Nyheter

Drammen må ut med 453 millioner i bompenger for ny Holmenbru: – Ikke aktuelt

Regjeringen mener ny Holmenbru skal være delfinansiert gjennom bompenger. Riksveien er statens ansvar, mener flertallet i Drammen. Faller den sammen, er det deres problem.

I dag la regjeringen fram Nasjonal transportplan. Alle de store samferdselsprosjektene for de neste 12 årene skal stå på lista. Totalt fordeles 1.200 milliarder på prosjekter over det ganske land. Av dette er 123 milliarder bompenger.

På planen finner vi Holmenbrua på riksvei 282. Brua knytter sammen Bragernes og Holmen, og er i dårlig teknisk stand.

Regjeringen har satt av 453 millioner kroner til ny bru, men krever at samme sum blir et resultat av bompengefinansiering. Totalkostnaden blir da 906 millioner kroner.

– Statens ansvar

Ordfører Monica Myrvold Berg (Ap) er glad for at Holmenbrua er tatt med i transportplanen i den første seksårsperioden, men reagerer på at staten stiller krav om delvis finansiering av bompenger.

– Siden dette er en riksvei, er tilstanden til brua statens ansvar og ikke Drammen kommunes, slår hun fast.

Ved sammensetning av ny koalisjon for flertall i Drammen, signerte Ap og Sp en avtale om at det ikke skulle innføres bompenger i denne perioden.

I en artikkel hos nettavisen Viken Vest i 2019 uttalte den kommende ordføreren «Vi er garantister for at det ikke blir innført bompenger de neste fire årene».

Nå sier Myrvold Berg at uttalelsen gjaldt bommer på kommunale veier, og ikke riksveier, som Holmenbrua, og at saken må opp til politisk behandling.

Noen må ta regningen

Likevel er gruppeleder for posisjonen, Simon Nordanger (Sp), tydelig på at bommer fremdeles er uaktuelt i Drammen.

– Det er ikke aktuelt å sette en bom på Holmenbrua. Her må staten ta sitt ansvar, sier han og legger til at Holmenbrua tilhører en nasjonal havn som også er et statlig ansvar.

Skulle en bom opp på brua, måtte dette være en del av en bomring, for å forhindre at bommen leder trafikken over på andre veier, og skaper kø og kaos.

– Flertallet i kommunestyret har en fullenighet om at det ikke skal komme en bom på brua, forsikrer Nordanger.

– Ok, så staten stiller krav om bom om de skal gå inn med midler til bru, kommunen sier nei til bom og kommunens investeringsbudsjett har ikke rom til bru. Hvordan skal det da bli ny bru?

– Staten blir nødt til å foreta seg noe, for til slutt faller brua sammen. Da ligger problemet fremdeles på dem.

Her er de nærmeste veiprosjektene i Nasjonal transportplan

  • E18 Lysaker – Ramstadsletta (Bærum) – 3,3 mrd. er lagt inn i første periode, totalkostnad er beregnet til 17,4 mrd.
  • E16 Bjørnum – Skaret (Bærum og Hole) – 1,8 mrd. til fullførelse. Totalkostnad 4,8 mrd.
  • E134 Oslofjordforbindelsen (Frogn og Asker) – Byggestart og fullfinansiering i første periode, delvis bompengefinansiert. Totalkostnad 4,8 mrd.
  • E134 Dagslett – E18 (Asker og Lier) – 570 millioner i første periode, pluss bompengebidrag. Totalkostnad 3,8 mrd.
  • Rv. 282 Holmenbrua (Drammen) – 453 millioner, forutsetter delvis bompengefinansiering. Totalkostnad 906 millioner.
  • E134 Saggrenda – Elgsjø (Kongsberg og Notodden) – fullfinansiert med 2,3 mrd. i første periode, delvis finansiert med bompenger.
  • E18 Vestkorridoren (Bærum og Asker) – Etappe 1 Lysaker – Ramstadsletta ferdigstilt til 2028, planlegging etappe 2 og 3 (Ramstadsletta – Slependen – Nesbru – Drengsrud).
  • Kilde: NRK