Nyheter

Vil ha rushtidsavgift på T-bane og buss, og gjøre det dyrere for elbilister

Rushtidsavgift for både biler og kollektivreisende, høyere bompenger for elbiler og satellittbasert veiprising står på menyen når Høyre skal meisle ut hvordan de mener bilens framtid i Oslo skal se ut.

Bilde 1 av 2

– Også i framtidas Oslo kommer folk til å måtte kjøre bil. Det er ikke alle som har en T-baneholdeplass eller bussrute utenfor døra. Men vi må sørge for at alle alternativene til privatbil må være godt utbygd og gi sterke insentiver til å sykle, gå eller ta kollektivt. Vårt mål er at alternativet til privatbilen blir best mulig, ikke å gjøre bilistens hverdag kjipest mulig.

Det sier Høyres miljøpolitiske talsmann Nicolai Øyen Langfeldt til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Nye bassengplaner for Frognerbadet skaper hodebry (+)

Bråk om bil

Lørdag holder Oslo Høyre sitt årsmøte, kun dager etter at Øystein Sundelin på dramatisk vis trakk seg som gruppeleder på rådhuset etter å ha blitt truet med mistillit av et flertall i Høyres bystyregruppe. Flertallet mente Sundelin hadde oppført seg ufint ved flere anledninger, mens Sundelin selv pekte på politiske konflikter knyttet til miljø og bilkjøring som kjernen til opprøret mot ham.

LES OGSÅ DENNE KOMMENTAREN: Skal vi virkelig, igjen, la valgkampen bli en kamp om bilen?

På årsmøtet skal Oslo Høyre behandle en stor uttalelse som blant andre Langfeldt står bak om nettopp miljø, samferdsel og bilens rolle i framtidas Oslo. Der blir Oslo Høyres politikk på miljø- og samferdselsområdet satt de neste årene. 

Og Høyre ser for seg store endringer i hvordan miljø- og samferdselsproblemene i Oslo bør løses.

  • I dag har Stortinget bestemt at elbiler skal betale maksimalt 50 prosent av prisen fossilbiler betaler i bompenger. Denne regelen foreslår Høyre å skrote. De vil ha muligheten til å pålegge elbileiere å betale mer enn 50 prosent av fossilbileiere.
  • Høyre har tidligere vært motstandere av rushtidsavgift. Det kan bli snudd på hodet. I tillegg til rushtidsavgift for biler foreslår Langfeldt & co. å innføre rushtidsavgift i kollektivtrafikken slik at det blir dyrere å reise kollektivt i rushtida enn resten av døgnet.
  • Regjeringen har lenge leflet med ideen med satellittbasert veiprising. Dette betyr i realiteten at du ikke betaler bompenger for hver gang du passerer en bomstasjon, men at bilen din spores med GPS og at du betaler for antallet kilometer du kjører. Dette foreslår Oslo Høyre nå at må innføres «så raskt som mulig» i Oslo.

Elbilpolitikk

Til tross for at norsk elbilpolitikk har vært en stor suksess, i fjor var annenhver nye bil en elbil, vil Høyre altså fjerne en av de aller viktigste elbilfordelen, garantien om at elbiler skal betale maksimalt halve prisen i bomringen.

Grunnen er at Oslo mister viktige bompengeinntekter som følge av flere elbiler. Samtidig blir prisforskjellen for stor, og elbiler sliter like mye på veiene som fossilbiler.

LES OGSÅ: Her har Erik bodd i 10 år. Nå frykter han å havne på gata etter en beskjed fra kommunen

– Det blir stadig flere nullutslippsbiler på veiene. Samtidig skal flere større samferdselsprosjekter finansieres. Problemet i dag er at kroneforskjellen mellom fossil og nullutslipp bare blir større og større jo høyere prisen i bomringen er. Dersom en fossilbil må betale 20 kroner, må en elbil betale 10 kroner. Men dersom en fossilbil må betale 100 kroner vil en elbil betale 50 kroner. Så forskjellen i kroner og øre vil bare øke. Det betyr at for å sette opp prisen for elbiler må vi samtidig dra opp prisen for fossilbiler noe voldsomt, sier Langfeldt.

– Er du ikke redd for å ta vekk en av de viktigste gulrøttene for elbileiere og at det dermed blir flere fossilbiler på veiene?

– Nei. Vi skal skynde oss langsomt. Det blir ingen store omveltninger over natta. Elbilene tar også opp plass i bybildet og sliter ut veiene våre. Da er det helt rimelig at de skal være med å betale for fellesdugnaden det er å bygge ny infrastruktur. Jeg er ikke så bekymra. Vi vil ikke reversere alle elbilfordeler, snarere tvert imot, sier Høyre-politikeren.

Rushtidsavgift

I Oslo er det dyrere å kjøre gjennom bomringen i rushtida. Men dette har Høyre lenge vært imot, og argumentert for at det gjør hverdagen vanskeligere og dyrere for folk som er avhengige av bilen.

Her foreslår Langfeldt & co. nå å snu, og gå inn for rushtidsavgift. Og ikke bare dét. For å ikke slite ut kollektivtrafikken vil de også ha rushtidsavgift for kollektivreisende. I praksis betyr det at dersom Høyre får det som de vil, blir det dyrere å reise med buss, trikk og T-bane i rushtida enn resten av døgnet.

LES OGSÅ: Over 24.000 arbeidsledige i Oslo: Her er ti tips til jobbsøkere (+)

– Det handler om at hvis vi klarer å spre bruken av både bil og kollektiv mer utover hele døgnet vil vi også utnytte kapasiteten bedre. Da kan det være at vi ikke alltid trenger å dimensjonere nye investeringer etter toppene i rushtiden. En erfaring vi må gjøre oss etter korona er at vi kanskje må ta i bruk mer hjemmekontor eller begynne litt seinere på jobb og i stedet jobbe utover dagen. Da må vi tilpasse billettsystemet etter de reisendes behov, ikke omvendt, sier Langfeldt.

GPS og veiprising

Oslo Høyre vil også presse på for å endre måten vi betaler bompenger på. Siden i høst har en rapport som anbefaler å innføre såkalt veiprising ligget på regjeringens bord. Veiprising innebærer at bilen din blir sporet med GPS, også betaler du en avgift etter hvor mye og hvor du faktisk kjører, ikke bare et fast kronebeløp hver gang du passerer et punkt.

LES OGSÅ: Oslo Høyres gruppeleder Øystein Sundelin trekker seg med umiddelbar virkning

Nettopp et slikt system ønsker Høyre til hovedstaden.

– Dagens system med bomstasjoner gjør at bompengene ikke blir så jevnt fordelt som det ville blitt med et veiprisingssystem. Vi kan også finmaske systemet enda mer, og sørge for bedre balanse der man for eksempel tar hensyn til hvor mye bilen veier og hvor mye den forurenser. Hovedargumentet er en bedre byrdefordeling, sier Langfeldt.

Ikke bare ønsker han veiprising til Oslo. I forslaget til uttalelse står det at de ønsker det «raskest mulig».

– Grunnen til at vi ønsker dette raskest mulig er for å sende et signal til regjeringen. Hvis samferdselsdepartementet og Stortinget ønsker et sånt system i framtida skal Oslo rekke opp hånda og si at vi er klare og ønsker å teste dette først, sier Langfeldt.

Oslo Høyres årsmøte går av stabelen lørdag 23. januar og foregår digitalt.

Mer fra Dagsavisen