ta et oppgjør med alt av kritikkverdige holdninger i TV 2, ikke bare seksuell trakassering.

Til uttalelsene fra Siri Kalvig i NRK-podkasten kommenterer Sarah Willand:

– Metoo ble en viktig og frigjørende kraft som satte dagsorden både i medieverden og på andre arbeidsplasser. Også i TV 2 måtte vi ta et skikkelig oppgjør med gammel kultur, få på plass bedre rutiner og oppfølging, og øke oppmerksomheten om temaet. At Siri, som mange andre, åpner opp om negative opplevelser er et viktige påminnelse om at dette arbeidet krever kontinuerlig oppmerksomhet.

– Hvordan har TV 2 fulgt opp problemstillingen seksuell trakassering på arbeidsplassen de siste årene?

– Det er et individuelt ansvar å oppføre seg ordentlig. TV 2 som selskap kan ikke sikre oss mot at en person tar dårlige valg. Men vi kan være tydelige på holdningen vår, at alle vet hva som er akseptabel adferd og ikke. Vi må sikre at de som opplever noe kritikkverdig er trygge på å si ifra, og vet at de blir behandlet ordentlig og tas på alvor. Derfor har vi de siste årene jobbet med å øke kunnskapen om temaet hos ledere, medarbeidere og tillitsvalgte, og vi har jobbet med kulturen vår.

– Vi har tydeliggjort varslingsrutiner og inkludert spørsmål om medarbeidere kjenner seg opplyst og trygge på TV 2s varslingsrutiner i de årlige medarbeiderundersøkelsene våre, for å nevne noe. Undersøkelsene viser at vi er på et annet sted i dag, samtidig må vi huske at holdninger og kultur er et arbeid vi aldri kan si oss ferdig med, kommenterer organisasjonsdirektør Sarah Willand til Dagsavisen.