Nyheter

Lange arbeidsdager dreper over 700.000 i året

En ny rapport anslår at 745.000 mennesker dør hvert år av sykdom påført av lange arbeidsdager. WHO frykter at koronapandemien har forverret situasjonen.

Illustrasjonsfoto av hjemmekontor. WHO frykter at folks helse vil forverres som følge av mer hjemmekontor under pandemien.

Studien er den første av sitt slag, og det er Verdens Helseorganisasjon (WHO) og Den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen (ILO) som står bak. I undersøkelsen fant de blant annet at hvert tredje døde var en eldre eller middelaldrende mann, skriver BBC.

Økt fare for slag og hjertesykdom

Dødsfallene skyldes slag og hjertesykdommer som følge av lange arbeidsdager, og flertallet av dødsfallene stammer fra sørøst-Asia og den vestlige stillehavsregionen.

Ifølge undersøkelsen er sannsynligheten for slag 35 % høyere om du arbeider 55 timer i uken, enn hvis du jobber 35-40 timer. Dødsfall som følge av hjertesykdom er 17 % mer sannsynlig.

Forverring under pandemien?

Nå frykter WHO at tallene vil være enda verre i årene som kommer. De tror at hjemmekontor og vanskelige økonomiske tider gjør at risikoen for sykdommene øker.

– Vi har noe bevis som viser at når land stenger ned, øker arbeidstiden med omtrent 10 %, sier en WHO-ansatt ifølge BBC.

BBC gjengir også fortellingen til en mellomleder som etter å ha overlevd et hjerteinfarkt har lovt å «ikke tilbringe hele dagen på Zoom lenger».

Generelt nedsatt helse

Men dette er en trend som stammer fra før pandemien, mener WHO, som har funnet at folk som jobbet lange dager økte allerede før land etter land begynte å stenge ned. Ifølge rapporten arbeider 9% av jordens befolkning rundt 55 timer i uken.

Med denne rapporten mener WHO å vise at lange arbeidstider er det som fører til flest arbeidsrelaterte sykdommer og lidelser. Lange dager på jobb leder først og fremst til direkte fysiske plager som stress, men fører også til en mindre sunn livsstil, mener WHO.

Blant folk som jobber lenger er det større sannsynlighet for bruk av tobakk, alkohol, mindre trening og søvn, og usunne matvaner.

Eirik Mossefinn

Eirik Riis Mossefinn

Frontsjef og journalist