Nyheter

Høyere risiko for føflekkreft blant de som jobber innendørs

Tannleger, leger og akademikere er mest utsatt for kreftformen.

Føflekkreft er den kreftformen som øker mest blant menn og nest mest blant kvinner. Den er også en av de kreftformene som immunterapi virker mot. Her fra en aksjon Kreftforeningen har hatt på Huk i Oslo, der avdelingsoverlege Eli Johanne Nordal fra Oslo Universitetssykehus sjekker om føflekkene på en badegjest kan være ondartet.  (Foto: Olav Olsen, Aftenposten)

I en ny studie ledet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har nordiske forskere undersøkt hvilke yrkesgrupper som oftest rammes av føflekkreft.

Resultatet viser økt risiko for krefttypen blant tannleger, leger og ansatte i akademiske yrker. Brannmenn, politi, transportarbeidere og militæransatte er også høyt oppe på listen, ifølge stami.no.

Overraskende funn

Studien presenterer også et noe overraskede funn. Resultatet viser nemlig at det er høyere risiko for å få føflekkreft for ansatte som jobber innendørs, mens de som jobber utendørs har en lavere risiko for å sykdommen enn resten av befolkningen.

– Vi ser at bønder, gartnere og skogsarbeidere har lavere risiko for føflekkreft enn befolkningen ellers, selv om de jobber ute. Dette kan ha sammenheng med at utendørs arbeidere i Norden stort sett dekker til huden når de jobber ute, forklarer STAMI-forsker Jose Hernán Alfonso til stami.no.

Sammenheng med sosioøkonomisk status

Videre fant forskerne at høy sosioøkonomisk status er forbundet med større risiko for kreftformen. En forklaring på dette kan være at yrkesgruppene med høy utdanning og/eller høy inntekt som arbeider innendørs, tidligere hadde større muligheter enn andre for å være mye ute i sterk sol på fritiden.

Forskere ser det som sannsynlig at hudopptak av kreftfremkallende stoffer, og perioder med arbeid utendørs med potensiell eksponering for UV-stråling, kan bidra til økt risiko for føflekkreft.

– Men vi vet ikke sikkert om UV-stråling alene forklarer dette, eller om det er hudeksponering for kreftfremkallende stoffer i jobbsituasjonen i kombinasjon med sollys som øker risikoen, sier forskeren.

Bidra til økt forebyggende innsats

Dette er den største befolkningsstudien med lengst oppfølgingstid som har beregnet risiko for føflekkreft blant ulike yrkesgrupper.

– Funnene fra denne studien kan bidra til økt forebyggende innsats i yrkesgrupper med høy risiko for føflekkreft. Sammenheng mellom yrke og risiko for føflekkreft kan også bidra til at diagnosen kan bli godkjent som yrkessykdom i flere land enn de fem den er godkjent i nå, sier Alfonso.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen