Nyheter

Gjenåpningen fortsetter etter planen

Store utbrudd i Ålesund, Sandnes og Grenland til tross: Helse- og omsorgs-minister Bent Høie (H) signaliserer at gjenåpningsplanen er i rute.

– Det er fortsatt sånn at vi er i rute for det som er ambisjonen, nemlig at vi skal kunne gå til neste trinn i siste halvdel av mai, sier helseministeren til NTB.

Siden toppen på over 1.000 nye koronasmittede daglig i mars, har antallet nye smittetilfeller i Norge gradvis falt til et gjennomsnitt på rundt 400 i døgnet. Nedgangen har imidlertid bremset opp, og lørdag ble det kjent at et koronautbrudd i grenlandsområdet er så stort og uoversiktlig at regjeringen valgte å innføre strenge regionale tiltak i Skien, Bamble og Porsgrunn.

Statsminister Erna Solberg (H) legger opp til en kontrollert gjenåpning av Norge i fire trinn.

– Vi skal gjøre dette trinnvis og kontrollert, sa statsministeren da hun i april la fram gjenåpningsplanen i Stortinget.

– Når vi har åpnet opp ett trinn, vil vi som hovedregel vente i tre uker før vi går videre til neste trinn. Når vi ser at det er trygt, og smitten ikke øker igjen, vil vi gå videre til neste trinn i planen, forklarte hun.

Neste trinn

I trinn 2, som er neste fase av gjenåpningen, vil regjeringen prioritere lettelser for barn og unge og studenter. Men det vil også komme lettelser for de bredere lag av befolkningen. I trinn 2 vil det blant annet:

Åpnes for økt fysisk undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler.

For besøk i private hjem åpnes det forsiktig fra 5 til 10 gjester.

For private arrangementer i leide lokaler vil det bli åpnet for inntil 20 personer.

Skjenketiden utvides til klokka 24, og kravet om matservering fjernes.

Arrangementer kan gjennomføres med inntil 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

Barn og unge vil kunne delta på arrangementer og organisert trening innenfor kommunen. Innendørs vil det være en antallsbegrensning på 100.

For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne, i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.

Reiser innenlands kan gjennomføres.

Rådet om å unngå reiser til utlandet opprettholdes, med mindre reisen er strengt nødvendig. Det vil fortsatt være strenge krav om karantene og testing for dem som kommer inn i landet.

Det vil komme lettelser for familiebesøk fra utlandet, både fra EØS-området og tredjeland. Regjeringen vil blant annet vurdere åpning for innreise for kjærester og besteforeldre.

Det vil også komme lettelser for prioriterte grupper med arbeidsreisende fra utlandet.

Trinn 3 og 4

I trinn 3 vil regjeringen vurdere ytterligere lettelser både i det private og det offentlige rom, blant annet ved å tillate at flere samles. Det åpnes for at en kan ha 20 gjester hjemme, og 50 personer skal kunne møtes på private arrangementer i leide lokaler.

I trinn 4 vil mye kunne være tilnærmet som normalt. Men det vil fortsatt være krav til smitteverntiltak, avstand, at man er hjemme når man er syk eller i karantene, og det kan fortsatt være behov for noe bruk av hjemmekontor, blant annet.

Det betyr at det fortsatt kan være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, samt reiser inn og ut av landet.