Nyheter

Opprør i Oslo Høyre, vil kaste gruppelederen: – Tillitsbrudd

Et flertall av Oslo Høyres bystyregruppe går nå inn for å få fjernet gruppeleder Øystein Sundelin. De begrunner mistilliten med tillitsbrudd, løgn og lureri. Sundelin selv avviser alle anklager.

Det var Avisa Oslo som først omtalte saken.

Nestleder i bystyregruppa, Anne Rygg, bekrefter overfor Dagsavisen at et flertall av Høyres bystyregruppe ønsker å kaste Sundelin. 

– Det er ingen hyggelig situasjon vi er i, men vi er i en situasjon der bystyregruppa opplever at gruppelederen holder informasjon tilbake og ikke sier ting slik det virkelig er for å få beslutninger for å gå sin vei. Det gjør at vi ikke har tilliten til hverandre som vi må ha i bystyregruppa, og da har vi ikke styrken vi trenger for å være et godt opposisjonsparti. Derfor foreslår vi en endring av ledelsen i bystyregruppa, sier Rygg til Dagsavisen.

LES OGSÅ: I vinter blir det ikke lett å gå på skøyter i Oslo – men noen få baner er åpne (+)

Handler ikke om politikk

Ifølge Rygg skal bystyregruppa samles på mandag og stemme over forslaget om å kaste Sundelin. Hun sier at 20 av 33 personer i gruppa støtter forslaget. Forslaget innebærer at Rygg, som i dag er nestleder i gruppa rykker opp som leder, og at Ola Kvisgaard blir ny nestleder.

I en e-post til Dagsavisen, Høyre og flere andre medier avviser Sundelin alle anklager og mener det beror seg på misforståelser. Han mener alle de konkrete anklagene mot han har gode forklaringer (se detaljene lenger ned i saken).

Anne Rygg. Foto: Mina Ræge

I Avisa Oslo spekuleres det i om mistillitsforslaget grunner i politiske uenigheter om parkering og bilkjøring i Oslo sentrum, der Sundelin har lagt seg på en linje nær byrådets og MDGs politikk. Det avviser Rygg på det sterkeste.

– Det er vanskelig for meg å forstå den anklagen. Jeg er styremedlem i Syklistenes landsforbund, og har vært en miljøpolitiker i Høyre lenge, og jeg har fått gjennomslag for en del miljøforslag sammen med MDG. Så det er en feil spekulasjon, sier hun.

Avviser maktkamp

– Handler dette om maktkamp der du og andre i Høyre forsøker å sikre dere posisjoner?

– Nei. Jeg er blitt spurt om å gjøre dette lenge, men har holdt igjen. Jeg har ønsket å jobbe godt med Øystein Sundelin og har gitt han tilbakemeldinger når ting har kommet opp, og jeg har forsøkt å være konstruktiv. Men vi har kommet til en grense der vi må sette strek.

LES OGSÅ: Så mange elbiler kan få strøm hvis norske boligblokker får solcelle-tak (+)

Sundelin er anklaget for å ha løyet og lurt resten av Høyre i flere konkrete saker. Den kanskje mest alvorlige anklagen er at han dagen før et møte sendte en mail til resten av partiet der han innstilte på å ansette en venn som rådgiver uten at dette var drøftet i partiet. 

I sitt tilsvar bekrefter Sundelin at han sendte ut en e-post med et forslag til en ansettelse dagen før.

– Det var basert på e-post til gruppestyret 23.11 og 30.11 om hvilke behov de ulike fraksjonene og heltidsombudene har og hva vi trenger. De fleste av gruppestyrets medlemmer svarte ut hvilke funksjoner/behov/støtte vi hadde behov for, og på bakgrunn av det skisserte jeg opp en stilling jeg mener vi har behov for. Etter et møte i gruppestyret ble vi dog enig om å utlyse stillingen, og det ble deretter gjort, skriver Sundelin.

Han viser også til at det denne uken er gjennomført jobbintervjuer med kandidater til stillingen.

Løyet om posisjoner

Han er også anklaget for å ha løyet til Høyre om fordeling av posisjoner. Han skal ha foreslått å kutte i lønns- og arbeidsvilkår for en konkret fraksjonsleder i forbindelse med en rokade i høst, og det skal ha vært bråk internt i Høyre om hvem som egnet seg best for posisjonen som fraksjonsleder for kultur- og utdanning, der Sundelin var på kollisjonskurs med resten av gruppestyret.

LES OGSÅ: Støre refser Solberg: – Arrogant

– Alle i gruppestyret var enige om hvem som var den beste kandidaten, men da det ikke ble full tilslutning til denne lave godtgjørelsen, sa gruppeleder plutselig at han har sett for seg en annen kandidat, heter det i mistillitsforslaget.

Han skal også ha løyet om at en person ønsket seg stillingen, noe som viste seg å ikke stemme.

– Sundelin sendte til slutt fram en innstilling til gruppen om valg av fraksjonsleder (23.11.20) , uten å informere om at vervet skulle godtgjøres tilsvarende 40% stilling, og de andre innlagte begrensningene, i strid med det som var forholdet for den avtroppende fraksjonslederen, heter det i forslaget.

Slik svarer Sundelin på anklagene:

– Da vi i høst skulle bytte fraksjonsleder i Kultur- og utdanning mente jeg at vi kunne gå tilbake til Forhandlingsutvalgets utgangspunkt fra oktober 2019 i påvente av valget i 2021 og med tanke på at vi kanskje ikke får full effekt slik samfunnet nå fungerer med hjemmekontor. Dette var den tilsvarende løsningen som Silje hadde etter konstitueringen i fjor. Gruppestyret endte med et forslag om 40% stilling, som gruppen deretter slo fast at skulle være 100%. For å balansere en lavere brøk enn hundre prosent la jeg til at jeg som gruppeleder i større grad skulle ta de store debattene på utdanningsfeltet. Dette tilbudet ble akseptert av Mehmet som fikk rollen, selv om jeg har forståelse for at han ønsket full stilling, og dette ble endret av gruppen.

Skal ha løyet til Venstre

I mistillitsforslaget står det også at Sundelin skal ha løyet til Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke i forbindelse med konstitueringen av rådhuset i 2019.

– Gruppeleder løy til Venstres gruppeleder under konstitueringen i 2019, og sa at partiene skulle forhandle videre om fordelingen av heltidsvervene i bystyret. Kort etter denne samtalen ble fordelingen av heltidsverv på borgerlig side endelig besluttet i Høyres bystyregruppe uten at Venstres gruppeleder ble varslet om dette. Dette har skapt svært dårlige samarbeidsrelasjoner, heter det.

Bjercke vil overfor Dagsavisen verken bekrefte eller avkrefte at Sundelin skal ha løyet for han i forbindelse med konstitueringen av Rådhuset. Konstitueringen innebærer fordeling av verv og posisjoner internt mellom partiene etter et valg. 

– Høyre og Venstre var uenige om konstitueringen for halvannet år siden. For oss er det et tilbakelagt kapittel, og vi er godt fornøyde med våre posisjoner i bystyret, der vi får jobbe med våre hovedsaker skole og miljø. Utover det vil jeg ikke kommentere detaljer i interne forhandlinger, sier Bjercke til Dagsavisen.

Slik svarer Sundelin på påstandene om løgn:

– Når sant skal sies fikk jeg ingen mulighet til å diskutere med Venstre mellom konstitueringen i 2019 og da Oslo Høyre sendte ut pressemelding som ble sendt på NRK Radio. Denne forhandlingen, og evt lovnader til Venstre, ble på dette tidspunktet gjort av tidligere gruppeleder. Det var forhandlingsutvalget som innstilte til gruppen og det var tidligere gruppeleder som holdt i diskusjonen med de andre borgerlige partiene. Rett fra vårt konstituerende møte drog jeg til et intervju hos NRK. Jeg hadde håpet jeg fikk tid til å snakke med Venstre, som ønsket vervet som leder i Byutviklingsutvalget, men dette hadde tross alt forhandlingsutvalget og gruppen bestemt, jeg hadde ikke noe forhandlingsrom med Venstre på det tidspunktet.