Nyheter

Oslo bytter ut konsulenter med fast ansatte

Byrådet i Oslo har funnet ut at kommunen kan spare rundt 1 million kroner per hode ved å ansette folk i faste stillinger i stedet for å bruke konsulenter.

Oslo 20200922. 
Helsebyråd i Oslo Robert Steen (A) om konsulenter og covid 19.
Foto: Terje Pedersen / NTB

Oslo kommune har hatt en eksplosiv vekst i konsulentbruken siden Arbeiderpartiet, MDG og SV overtok byrådsmakten i 2015. I løpet av bare fire år har utgiftene til konsulenter økt med mer enn 50 prosent – fra 1,5 milliarder kroner i 2015 til nærmere 2,3 milliarder kroner i 2019.

Helsebyråd Robert Steen (Ap) er for sin del overbevist om at for mange konsulenter er «dumt, dyrt og dårlig». Derfor vil han nå forsøke å få tallet ned – ved å gi folk fast jobb i stedet.

Le også:  Oslo kommunes konsulentbruk i været: Økte med 400 millioner i fjor

Oslo Origo

For å vise hvordan kommunen jobber, tar helsebyråden NTB med seg på besøk til Oslo Origo, en etat som ble etablert i 2017 for å være et knutepunkt for digitaliseringen i Oslo.

Origo har vokst raskt, og i første kvartal 2019 lå konsulentandelen i etaten på hele 55 prosent. Origo hadde da 52 konsulenter og 43 fast ansatte inne. Men etter det har konsulentandelen gått ned kvartal for kvartal, samtidig som antall fast ansatte har økt, og i dag har Origo 85 fast ansatte og 32 konsulenter. Det gir en konsulentandel på 27 prosent.

Og det tallene viser, er ifølge Steen at kommunen sparer om lag 1 million kroner per konsulent som byttes ut med en fast ansatt.

Samtidig får fast ansatte et mye sterkere eierskap til arbeidet, mener han.

– Konsulenter gjør ofte det de har fått beskjed om eller har fått som oppdrag, mens ansatte leverer ut fra at de er en del av organisasjonen, sier Steen.

Les også: De rødgrønne lovte å kutte i konsulentbruken: – Ingenting tyder på at det gjøres noe

Koronainnsats

Spesielt under koronakrisen har Oslo Origo fått en viktig rolle.

I samarbeid med helseetaten har Origo for eksempel utviklet en løsning for bestilling av koronatest på nett. Det har frigjort betydelig kapasitet som tidligere gikk med til å betjene koronatelefonen. Da nettskjemaet ble lansert, falt antall anrop brått med nærmere 80 prosent – til 2.300 anrop fra 10.500 dagen i forveien.

Therese Bergwitz-Larsen, kommunikasjonsansvarlig i Oslo Origo, sier hun ikke er i tvil om at det er viktig å ha denne typen kompetanse internt i kommunen.

– Det er en veldig stor fordel at vi kan utvikle ting selv, slik vi har sett nå under koronaen. Da går det kjapt, og vi kan gjøre endringer underveis, sier Bergwitz-Larsen til NTB.

– Det er kanskje ikke mulig å utvikle absolutt alt selv, men det å ha god teknologisk kompetanse internt sikrer at vi gjør gode bestillinger når vi først er nødt til å gå ut og kjøpe noe, forklarer hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ap ser potensial

Med til Origo er også Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han ser stort innsparingspotensial i det Oslo gjør.

– Oslo prøver nå ut en modell som jeg mener vi kan trekke lærdom av på nasjonalt nivå, sier Støre til NTB.

Han forteller at Arbeiderpartiet i sitt nye partiprogram vil gå inn for å styrke fagmiljøene i offentlig sektor.

– De må bygges opp over noe tid, sier Støre.

– Men her har vi noen modeller som jeg tror vi kan bruke både i statlig sammenheng og på kommunalt nivå. (NTB)

Les også: – Det er gått opp et lys i bransjen