Nyheter

Byrådet støtter at den verneverdige trehusbebyggelsen på Vålerenga rives og flyttes

Til lokalbefolkningens store fortvilelse støtter byrådet nå Bane Nors planer om storstilt togutbygging i Gamle Oslo. Resultatet blir den største fjerningen av verneverdige trehus i Oslo på 60 år, og vanvittige støynivåer, advarer naboene.

Dagsavisen har over flere år skrevet som skjebnen til den idylliske og verneverdige trehusbebyggelsen «hylla» på Vålerenga. Bane Nor skal utvide og bygge ut togskinnene ut og inn av byen, og for å få det til må husene på «hylla» fjernes eller rives.

Nå gir byrådet i Oslo sin støtte til Bane Nors planer. Det kan bety spikern i kista for «hylla»-husene. 

– Dette er en krevende sak som mange i lokalmiljøet har engasjert seg i, og vi snakker om store endringer i området som innebærer at beboerne på den såkalte «Hylla» må flytte og trehusene fjernes. Fire skal bevares. Det er synd at man ikke klarte å finne en løsning der bevaring av flere av husene lot seg gjennomføre, men vi mener likevel gevinsten for opp mot en million reisende veier tyngre, sier byråd for byutvikling Arild Hermstad (MDG).

LES OGSÅ: Dette kan skje med trehusrekka på «Hylla» på Vålerenga: Halvparten reddes, halvparten rives

Miljø- og klimamål

Bakgrunnen er at togkapasiteten i Oslo er sprengt. For å klare å øke kapasiteten må togskinnene fra Oslo S og ut av byen gjennom Brynsbakken utvides kraftig.

– Brynsbakken er i dag en flaskehals, og det å utbedre den er et nøkkelprosjekt, både for å få flere togavganger i Oslo og hele Østlandsområdet, men også for å få bedre regularitet og mindre forsinkelser på de togene vi har. Hvis vi ikke gjør dette nå vil det måtte utsettes til 2031 noe som vil være ganske ødeleggende for miljø- og klimamålene for Oslo og hele regionen, sier Hermstad.

LES OGSÅ: Gjermund trodde ikke det han så på møtet med Bane Nor. Carmen begynte å grine (+)

Byutviklingsbyråd Arild Hermstad (MDG) støtter Bane Nors planer om utbygging av Brynsbakken.

Arild Hermstad (MDG). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Folk som bor i og rundt togskinnene på Brynsbakken er forbanna. De har i årevis kjempet mot planene, ikke bare for å få beholde hjemmene sine, men også for å kjempe mot alt av støy og bråk både byggingen og flere tog vil føre med seg i framtida. 

Gjermund Granlund bor sammen med kona Carmen From Dalseng i et av trehusene som skal fjernes fra «hylla» i Enebakkveien. Han er oppgitt over Hermstad og byrådet.

– Vanvittig støyøkning

– «Hylla» er en rekke med trehus som er en viktig bærer av Oslos historie. Men alle som bor i Gamle Oslo, særlig barn og unge, vil de neste årene få en helt vanvittig økning i støynivået på grunn av utbygginga, som går helt fra Bryn til Oslo S. Det er de folka dette handler om, sier Granlund til Dagsavisen.

Han mener saken burde vært stanset lenge før den havnet på byrådets bord.

LES OGSÅ: Nå vil byråden verne Vålerengaparken

– Resultatet blir den største rivinga av verneverdige trehus siden saneringen av Enerhaugen på 60-tallet. Resultatet blir økt støybelastning for titusenvis av folk i Gamle Oslo, og en vanvittig betongkonstruksjon midt i et område i rivende utvikling i Kvernbyen. Jeg tenker på de stakkarene som har kjøpt seg hus nærmest jernbanen i dette området. Jeg klarer nesten ikke forestille meg hva de tenker når de hører byråden si at dette er et godt prosjekt, sier Granlund.

Gjermund Granlund og Carmen From Dalseng på Hylla i Enenbakkveien 52 på Vålerenga.

Foto: Hilde Unosen

Gjermund Granlund og Carmen From Dalseng. Foto: Hilde Unosen

– Forstår du at man må ofre noe for å bygge nye togskinner for at flere skal kunne reise med toget?

– Jeg ville hatt stor forståelse for det om alle steiner hadde blitt snudd i denne saken. Men Bane Nor har aldri hatt som mandat å utrede et alternativ til Brynsbakken. De burde i stedet spurt befolkningen i Gamlebyen, på Vålerenga og i Kvernbyen, oss som bor side om side med dette, om hvordan man kunne fått dette til. Men det har aldri skjedd, sier Granlund, og legger til:

– Byrådet forsøker å framstille dette som om det er hensynet til en million reisende veid opp mot en håndfull gamle trehus. Men det er ikke, og har aldri vært, det denne saken handler om.

– Stor forståelse

Hermstad sier han har stor forståelse for at folk i området er bekymret for støy og risting.

– Denne ombyggingen vil gjøre at all infrastruktur skiftes ut og det vil totalt sett gi en bedre situasjon enn i dag, ifølge Bane Nor. Byrådet har vektlagt overfor Bane Nor at det må gjennomføres støyreduserende tiltak som i praksis ivaretar beboere i området. Vi har også bedt om at Bane Nor ser på muligheten til å flytte en truet planteart som er funnet i området, sier Hermstad, og avslutter:

LES OGSÅ: Regjeringen: Oslos nyeste klimagrep er ulovlig

– Dette området mellom Vålerenga og Kværnerdalen er i dag klemt inne mellom 5 togspor og skinnegangen oppleves som en barriere. Med den oppgraderingen Bane Nor legger opp til i Enebakkveien vil det bli en bedre løsning for skolebarn, gående og syklende. Nye lekeapparater, beplantning ny sykkel- og gangvei vil gjøre at dette strekket nok vil oppleves hyggeligere enn før.