Nyheter

To nye smittede i Moss

Det er siste døgn påvist to nye smittetilfeller i Moss. Kommuneoverlege Kristian Krogshus roser mossingene for å være gode på smittevern.

Det er fortsatt en fin smitteutvikling i Moss, og det siste døgnet er det kun påvist to nye smittetilfeller blant personer som bor eller oppholder seg i Moss. Av disse to er én kjent nærkontakt, mens en har foreløpig ukjent smittevei. En av de smittede er under atten år. Det totale antallet som har fått påvist korona gjennom hele pandemiperioden er 1.473.

Grindvold barnehage

Barnet som er smittet går i Grindvold barnehage. 18 barn og fem ansatte er i karantene. Moss kommune informerer også om at fire ansatte og 24 elever ved Kirkeparken Videregående skole er i karantene etter at en person bosatt i en annen kommune har testet positivt for covid-19.

Ved Malakoff Videregående skole er fire elever i karantene etter at en person bosatt i en annen kommune testet positivt. Ingen av de fire i karantene er mossinger.

- Fortsett det gode smittevernarbeidet

- Vi har lave smittetall nå, og det er bra. Det betyr at mossingene har vært gode på smittevern, og har klart å holde mobiliteten og antall møtepunkter nede. Og selv om vi skal slappe av i påsken, kan vi ikke ta lettere på smittevernet. Fortsett med det gode smittevernarbeidet. Nå er det viktig at vi holder oss sammen med våre aller nærmeste, og ser fremover mot det som forhåpentligvis etter hvert blir en lettere tid , sier kommuneoverlege Kristian Krogshus.