Fremtiden

Strengere restriksjoner i Drammen enn ellers i landet

– Vi er nødt til å ta i bruk strenge tiltak i Drammen, som vi ellers ikke har i landet for å få ned smitten, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune. Selv om smittetrenden er synkende, er det knyttet usikkerhet til hvordan smittetrykket utvikler seg etter påskeferien.

I dag meldes det om 21 personer bosatt i Drammen kommune som har fått påvist koronasmitte i løpet av det siste døgnet

Av de 21 som er smittet er smitteveien bare kjent for 16 av dem, mens den foreløpig er ukjent for de fem øvrige.

Av kommunale virksomheter er Nattjenesten berørt ved at en ansatt har fått påvist smitte. Både brukere og ansatte settes i karantene.

Ikke la dere lure av lave smittetall

– Smittetallet som rapporteres i dag, er det nest laveste som er registrert i løpet av ett døgn, siden smitten steg kraftig for nøyaktig fire uker siden. I løpet av noen dager ser vi om smittetrykket reelt sett er på vei nedover, eller om det stiger igjen som følge av påskeferien, sier kommuneoverlege John David Johannessen i Drammen kommune.

Selv om dagens smittetall er det nest laveste på fire uker, ligger det fortsatt altfor høyt. 1. desember ble det rapportert om 24 nye smittetilfeller, men etter denne datoen og fram til 8. mars, som var den første dagen med kraftig økning i smittetallet igjen, var det ingen dager med mer enn 21 smittetilfeller.

– Fram til smitteøkningen for fire uker siden gikk vi altså over tre måneder uten en eneste dag med mer enn 21 smittetilfeller. Vi må ikke la oss lure av de høye smittetallene vi har hatt de siste ukene, til å tro at vi har lave smittetall nå. 21 tilfeller i løpet av ett døgn er fortsatt for høyt, og et slikt gjennomsnitt innebærer nærmere 300 smittetilfeller i løpet av en 14-dagersperiode. Det er ingen tvil om at vi fortsatt har en stor jobb foran oss for å redusere smittetrykket i Drammen kommune betydelig, sier kommuneoverlegen.

Usikker om reelt bilde av det nåværende smittetrykket

I påskeuka var antallet gjennomførte tester ved teststasjonen på Sundland og den mobile teststasjonen omtrent halvert sammenlignet med den siste uka før påsken. Ut fra antallet tester som er gjennomført, er det et relativt høyt antall som har fått påvist koronasmitte. Dette bekrefter at det er en god del smitte ute i samfunnet fortsatt, og når det er færre som tester seg, øker også risikoen for at en del smittetilfeller ikke fanges opp. Det knytter seg derfor en nokså stor usikkerhet til om de siste dagenes smittetall gir et reelt bilde av det nåværende smittetrykket. De kommende dagene vil vise om smitten faktisk er på vei ned eller om smittetallene har vært lave som følge av at færre tester seg.

I løpet av de siste 14 dagene er det påvist 457 nye smittetilfeller. I går var det tilsvarende tallet 532. Årsaken til den store endringen er smittetallet som ble rapportert for 15 dager siden.

23. mars ble det rapportert om 96 nye smittetilfeller. Dette tallet er ikke lenger med i tallene for den foregående 14-dagersperioden, og derfor blir endringen såpass stor.

Utfordringer

Han legger til at det er to hovedutfordringer i Drammen akkurat nå. Den ene er at ungdommer er sterk overrepresentert i smittetallene.

– Det er jo naturlig fordi barn og ungdommer har man ønsket å verne og derfor har de vært unntatt smitteverntiltak, forteller kommuneoverlegen.

Blant de videregående skolene har Drammen videregående hatt en stor smitteutfordring. Dette er en stor skole som samler elever fra hele kommunen, og i mars har rundt 2,5 prosent av elevene vært smittet. Aldersgruppen som går på videregående skole, har vært sentral i smittebølgen i denne perioden, og i uke 13 er det fortsatt denne aldersgruppen som dominerer oversikten over nye smittetilfeller. Derfor har skolen nå hjemmeskole i uke 14.

Den andre utfordringen er stor smittespredning i kommunedelen Danvik, Austad og Fjell.

Kommunedelene har var hardt rammet av koronasmitte før påske. Blant dem Fjell har hatt landets høyeste smittetrykk.

Dette førte blant annet til at både Fjell skole og Galterud skole ble stengt for undervisning, og elevene fikk hjemmeundervisning. Skolene holder fortsatt stengt denne uken av hensyn til smittesituasjonen.

Kommuneoverlege sier at skolene holdes stengt fram til denne uken så skal de vurdere om dette blir aktuelt videre også.

– Det er behov for å kontrollere smittespredningen, og da må vi gjøre det som er mulig for å unngå en større spredning av smitten på Drammen videregående skole, sier Johannessen.

Fått mange doser

I dag gjenopptas vaksineringen i Drammen kommune, og det er rundt 4300 vaksinedoser som skal settes denne uka.

– Dette er gledelig, og vi forventer å få flere doser fram over, sier kommuneoverlegen.

Vær forsiktig

Med såpass mye smitte som det er rundt omkring i kommunen, oppfordrer kommuneoverlegen alle til å være ekstra påpasselige og forsiktige også i den kommende tiden. Regjeringen har videreført de nasjonale anbefalingene og reglene fram til og med onsdag 14. april. Kommuneoverlege John David Johannessen vil ikke spekulere i hva regjeringen viderefører av tiltak nasjonalt og regionalt og hva som eventuelt kan bli endret om en ukes tid.

– Men signalene fra nasjonale helsemyndigheter er at smittesituasjonen fortsatt er såpass krevende at det neppe er rom for de store lettelsene. Vi må nok være forberedt på mange og inngripende smitteverntiltak også den kommende tiden, samtidig som vi selvfølgelig håper at også vaksinering og varmere vær bidrar til å redusere smittespredningen og risikoen for alvorlig sykdom, slik at samfunnet kan åpnes igjen etter hvert, sier Johannessen.