Nyheter

Fossilfrie byggeplasser og mindre bil: Dette vet vi om Oslos klimakutt

Viktige utslippskutt blir helt borte i statistikken, og Oslo har kuttet langt mer i klimagassutslippene enn tallene tilsier, mener finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG). Miljødirektoratet innrømmer at det er vanskelig å måle hovedstadens utslippskutt.

Bilde 1 av 2

Oslo har satt seg tøffe mål om å kutte så godt som alle klimagassutslipp innen 2030. Fasiten på om Oslo når sine klimamål kommer i form av Miljødirektoratets kommuneoversikt over utslipp. Derfor blei mange skuffa da utslippstallene fra 2019 ble offentliggjort tidligere i vinter. Fra 2018 til 2019 hadde kommunen kun kuttet 4,5 prosent av utslippene.

Men nå, i februar kom direktoratet med nye tall. Det viste seg at kuttet var langt høyere, på 6,7 prosent. Direktoratet har blant annet feilberegnet utslipp tilknytta veitrafikk og oppvarming.

LES OGSÅ: Regjeringen: Oslos nyeste klimagrep er ulovlig

– Det er vanskelig å forholde seg til tall som endrer seg ofte, spesielt når man bruker tallene i budsjetteringsprosesser. Hvis endringene er betydelige, er vi likevel nødt til å oppdatere regnskapet. I dette tilfellet er det nettopp det som har skjedd, og vi mener det var nødvendig å oppdatere utslippstallene med bakgrunn i feilene som har blitt oppdaget, skriver kommunikasrådgiver i Miljødirektoratet Anette Kronstad Sørheim i en e-post til Dagsavisen.

– Dette er veldig gode nyheter, men det blir jo for dumt med så mye surr, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG), som er mannen som har ansvaret for Oslos klimabudsjett.

Biodrivstoff

Han etterlyser langt mer presise verktøy for å måle utslippsreduksjoner. Blant annet frykter Wilhelmsen at noen av kommunens tøffeste utslippskutt ikke blir målt i det hele tatt, og at klimagassutslippene i Oslo i realiteten er langt lavere enn hva statistikken tilsier.

– Vi vet at det fortsatt er feilkilder som gjør at klimatiltak vi gjennomfører ikke blir registrert. Derfor kan utslippskuttene i Oslo være enda større. Statistikken fanger heller ikke opp effekten av flere av våre viktigste klimatiltak. For eksempel får ikke Oslo gevinst sjøl om vi har kutta ut fossil energi på våre egne byggeplasser eller i kollektivtrafikken, fordi disse kuttene blir smurt ut over alle kommuner i statens regnskap, sier Wilhelmsen.

LES OGSÅ: Da Norge stengte ned fikk Kin, Hibo og Zahra store problemer. Slik fikk de hjelp (+)

Oslo kommune har over tid blant annet stilt krav til entreprenører som skal bygge på vegne av kommunen å bruke fossilfrie maskiner. Dette betyr i noen grad at de må bruke elektriske maskiner, men i all hovedsak løser entreprenørene dette med biodrivstoff. Og effekten av biodrivstoff er vanskelig å regne på.

Når Miljødirektoratet regner ut effekten av biodrivstoff bruker de nasjonale tall, som de igjen smører utover kommunene. Det betyr at dersom en enkeltkommune, som for eksempel Oslo, stiller større krav til bruk av biodrivstoff, måles ikke effekten for Oslo, men forsvinner inn i det nasjonale regnskapet. 

– Informasjon om forbruk av biodrivstoff i omsetningskravet rapporteres på nasjonalt nivå, og derfor bruker vi samme innblandingsprosent for alle kommunene. Med denne metoden fanger vi ikke opp om en kommune bruker en større andel biodrivstoff til veitransport enn gjennomsnittet for alle kommunene, forklarer Sørheim i Miljødirektoratet.

Klimabudsjettet

Problemet med unøyaktige målinger av klimagassutslipp betyr ikke bare at det er usikkert hvor langt på vei Oslo og andre kommuner er klimamålene. Det skaper også usikkerhet om hvor effektive ulike klimatiltak faktisk er.

– Når budsjettåret er ferdig kommer regnskapet. Det må være pinlig korrekt, slik at vi ser hvor pengene ble brukt. Slik er det med klimabudsjettet også. Når staten endrer på utslippsregnskaps-tallene underveis, eller det ikke er ført skikkelig, så er det et problem. Her må det ryddes opp, sier Wilhelmsen.

Einar Wilhelmsen, leder av Oslo MDG. Eterfabrikken. Foto: Tom Vestreng

Einar Wilhelmsen. Foto: Tom Vestreng

Han håper nå direktoratet sørger for å skaffe seg mer nøyaktige måleverktøy.

– Når utslippstatitsikken ikke fanger opp lokale utslippreduksjoner ser vi ikke effekten av klimatiltakene vi setter inn, selv om tiltakene faktisk gir effekt og reduserer utslippene i kommunen. Dette viser at det fortsatt er en jobb å gjøre med å forbedre utslippstatistikken, sier finansbyråden.

Oslo kommune har sitt eget klimabudsjett, som Wilhelmsen har ansvaret for. Nå skal kommunen jobbe med å se på om de gjennom klimabudsjettet selv kan måle bedre hvordan klimatiltakene i Oslo fungerer.

Mer fra Dagsavisen