Nyheter

Norge på 20. plass over land som tror på aliens

En undersøkelse basert på Google-søk viser at nordmenn er blant de 20 mest nysgjerrige på intelligent utenomjordisk liv, i Europa.

Hessdalen i Holtålen kommune

Den 3. mai er det verdensdagen for det paranormale, og i den forbindelse har nettstedet PsychicWorld.com brukt analyseverktøyet Ahrefs til å finne ut hvor nysgjerrige folk i Europa er på intelligent utenomjordisk liv, eller såkalte romvesen.

I følge Wikipedia er «romvesen» en populær benevnelse på et utenomjordisk vesen som er tenkt å leve eller eksistere på andre planeter i universet. Det er ikke påvist at det finnes slike vesen, intelligente eller ikke. Innen science fiction er ulike teorier og former for romvesen beskrevet i et omfattende omfang.

Romvesen blir generelt omtalt uten henvisning til om det er et intelligent vesen eller ikke, men det er ofte underforstått at det er intelligent og at det er humanoid. Utenomjordisk liv i form av for eksempel bakterier eller mikroorganismer blir vanligvis ikke omtalt som romvesen.

UK i tet

Ordet «aliens» har hatt en 98 prosent økning i Google-trends i år, og selv om hovedspørsmålet for Psychic World var hvilket land som var mest interessert i fenomenet, fikk de også ut en liste over hvilke spørsmål folk over hele verden har om utenomjordiske.

Undersøkelsen viste at det er folk på de Britiske øyer som er aller mest opptatt av aliens, med 624 000 søk. På en sterk andreplass kommer Frankrike med 408 000 og deretter Polen med 372 000. Norge ligger i bunnen av listen på 20. plass, med 5400 søk. Dette er dermed 88 prosent lavere enn gjennomsnittet i Europa, som på grunn av de ledende nasjonene ender med et snitt på 45 978 årlige søk.

Det er til sammen fem land i Europa som har mer enn 100 000 årlige søk knyttet til ordet «aliens».

Se hele listen nederst i saken.


Dette lurer vi på

De hyppigst stilte spørsmålene på verdensbasis, var:

  1. Hvordan ser aliens ut?
  2. Hvordan tar aliens kontakt?
  3. Hva er aliens?
  4. Hvor kommer aliens fra?
  5. Hvorfor vil aliens komme til planeten jorden?

Det finnes et ukjent antall teorier verden over, om hendelser hvor romvesener har vært involvert, og påstander om at statlige myndigheter og organisasjoner har vært involvert dekkoperasjoner skjule sannheten for mennesker flest. En teori er at USAs regjering holder hemmelig et funn av en humanoid, alien eller romvesen på basen Area 51 i Nevada. Basen, som er et testområde for fly, er verdens mest kjente sted knyttet til teorier og historier om romvesen. De nekter for å ha noe slags romvesen-aktiviteter i deres base.

Visitors to the International UFO Museum in Roswell, New Mexico examine a glass-encased alien prop used in the movie "Roswell" Wednesday, July 2, 1997. Over 2,000 visitors walked through the museum Monday as tourists began to pour into town for the 50th anniversary of the Roswell incident. (AP Photo/Susan Sterner)

Hessdal-fenomenet

Romvesen kobles til en rekke hendelser, som kornsirkler, bortføringer, lysfenomener på himmelen og uidentifiserbare flyvende objekter (UFO). I Norge er det Hessdalen som er best kjent for såkalte ufoer. Den vel 12 kilometer lange fjelldalen Hessdalen ligger i Holtålen kommune i Trøndelag, cirka 120 kilometer sør for Trondheim. Det bor rundt 150 mennesker i dalen.

Den første observasjonen av et flyvende objekt i dalen, ble gjort i 1981 da et ektepar så noe de selv beskrev som «en brennende ildkule» på kveldshimmelen i Hessdalen. Observasjonen ble gjort fra ekteparets kjøkkenvindu. I begynnelsen ble historien deres ikke tatt seriøst, men etter hvert fortalte flere i dalen at de hadde sett lysfenomenet, og folk begynte å snakke om UFO-observasjoner.

Dette vakte oppsikt over hele Norge, og Hessdalen ble etter hvert kjent også i utlandet. Også andre steder i verden har liknende lysfenomen blitt observert, og de har blant annet blitt kalt «ghost light» (spøkelseslys) og «earthlight» (jordlys). For å finne årsaken til disse fenomenene ble det i 1983 etablert en forskergruppe kalt Project Hessdalen. Høgskolen i Østfold satte opp en automatisk målestasjon i dalen i 1998, og i 2004 ble det montert et kamera samt en antenne for ultralave frekvenser.

I 2007 ble det rapportert at noe av gåten kunne være løst. Ved hjelp av optiske spektralanalyser og elektromagnetiske målinger kunne man fastslå at det dreier seg om en brennende virvel av gass eller plasma, muligens med en fast kjerne. Det skal dreie seg om forbrenningsprosesser i lufta, hvor hoveddelene består av oksygen og nitrogen, og også natrium og scandium. Til tross for at deler av gåten på en måte er løst, vet forskere ennå ikke hva som lyser opp eller hvor lyset får «drivstoffet» sitt fra.


AliensMethodology:

1. Utilizing online analytics tool Ahrefs, PsychicWorld.com identified the search volumes for ‘Alien’ across 48 European countries in their respective language. Monaco and Kosovo were excluded from the research as data was unavailable.

2. Once average monthly online search volumes for each country were established each figure was multiplied by twelve to work out the annual search volume average

3. Using Ahrefs, PsychicWorld.com were also able to identify and rank the five most asked questions about Aliens globally.