Nyheter

Ny runde i Aleris/Stendi-saken: Krever skikkelig oppreisning

Tirsdag starter ankesaken der Aleris-konsulenter krever tilbakebetalt feriepenger, overtidsbetaling og lønn de mener de har krav på. Dommen kan få store konsekvenser for mange arbeidstakere i Norge, mener en av saksøkerne.

– Jeg anker fordi jeg syntes oppreisningen var altfor lav. Når du mister jobben står du plutselig helt på bar bakke. Du har ingen inntekt, ikke noe vern og du får ikke penger fra Nav fordi du ikke har opparbeidet deg noen rettigheter. Du kan ikke bli sykemeldt. Da ser du virkelig baksiden av medaljen. Du har ingen rettigheter i det hele tatt.

Det sier Cato Gulestø, tidligere konsulent for det private omsorgsselskapet Aleris til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Støtter Løvemammaenes krav om at familier med syke barn ikke skal miste hjelpestønaden (+)

I 2018 gikk 24 omsorgsarbeidere tilknyttet selskapene Aleris Ungplan og BOI, som i seinere har byttet navn til Stendi, til sak mot selskapet. Grunnen er at de 24 jobbet der som selvstendig næringsdrivende når de mente de burde vært fast ansatt. På den måten hadde de jobbet ulovlig lange vakter, mente saksøkerne, og de hadde krav på ting som mer lønn, overtidsbetalt, feriepenger og pensjon.

De krevde etterbetalt det de mente å ha krav på, oppreisning og flere krevde fast ansettelse. 

Anket dommen

I tingretten vant de bare delvis fram. I 11 av 24 saker ble Aleris/Stendi fullstendig frifunnet. Tolv av saksøkerne ble tilkjent økonomisk kompensasjon og fikk delvis medhold, men beløpene de ble tilkjent var langt lavere enn kravene. Fire personer fikk medhold i kravet om fast ansettelse. Alle de 24 måtte betale saksomkostninger selv.

LES OGSÅ: Vil ha rushtidsavgift på T-bane og buss, og gjøre det dyrere for elbilister

Kort tid seinere ble det kjent at 22 av de 24 anker dommen, som skal opp i lagmannsretten denne uka. Gulestø er en av dem. 

– Dersom dommen fra tingretten blir stående vil det endre arbeidssituasjonen i Norge betraktelig. Det blir som å sende Norge 100 år tilbake i tid. Alt som Fagforbundet og andre fagforeninger har bygd opp blir skrinlagt. Det er veldig viktig at lagmannsretten kommer fram til noe annet enn tingretten, sier han.

Når man er konsulent i stedet for ansatt betyr det at man selv fakturerer for timene man jobber. Timesbetalinga er flat uavhengig av om man jobber kveld, helg eller ukedager, man får ingen overtidsbetaling. Og vil du ha goder som pensjon, sykelønn, feriepenger eller forsikringer må du betale det av egen lomme.

Gulestø beskriver en arbeidshverdag der han fort kunne jobbe to døgn i strekk og slite seg helt ut.

– Når du jobber som konsulent i steden for ansatt blir det vanskeligere å si ifra om kritikkverdige forhold, fordi du ikke har noe vern rundt deg. Du frykter at det vil få konsekvenser. Ikke fordi du har dårlige ledere, men de er bygget opp og del av et system som gjør det vanskeligere å si ifra, da man har mer å tape enn ved et ordinært arbeidsforhold. Blir du oppfattet som kranglete kan du fort bare få noen få timer i uka eller bli flyttet til en annen bolig.

400.000 i minus

Gulestø var en av dem som vant i tingretten. Han fikk rettens medhold i at jobben han gjorde innebar at han burde vært ansatt i selskapet, ikke en konsulent som fakturerte timer. Til sammen ble han tildømt 50.000 i erstatning og oppreisning. Likevel mener han det er viktig å anke.

– Jeg fikk tilkjent til sammen 50.000, men ble samtidig idømt sakskostnader på 450.000. Da ser alle andre konsulenter i hele Norge at de aldri vil kunne gå inn i et sånt søksmål fordi selv om de vinner kan de gå 400.000 i minus for å bli arbeidstakere. I mitt tilfelle dekket Fagforbundet sakskostnadene. Det kunne aldri gått uten Fagforbundet i ryggen, sier Gulestø.

LES OGSÅ: Hvilke jobber bør Oslo-folk søke på under koronakrisen? Her er ti tips til deg som leter (+)

I 2019 ble Aleris omsorg solgt til svenske Ambea for den svimlende summen 2,6 milliarder svenske kroner. Gulestø mener det er det mest alvorlige med denne saken. At et privat selskap kan tjene så enormt mye penger på det han og Fagforbundet mener er systematisk underbetaling av ansatte, samtidig som de lever av offentlige kontrakter.

– Når Aleris har kuttet lønnskostnadene så betydelig gjennom å bruke konsulenter i stedet for ansatte og i realiteten har skodd seg på andre mennesker på statlige kontrakter reagerer jeg på at de får en fortjeneste på 2,6 milliarder. Det er nesten det verste i denne saken.

– Ikke forbudt

Aleris heter i dag Stendi, men driver fortsatt med privat omsorg i Norge. I en e-post til Dagsavisen skriver kommunikasjonssjef Julie Borchgrevink at av hensyn til og respekt for en uavhengig rettsprosess ønsker ikke Stendi å forskuttere konklusjonene til lagmannsretten i mediene.

LES OGSÅ: Han gikk fra soning til en verden i korona-isolasjon: – Jeg gikk ut i et stort intet (+)

– Dommen i Oslo tingrett belyser både grundig og nyansert viktige spørsmål og problemstillinger rundt bruk av oppdragstakere innen omsorgssektoren. Dommen ga Stendi rett i de prinsipielt viktige spørsmålene. Stendi fikk medhold i at det ikke er forbud mot å bruke selvstendig næringsdrivende konsulenter innenfor området psykisk omsorg for voksne, og retten kom til at 6 av de 17 som ble vurdert var oppdragstakere, skriver Borchgrevink.

Hun viser også til at Stendi fikk medhold i at det ikke var grunnlag for etterbetalingskrav, og at alle de 12 som fikk tilkjent mindre summer som følge av avslutning av kontrakter fikk langt mindre enn kravene som var fremmet.

– Oslo tingrett slo også fast at det ikke var belegg for å si at praksisen har vært motivert av økonomi eller noe ønske om å slippe unna stillingsvernet. Vi ser frem til at lagmannsretten nå gjør sin gjennomgang av disse spørsmålene, skriver kommunikasjonssjefen.

Retten som lesesal

I dag er Gulestø helt ute av omsorgsbransjen og jobber som fagansvarlig byggesaksbehandler i Krødsherad kommune. Den forrige rettsrunden inspirerte han til å velge juridisk metode til masteroppgaven i eiendomsutvikling ved NMBU. Han endte opp med en A på oppgaven.

LES OGSÅ: Nå kan du gå på skøyter over hele Oslo – sjekk hvilke baner som er islagt og åpne

– Dette har vært en veldig lærerik prosess for meg. Jeg var midt i et studieløp da saken gikk for fullt og for å rettferdiggjøre å sette av tid til følge tingretten hadde jeg med meg boken om hvordan skrive masteroppgave i rettsalen. Du kan på en måte si at Oslo tingrett ble lesesalen min, sier han.