Nyheter

Nye tall: Så mye koronautgifter har Osloskolen hatt

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) er svært bekymret for Osloskolen etter at statsbudsjettet ble lagt fram onsdag.

Regjeringen har lovet å kompensere kommunene for koronautgiftene, men regjeringen har bedt et ekspertuvalg regne ut hva utgiftene beløper seg til, og vil derfor komme tilbake til hva kommunene eventuelt vil få dekket fra staten. Dette tar for lang tid, mener Oslo-byrådet.

Hvor lenge må kommunene vente? Jeg er sterkt bekymret for hvordan Osloskolen, barnevernet og barnehagene skal kunne opprettholde et godt tilbud når staten ikke følger opp det de har lovet.

Les også: Mener barna er de store budsjettaperne

Det sier skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), til Dagsavisen. Hun legger samtidig fram helt ferske tall for hva Oslo har hatt av utgifter til skole og andre tjenester for barn og unge (se illustrasjon).

Dette er en oversikt over Osloskolens koronautgifter.

Ekstra utgifter

Byrådsavdelingens tall viser at Utdanningsetaten totalt har hatt 75,4 millioner kroner i merutgifter, mens man regner med at det er snakk om 88,5 millioner på både barnehage, barnevern og helsestasjonstilbudet i bydelene. Dette er utgifter som byråden oppsummerer slik:

Vi har hatt ekstra utgifter til vikarer, gruppeinndeling, økt sykefravær og bedre rengjøring.  I perioden mars til august viser rapportering fra virksomhetene  at skole, barnehage, barnevern og helsestasjon/skolehelsetjeneste til sammen er påført merkostnader på om lag 100 millioner kroner som følge av koronautbruddet. I tillegg regner vi med at merkostnadene vil øke med ytterligere 75 millioner i perioden september til desember. Totale merkostnader i 2020 regner vi derfor med vil bli cirka 175 millioner kroner, forklarer hun.

Les også: Få skoler har fått dekket økte utgifter

Stort press

Skolene og barnehagene er under stort press akkurat nå, sier Thorkildsen.

Det er ingen indikasjoner på at koronasituasjonen vil gå over med det første. Da må regjeringens budsjetter gi større forutsigbarhet  og trygghet slik at viktige tilbud til barn og unge ikke må utgå eller bli av en dårligere kvalitet.

Nyeste fra Dagsavisen.no: