Nyheter

Oslo-byrådet innfører ikke rødt nivå for barnehager og barneskoler

Den sosiale nedstengingen av Oslo fortsetter til 21. januar, men byrådet innfører ikke rødt nivå i barnehagene og barneskolene slik flere nabokommuner har gjort.

– Som forventet har smittetallene skutt i været nå på nyåret, sannsynligvis som følge av samvær i julen og reiser. Smittetallet er i dag over 200 i Oslo for første gang siden 19. november. Vi har derfor ikke noe annet valg enn å forlenge nedstengingen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

I starten av november innførte byrådet det de kalte en sosial nedstenging av Oslo. I praksis betyr det full skjenkestopp, stenging av alle sosiale arrangementer og fritidsaktiviteter for voksne og stenging av alle steder mange folk samles (se fakta nederst i saken).

I tillegg ble det innført rødt nivå på de videregående skolene, som innebærer et strengt smittevernregime og i praksis mye digital undervisning. Kort tid etter fulgte ungdomsskolene på samme nivå.

LES OGSÅ: Så sosial kan du være med regjeringens nye koronatiltak

Nedstengingen fortsetter

Nedstengingen er blitt forlenget flere ganger, seinest til å vare til 7. januar. Onsdag ble det klart at tiltakene i Oslo fortsetter til 21. januar. Da skal byrådet ta en ny vurdering. Samtidig ble det klart at Oslo ikke innfører rødt nivå i barneskolene og barnehagene, slik for eksempel nabokommunen Bærum har gjort.

LES OGSÅ: Lovforslag om portforbud: – Håper det aldri vil være nødvendig 

– Det har hele tiden vært viktig for byrådet å skåne barn og unge mest mulig. Det er nettopp noe av grunnen til at andre tiltak er så strenge. Vi ber for eksempel folk ikke gå på besøk til hverandre og bidra til mulig smitte, slik at ansatte i barnehager og skoler kan få utføre den viktige jobben de gjør, sier byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV), og legger til:

– Derfor innfører vi ikke rødt nivå i barneskoler og barnehager nå, men beholder gult nivå. Dette er i tråd med anbefalinger fra både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Av samme grunn vil det være tiltak for barn og unge vi først vil vurdere lettelser i.

Røde skoler og bydeler

Smitten i Oslo er svært skeivt fordelt mellom ulike bydeler. Mens bydel Ullern onsdag formiddag hadde 27 smittede de siste 14 dagene er tallene for tilsvarende periode i bydel Stovner 188. Det kan dermed bli aktuelt å innføre rødt nivå på enkeltskoler eller i enkeltbydeler der smitten er størst.

– Hovedbeskjeden er at vi ikke innfører rødt nivå, men på enkelte skoler og i enkelte bydeler kan det være aktuelt dersom smittesituasjonen skulle tilsi det. Da må i så fall bydelsoverlegen og skolene gjøre en lokal vurdering, det er ikke noe byrådet vil bestemme alene, men noe vi er åpen for. Det kan hende det vil skje det neste tiden, men vi håper jo at smittetallene vil synke og at det ikke blir nødvendig, sier Johansen til Dagsavisen.

LES OGSÅ: FHI: R-tallet og antall smittetilfeller har økt kraftig – disse fylkene har høyest smittetrykk

De fleste tiltakene regjeringen innførte for hele landet fra mandag har allerede vært gjeldende for Oslo siden begynnelsen av november. Disse gjelder fortsatt som en del av den sosiale nedstengingen.

I tillegg har byrådet besluttet å opprettholde det Oslo-spesifikke forbudet mot alle arrangementer, samt utvide forbudet mot innendørs fritidsaktiviteter til også å gjelde barn i barneskolealder og yngre.

– Statsministeren kom søndag med en oppfordring til alle om å i all hovedsak unngå besøk i private hjem fram til 18. januar. Den oppfordringen støtter selvsagt Oslo kommune opp om. Forhåpentlig kan vi med en ekstra innsats nå få presset smitten ned igjen, sier byrådslederen.

Smitte blant barn

I en rapport fra det europeiske smitteverninstituttet ECDC, som er oversatt og referert til på Folkehelseinstituttets hjemmesider, går man gjennom erfaringene med hva stenging av skoler og barnehager har å si for smittespredningen i samfunnet.

– Instituttet skriver at skolestart høsten 2020 ikke har ført til økt smitte i samfunnet, og at smitte i skoler har utgjort en begrenset del av smittetilfellene i samfunnet, oppsummerer FHI.

LES OGSÅ: To dødsfall blant koronavaksinerte i Norge – Legemiddelverket og FHI undersøker saken

Rapporten viser at stenging av skoler og barnehager kan bidra til å redusere smitten, men at å holde skolene åpne ikke bidrar til å øke smitten i særlig grad. Smitten på skolene ser ut til å reflektere smitten i samfunnet forøvrig. Samtidig slår den fast noe flere har visst lenge, at barn i mindre grad enn voksne blir alvorlig syke av covid-19.

– Skolestart i august foregikk samtidig som andre lettelser i smitteverntiltak i mange land, og skolestart ser ikke ut til å ha vært en drivende faktor for den andre smittebølgen som ble sett i flere EU-land fra oktober, skriver FHI.

Utdanningspersonell har heller ikke større risiko for å bli smittet enn andre ykresgrupper.

– Men stillinger innen utdanningssektoren med mye kontakt med ungdom og andre voksne kan være assosiert med høyere risiko for å bli smittet, skriver FHI.

Fakta om den sosiale nedstengingen i Oslo

 • Alle innendørs arrangementer er forbudt.
 • Utendørs kan det gjennomføres arrangementer med maksimalt 200 personer. Oslo kommune støtter den nasjonale anbefalingen om å utsette alle arrangementer.
 • Alle virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- og fritidsaktiviteter må holde stengt. Det gjelder blant annet kinoer, teatre, lekeland, treningssentre, idretts- og svømmehaller.
 • Følgende virksomheter kan holde åpent: tros- og livssynshus, biblioteker, gallerier og annen utsalg av kunst, steder der det pågår aktiviteter for toppidretten og profesjonelle aktører, samt rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt på treningssentre og lignende steder.
 • Maksimalt 10 personer kan delta på gudstjenester og livssynsamlinger.
 • Butikker og kjøpesentre må sørge for nødvendig vakthold og sørge for at det ikke er flere tilstede i lokalet enn at kundene kan holde minst to meters avstand.
 • Det gjelder påbud om munnbind innendørs på offentlig sted og offentlig transport der man ikke kan opprettholde minst en meters avstand. Påbud om munnbind i taxi, både for sjåfør og passasjerer.
 • Breddeidrett og innendørs fritidsaktiviteter for barn, voksne og ungdom er stengt.
 • Skjenkestopp med forbud mot alkoholservering. Serveringssteder kan holde åpent, uten å servere alkohol.
 • Det gjelder rødt nivå på ungdomsskolen og videregående skoler. I barnehager og barneskoler gjelder gult nivå.
 • Påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig, og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor.
 • Antall mennesker i private sammenkomster skal ikke overstige 10 personer. Alle må kunne holde minst en meters avstand. Oslo kommune støtter regjeringens anbefaling om ikke å dra på besøk eller motta besøk de neste to ukene.