Nyheter

Ny rapport om hardt koronarammet bydel: – Tiltak må settes inn raskt

En ny delrapport knyttet til barne og unge, som blir presentert torsdag, viser at det haster med å sette inn ekstra tiltak på en rekke områder for å ruste Bydel Stovner bedre for fremtiden.

En ny rapport viser at BydellStovner er særlig hardt rammet av pandemien, og at det må settes inn strakstiltak. BU-medlem Rashid Nawaz (til venstre) og utvalgsleder Erik Orskaug mener særlig ungdommen er rammet.