Nyheter

Forskere: Koronapandemien skyldes uflaks

Amerikanske forskere undersøker hvordan koronapandemien oppsto. De mener å ha funnet ut at det er tilfeldigheter som har ført til at viruset har spredd seg fra menneske til menneske over hele kloden.

Ifølge forskerne skyldes pandemien en store dose uflaks, sammen med den store pågangen på det nå så kjente matmarkedet i Wuhan.

– Det var en perfekt storm – vi vet at viruset må ha hatt flaks en gang eller to for å i det hele tatt etablere seg, forteller Michael Worobey, professor i evolusjonsbiologi til CNN.

Han forklarer at tilfeldighetene rår, og hadde hendelsesforløpet bare vært litt annerledes ville situasjonen i dag sett helt annerledes ut

– Hvis den første personen som tok med seg viruset til Huanan-markedet hadde bestemt seg for ikke å dra den dagen, eller til og med var for syk til å dra og bare ble hjemme, ville kanskje ikke denne, eller andre tidlige superspreder-hendelser oppstått.

Oppsto ikke på markedet

I lang tid har det versert spekulasjoner om at viruset fantes i omløp allerede før oktober 2019, blant annet i Europa. Dette mener forskerne ikke kan stemme, og er overbevist om at det ikke er tilfelle. Deres forskning viser at viruset ikke begynte å sirkulere i Hubei-provinsen før midten av oktober. Få mennesker ble smittet i perioden frem mot desember 2019, mener forskerne.

– Det som kan ha skjedd, er at et fåtall mennesker ble smittet i oktober, november og desember, før det kom seg inn på markedet.

Det er derfor sannsynlig at matmarkedet ikke er stedet viruset oppsto, men at det var her det fant en stor nok menneskemengde til å spre seg. Basert på en vitenskapelig modell har forskerne funnet ut sannsynligheten for at viruset skulle spre seg til en større folkemengde. Sjansene var 30 %, mener de.

Spredning skyldes lavere dødelighet

Men hva skyldes det at Covid-19-viruset har klart det som så mange andre virus ikke har oppnådd? CNN sammenligner med SARS-viruset, som ikke utviklet seg til en like omfattende pandemi som den nåværende. Forskjellen kan ligge i dødeligheten, mener forskerne. Mellom 2002 og 2004 tok SARS-viruset livet av opp mot 10% av de smittede. Korona-viruset har lavere dødsrate enn dette.

– Systemene som skal rapportere om sykdom er avhengig av økning i sykehusinnleggelser og dødsfall. Det var tydeligvis ikke nok til å stoppe Covid-19, forteller Joel Wertheim ved Universitetet i California til CNN.

Selv om viruset ble oppdaget raskt, var det ikke raskt nok. Og dermed klarte det å slå oddsen, og spre seg utover hele verden.

Nyeste fra Dagsavisen.no: