Nyheter

LO-tillitsvalgte tror forskjellene vil øke. Ulikhet blir den store valgkampsaken, mener Agenda

Nesten ni av ti LO-tillitsvalgte mener pandemien vil gi økt økonomisk ulikhet i Norge. Bare halvparten mener sikkerhetsnettet er bra nok til å takle pandemien, viser undersøkelse.

Siden mars 2020 har deler av norsk økonomi og næringsliv befunnet seg mer eller mindre i permanent krise, selv om noen bransjer er mer berørt enn andre.

Antall arbeidsledige og den økonomiske nedgangen tyder på at dette blir det største sjokket vi har vært utsatt for i moderne tid.

Norge har tidligere kommet seg velberget ut av kriser, ikke minst på grunn av en solid økonomi. Samtidig er det ofte arbeidstakere med de laveste lønningene og løsere tilknytning til arbeidslivet som rammes hardest under kriser.

LOs tillitsvalgte er blant annet stilt spørsmål om mulige konsekvenser av koronapandemien. Undersøkelsen administreres og gjennomføres av Fafo. Drøyt 2400 tillitsvalgte i bedrifter og virksomheter og drøyt 500 tillitsvalgte i en forening/forbund på regionalt eller nasjonalt nivå er spurt.

Resultatet av undersøkelsen er nedslående. 87 prosent av de spurte er helt eller delvis enig i at krisen vil ramme de med svakest tilknytning til arbeidslivet, og 84 prosent er enige i at krisen vil øke forskjellene mellom faste og midlertidige ansatte.

Fagbevegelsen representerer ikke bare trygghet for den enkelte, men har også spilt en aktiv politisk rolle under pandemien.

LO har stilt krav om utvidelse av permitteringsperioden, høyere dagpengesatser, feriepenger for arbeidsledige og lønnstilskudd til bedrifter som tar de ansatte raskere tilbake i jobb.

Likevel: Åtte av ti tillitsvalgte mener det er behov for sterkere virkemidler for å hjelpe bedrifter som er rammet av krisa, viser undersøkelsen.

Ulikhet blir den store valgkampsaken

Leder i Tankesmien Agenda, Trygve Svensson, mener tillitsvalgtbarometeret bekrefter det vi ser mange tegn på: Ulikhet kommer til å bli den store valgkampsaken i 2021.

– For kort tid siden kunne vi lese på Aftenpostens forside at sosiale forskjeller nå er den viktigste saken for Norges velgere. Norske tillitsvalgte bekrefter også dette her. Det er ikke så rart, sier Trygve Svensson til FriFagbevegelse.

– I en undersøkelse vi i Tankesmien Agenda har gjort i samarbeid med YouGov, oppgir hele 85 prosent av oss at det er viktig å «motarbeide økte forskjeller mellom fattig og rik». Vi har nå i Norge samme formuesulikhet som Storbritannia, med sine gods, kostskoler og sitt dype klassesamfunn. Vi har også flere dollarmilliardærer per innbygger enn dollarens hjemland, USA, legger han til.

– Dårlig for hele økonomien

Det de tillitsvalgte sier bekrefter også funnene fra et notat Agenda har laget i samarbeid med Handel og Kontor, forklarer Svensson.

– Der kommer det fram at koronakrisen har rammet det norske samfunnet hardt. Men den har også rammet svært skjevt, legger han til.

Agenda-sjefen mener det gjør oss i Norge dårligere rustet.

– Når vi skal ut av krisen trenger vi at folk flest kan leve gode liv. Det at de som har minst fra før, blir varig arbeidsledige og får mindre penger å rutte med er ikke bare urettferdig. Det er dårlig for hele økonomien, legger han til.

Støre: – Deler bekymringen

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er få som tar pulsen bedre på norsk arbeids- og samfunnsliv enn tillitsvalgte i LO.

– Vi i Arbeiderpartiet deler deres dype bekymring for økte sosiale forskjeller, som har vokst gjennom åtte år med høyrepolitikk og er forsterket ytterligere med koronakrisen, sier han til FriFagbevegelse.

– Gjennom hele krisen har Arbeiderpartiet samarbeidet med fagbevegelsen for å gjøre høyreregjeringens krisepolitikk mer rettferdig. Det er riktig, som veldig mange av de tillitsvalgte mener, at sikkerhetsnettet ikke har vært godt nok, fortsetter Støre.

Han mener regjeringens krisepakker har vært urettferdig innrettet, uten krav til at bedrifter som mottar krisestøtte, skal stoppe utbytter og oppsigelser, og uten gode nok ordninger for arbeidsfolk.

– Sammen med opposisjonen på Stortinget har Arbeiderpartiet fått rettet opp noe av dette, men ikke alt, sier Ap-lederen og fortsetter:

– Når vi skal bygge landet ut av pandemien, må det gjøres på en rettferdig måte som setter vanlige folk først. Da må vi ha tett samarbeid med fagbevegelsen, og det er Arbeiderpartiet en garantist for.

Usikre på om sikkerhetsnettet er godt nok

Videre viser undersøkelsen at:

* Kun 19 prosent av de tillitsvalgte er helt enig i påstanden om at velferdsstaten vil klare å ta vare på de svakeste under pandemien.

* Halvparten av de LO-tillitsvalgte er usikre eller har ikke tro på at velferdsstaten byr på det sikkerhetsnettet som det er behov for under pandemien.

* Godt over halvparten mener at fagbevegelsen vil komme styrket ut av pandemien. En svært liten andel er uenige. Samtidig er det mye som tyder på en ganske stor usikkerhet, til sammen 33 prosent av de tillitsvalgte, svarer «verken enig eller uenig» eller «ikke sikker».

Over halvparten mener krisa er godt håndtert

Deltakerne i undersøkelsen har likevel ganske stor tiltro til myndighetenes håndtering av krisa.

* Over halvparten av de LO-tillitsvalgte er helt eller delvis enig i at myndighetene har håndtert krisen på en god måte.

Her er det forskjell på hva tillitsvalgte i privat og offentlig sektor mener: 49 prosent av de tillitsvalgte i privat sektor mener myndighetene har håndtert krisa på en god måte, mens 59 prosent i offentlig sektor mener det samme.

Det er også geografiske forskjeller: 43 prosent av tillitsvalgte i Oslo mener at myndighetene har håndtert krisa på en god måte, og 57 prosent av de tillitsvalgte i Viken mener det samme.


Nyeste fra Dagsavisen.no: