Nyheter

– La polske kvinner få ta abort i Norge

– Nå er abort offisielt forbudt i Polen. Hjelp norske kvinner ved å la dem komme til Norge og ta abort, ba polsk abortaktivist i 8. mars-appell på Youngstorget.

Katrine Mital taler når kvinnedagen markeres mandag ettermiddag på Youngstorget i Oslo.

– Vi kan hjelpe polske kvinner ved å åpne muligheten for å ta abort i Norge for kvinner som ikke har norsk personnummer.

Dette mener Katrine Mital Helseth, polsk abortaktivist i Norge, som holdt appell på Youngstorget under markeringen av den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Selv om 8. mars-toget i år er avlyst, ble talene holdt på Youngstorget, og strømmet på 8. mars-komiteens digitale arrangement.

«Støtt polske kvinners kamp for selvbestemt abort» var en av hovedparolene for årets 8. mars i Oslo.

– Jeg er en polsk stemme i Norge. Det er viktig å støtte de polske kvinnene i kampen for abortrettigheter, sier Mital. Hun har bodd i Norge siden 2004, og engasjert seg i abortkampen også her. I 2018 var hun blant de som sto i spissen for protestene mot regjeringens foreslåtte endringer i abortloven.

– Moren min er lege i Polen. Der blir leger fraratt retten til å utøve yrket sitt fordi de hjelper kvinner til å ta abort. Dette skjer midt i Europa, i 2021, sier Mital Helseth til Dagsavisen.

– Rettighetene vi har i Norge, kan vi ikke ta for gitt. For 30 år siden var abort tillatt i Polen, sier Mital, som brukte appellen til å be om å la polske kvinner få ta abort i Norge.

– Polske kvinner ser ikke Norge som et land for abortturisme. Men noen polske kvinner har familie, venner og nettverk i Norge, understreket hun.

Rett over nyttår ble det innført innstramninger i de polske abortlovene, som fjernet muligheten for å ta abort ved alvorlige fosterskader. Abort kan kun innvilges ved tilfeller av voldtekt og incest, eller der kvinnens liv står i fare.

– En av de få mulighetene til å få abort er fjernet. Abort er nå offisielt forbudt i Polen, sa Helseth i sin appell.

– 1.100 aborter ble utført i Polen i 2019. 33 ble tatt med hensyn til kvinners liv og helse. Tre ble utført på grunn av straffbart forhold, sa Helseth i sin appell.

Innstrammingen i abortloven førte til noen av de største demonstrasjonene i landets historie før jul. Det var mindre demonstrasjoner i Polen også på 8. mars.

– Demonstranter er blitt pågrepet

– Polen er inne i en tredje koronabølge, og regjeringen har forbudt demonstrasjoner. Demonstranter i dag er blitt pågrepet, forteller Mital.

– Innstrammingene i Polen får mest konsekvenser for de fattigste. Kvinnene som har råd, kan dra til utlandet for å ta abort, eller få tilsendt abortpiller i posten fra andre land. Nylig ble en mann dømt til seks måneders fengsel for å ha bestilt abortpiller til kjæresten sin, forteller Mital.

Den polske aktivistlederen Marta Lempart risikerer nå åtte års fengsel for å ha organisert demonstrasjoner mot abortloven i Polen.


sdfsdfsdf


Mellomtittel h3

brødtekst


---

Fakta h4 (trenger riktig kode)


---