Nyheter

Direktøren i Legemiddelverket: – Ingen grunn til uro

Det renner inn med meldinger om bivirkninger, men Steinar Madsen i Legemiddelverket mener folk kan ta det helt med ro.

Hvem: Steinar Madsen, fagdirektør i Legemiddelverket.

Hvorfor: Har ansvaret for å opplyse befolkningen om bivirkninger av koronavaksinene.

Så langt har det kommet inn 9.200 meldinger om bivirkninger av koronavaksinene. Er det mange sammenlignet med andre vaksiner?

– Nei, vi synes ikke tallet er høyt. Vi har fått bedre meldeløsninger enn under pandemien i 2009–2010. Nå gjøres det elektronisk både av privatpersoner og helsepersonell, så tallene er som forventet. Det aller meste som meldes inn, er milde bivirkninger som er forbigående.

Det har kommet inn nærmere 500 meldinger som blir definert som alvorlige. Hva kan du si om disse meldingene?

– Det er viktig å se på hva som er definisjonen av en alvorlig melding. Har du vært på sykehus, blir bivirkningen automatisk definert som alvorlig, men i de aller fleste tilfellene er den ikke alvorlig medisinsk sett. Så har vi fått en del veldig alvorlige meldinger, som at personer har fått allergisjokk, men det er svært sjeldent. Alle dødsfall klassifiseres også som alvorlig, men de fleste har ikke noe med vaksinene å gjøre. Det er snakk om eldre sykehjemspasienter. Men vi tar meldingene på alvor, og det er nedsatt en ekspertgruppe som ser på det.

Er det noe som bekymrer deg av det som er avdekket så langt?

– Det som bekymrer oss, er meldingene om lave blodplater og blodpropper knyttet til AstraZeneca-vaksinen. Her var det snakk om en bivirkning som vi ikke hadde sett på forhånd.

Du har sagt at du selv ville tatt AstraZeneca-vaksinen, samtidig mener du at det var fornuftig at helsemyndighetene har satt bruken av denne vaksinen på vent. Hvorfor var det fornuftig?

– Det er for at vi skal få tid til å gå gjennom all forskning som er gjort og få bedre oversikt. Det er meldt om lignende tilfeller av dem vi har sett i Norge i en rekke land.

Er det ditt inntrykk at andre land holder tilbake informasjon om bivirkninger knyttet til denne vaksinen?

– Nei, det er ikke noen som holder igjen informasjon, men noen land har først oppdaget disse tilfellene nylig.

Hva vil du si til dem som blir bekymret av alle meldingene om bivirkninger og dødsfall?

– Det er ingen grunn til uro. Dette er som forventet, med unntak av bivirkningene av AstraZeneca-vaksinen. Egentlig har det gått veldig bra. Vi har nå fått data fra land som har vaksinert mange personer, for eksempel Israel. Effekten av vaksinene er veldig god.

Vaksinene er utviklet i rekordfart. Frykter du at det vil dukke opp langtidseffekter som ikke er bra?

– Vi er selvfølgelig oppmerksomme på langtidsvirkninger, men foreløpig har vi ikke sett tegn til det. De som ble vaksinert gjennom kliniske studier i august-september i fjor, har ikke meldt om uvanlige hendelser.

I et portrettintervju i helga fortalte du at folk har kalt deg forræder, morderjævel og industriens lakei etter at vaksineringen startet. Hvem er det som skriver slikt til deg?

– Det er folk fra hele landet, men det er vanskelig å finne ut hvem de er. Jeg synes det er viktig å si at jeg har fått langt flere hyggelige e-poster.

Hva synes du om de lite hyggelige meldingene?

– Jeg skjønner ikke hvordan folk kan oppføre seg slik, og jeg synes mer synd på dem enn på meg. Det er total mangel på folkeskikk.

Vi har også noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Mitt problem er at jeg har lest veldig mye, men en bok som har gjort stort inntrykk, er «Doktor Faustus» av Thomas Mann.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg leste bøkene til Fridtjof Nansen som ung. Han var oppdager, vitenskapsmann og diplomat – for en liten gutt var han en stor mann.

Hva gjør deg lykkelig?

– Når alle i familien har det bra.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg tenker at jeg prater litt for mye av og til.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Spiser et overdådig måltid og drikker knallgod vin.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– For å forsvare demokratiet. Jeg har trodd at demokratiet har en innebygget styrke som bærer gjennom alt, men nå ser vi at demokratiet er under press i mange land, også i Europa.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Donald Trump. Rett og slett fordi jeg vil forstå det uforståelige. Tror han på det han sier eller er han bare en usedvanlig kynisk manipulator?