Nyheter

Oslo-barnehage i koronakrise

Et lokale på 14 kvadratmeter og våte og kalde uteområder, er det barna i Frisk Bris-avdelinga i Hammerfestgata barnehage har å rutte med under korona. Nå har foreldre fått nok, og ber bydelen finne alternativt lokale.

– Flere barn vegrer seg mot å dra til barnehagen. Det er trist.

Det sier representant for FAU, Ina Knowles, i Frisk Bris i Sofienbergparken. Frisk Bris er en avdeling for barn fra 3 til 6 år, og er en del av Hammerfestgata barnehage i bydel Grünerløkka øst i Oslo.

Innearealet på Frisk Bris er 14 kvardratmeter, hvor tre ansatte og 17 barn holder til. Barnehageloven tilsier at arealnormen for barnehager med barn over tre år bør være 4 kvadratmeter per barn. I lokalene til Frisk Bris utgjør arealet under én kvadratmeter per barn.

Går greit til vanlig

– I en normalsituasjon har dette gått greit, da barnehagen har benyttet seg av lek inne i andre barnehager på kalde dager, besøk på bibliotek, museer, Popsenteret og de har vært mye på tur, sier Knowles.

Men på grunn av korona, og stengte museer og bibliotek, har barna siden mars måttet oppholde seg inne i huset de disponerer og i et lite uteområdet tilknyttet barnehagen.

Les også: Frykter stengte samfunn gjennom hele vinteren

###

FAU-representant Ina Knowles er frustrert over situasjonen. Foto: Marthe Knutsen

Uegnede lokaler

Foreldrene reagerer på at barnas lokaler ikke er tilpasset nåværende situasjon, når det kommer til smittevern, pedagogisk tilbud og generell trivsel. Under hardt vær har barna tilbrangt mye tid i barnehagens uteområde, da de ikke har hatt mulighet til å reise med kollektivtransport eller oppholde seg innendørs andre plasser.

– Normalt sett er Frisk Bris en veldig god avdeling, hvor barna får oppleve mye forskjellig. Men når de er 17 barn på 14 kvadratmeter store deler av dagen, og ellers må ta til takke med et sølete uteområde, er det ikke holdbart. Vi har krevd at bydelen stiller egnede lokaler til disposisjon for denne situasjonen, men har hittil ikke blitt hørt, sier forelder Kari Torbjørnsen.

###

Forelder Kari Torbjørnsen føler ikke at foreldrenes stemme blir hørt. Foto: Marthe Knutsen

Til svar har foreldrene blitt oppfordret til å foreslå gratis lokaler som kan benyttes. Dette mener Torbjørnsen at de har gjort, uten at det har ført til en løsning.

– Det er en umulig situasjon som ikke ivaretar barnas behov i det hele tatt. Jeg sender sønnen min i barnehagen med dårlig samvittighet, legger hun til.

Les også: Livet må gå videre

###

Lekeområdet tilknyttet barnehagen. Foto: Privat 

Føler seg uhørt

Foreldre har ventet på tiltak siden mars, men midlertidige lokaler er fremdeles ikke på plass. FAU har nå kontaktet Statsforvalter for Oslo og Viken (tidl.Fylkesmannen, journ.anm.), som har gitt beskjed om at de vil ta kontakt med bydelen for å undersøke forholdene i barnehagen.

– Vi føler oss ikke hørt av barnehageeier, sier Ina Knowles til Dagsavisen.

På torsdager har barnehagestyrer lagt til rette for at man skal kunne oppholde seg i et lokale i Mailundveien, nært Sinsen. Likevel mener foreldrene at det ikke er tilstrekkelig.

– Barna har behov for akseptable lokaler fem dager i uka, sier Torbjørnsen.

Les også: Støtter Løvemammaenes krav om at familier med syke barn ikke skal miste hjelpestønaden (+)

Vil ha lokale

Nå er foreldrene bekymret for helsen til barna sine. FAU-representant Ina Knowles håper at bydelen vil finne en løsning raskt, slik at Frisk Bris kan ta i bruk et tomt lokale.

– Det er bydelen sitt ansvar å tilføre de ressursene som barnehagen trenger. I tillegg er det mange lokaler som står tomme, for eksempel «Slurpen» ved Lakkegata skole.

Foreldrene har foreslått dette lokalet, uten at noe har skjedd.

###

Forelder Lars Gunnar Vik krever tiltak. Foto: Marthe Knutsen

– Vi forventer at bydelen tar tak, og skaffer Frisk Bris lokaler så lenge korona er et problem, sier forelder Lars Gunnar Vik.

Bydelsdirektør for Grünerløkka Ellen Oldereid mener at lokalene som foreslås, ikke er godkjent for barnehagedrift. Hun kommenterer:

– Frisk Bris er en uteavdeling under Hammerfestgata barnehage hvor barna er ute fire dager i uka og er inne en dag i uka. Fra januar i år bruker Frisk Bris lokalene til en barnehage i bydelen som står ledig. Bydelen har ingen andre ledige lokaler som er godkjent for barnehagedrift. Slurpen som nevnes, er dessverre ikke ledig og er heller ikke godkjent for barnehagedrift, sier Oldereid til Dagsavisen.

Les også: Oslo-skolene på rødt nivå: – Alt vil ikke gå på skinner fra dag én

Omfattende prosess

Barnehagedrift er regulert av barnehageloven og andre lovverk.

– For at et lokale skal bli godkjent som barnehage, må lokalene først være regulert til barnehageformål. Dette gjøres ved søknad til Plan- og bygningsetaten. Etter regulert til barnehageformål må eier søke om godkjenning både etter barnehageloven og Forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole. Hvis avdelingen skal flytte på kort varsel, må de flytte inn i et allerede godkjent lokale, opplyser bydelsdirektøren til Dagsavisen.

###

Bydelsdirektør Ellen Oldereid mener bydelen ikke har noen andre lokaler Frisk Bris kan ta i bruk. Foto: Bydel Grünerløkka

Les også: Reagerer på ulike tilbud til barnehagebarna i Oslo

Nå ønsker bydelsdirektøren å invitere til foreldremøte for å diskutere saken videre.

– Vi ønsker å ha god dialog med alle de de foresatte, og nå inviterer vi til et foreldremøte med alle foreldrene for å gå gjennom hvilket tilbud barnehagen har og gir mulighet til å få svar på alle spørsmål de har, sier Oldereid.

Nyeste fra Dagsavisen.no: