Nyheter

Etterlyser et oppgjør med ukulturen som gjorde Jensen-saken mulig

– Jeg har snakka med folk som er blitt rammet av korrupsjon og det har gjort meg fortvila, sier Erling Folkvord. Nå har han skrevet boka «Det var ikkje berre Eirik Jensen» - om påstått ukultur og korrupsjon blant ledere i politiet.