Nyheter

Svar på Dagsavisen-quiz 23. desember

Her er svarene på Dagsavisen-quizen 23. desember 2020.

1. Hvem har skrevet «terroristromanen» Fimbul? Kjartan Fløgstad

2. Hvilken tegneserie ble skapt av Dik Browne, tegnes nå av sønnen, Chris Browne og trykkes på nynorsk i en rekke norske aviser? Hårek den hardbalne 

3. Er Sverige større eller mindre enn Tyskland, målt i areal? Større

4. Hva het kjæle-tøffelen i den gamle TV-julekalenderen "Jul i Skomakergata"? Tøflus

5. Hvilket fylke kommer biler med bokstavkoden DD fra? Oslo

6. Hvem har illustrert barnebøkene om fru Pigalopp og Flode alene? Vivian Zahl Olsen

7. I hvilket fylke ligger Hasvik lufthavn? Troms og Finnmark

8. Hva utgir forlaget No Comprendo Press mest av? Tegneserier
 
9. Hva er WHO forkortelse for? World Health Organization (Verdens helseorganisasjon)

10. Ligger Hamarøy nord eller sør for Bodø? Nord for Bodø 

Mer hjernetrim: Kryssord, sudoku og spill

Mer fra Dagsavisen