Nyheter

Arbeidstilsynet refser Oslo kommune

Arbeidstilsynet fant brudd på arbeidsmiljøloven i alle etater og bydeler de undersøkte, unntatt én. Nå krever de at kommunen rydder opp.

Bilde 1 av 2

Etter avsløringer av omfattende brudd på arbeidstildsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven i Oslo kommune valgte Arbeidstilsynet å ta saken i egne hender. I fjor høst gjennomførte de tilsyn i flere etater og bydeler for å sjekke problemet selv.

Etter å ha blitt utsatt en rekke ganger de siste månedene ble rapporten offentlig onsdag ettermiddag. Den viser at tilsynet fant en rekke brudd på arbeidstidsbestemmelsene i alle bydelene og etatene der de foretok stikkprøver, men unntak av én. Til sammen gjorde tilsynet stikkprøver hos 68 ansatte ved sju ulike virksomheter i kommunen.

De fant brudd på blant annet reglene om hvor mange timer du kan jobbe i løpet av et døgn, hvor mye overtid du kan jobbe i løpet av ei uke eller måned og hvor mye du kan jobbe i helgene i Plan- og bygningsetaten, Sykehjemsetaten, Barne- og familieetaten og i bydel St. Hanshaugen. I bydel Bjerke er det gjort særskilte avtaler med arbeidstakerne, slik at det som andre steder kunne vært ulovlig mye overtid- og søndagsarbeid faller innunder arbeidsmiljøloven.

«Bruddene viser at Oslo kommune ikke har tilstrekkelig kontroll med arbeidstiden», slår rapporten fast.

LES OGSÅ: Derfor ventet Berg med å informere bystyret: Mistenkte juks med timelistene

– Veldig alvorlig

Nå har de varslet pålegg mot Oslo kommune. Det betyr, litt enkelt fortalt, at byen får noen uker på å formulere et svar til tilsynet, og dersom Arbeidstilsynet ikke er fornøyde vil de pålegge Oslo å rydde opp i hvordan de håndterer brudd på arbeidsmiljøloven.

– Jeg ser selvfølgelig veldig alvorlig på bruddene vi har på arbeidstidsbestemmelsene og det som løftes fram i tilsynsrapporten, sier Oslos finansbyråd Einar Wilhelmsen til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Lan Marie Berg ble truet med mistillit – nå foreligger opprydningsrapporten (+)

Det er han som har det overordende arbeidsgiveransvaret i Oslo kommune. Siden tilsynet ble gjennomført i fjor høst har Oslo satt igang en lang rekke tiltak for å få bukt med brudd på arbeidsmiljøloven. Nå har Wilhelmsen frist til 14. oktober med å svare Arbeidstilsynet på hva Oslo kommune har satt igang. Så må tilsynet bestemme seg for om de er fornøyde, eller om de vil kreve strengere lut.

– Før vi svarer Arbeidstilsynet vil vi involverer sentralt hovedverneombud. I svaret vil vi rapportere om helheten av det vi har gjort. Så får vi se i den endelige rapporten hvilke pålegg vi får. Vi går nå inn i en viktig dialog med arbeidstilsynet, fordi de ikke bare er et tilsyn, men også et kompetansemiljø som skal veilede. Det er viktig for oss med et godt samarbeid for å se hvilke ytterligere tiltak vi eventuelt må sette i verk, sier Wilhelmsen.

Bekrefter bildet

Finanspolitisk talsperson i Høyre, Anne Rygg, sier at rapporten fra Arbeidstilsynet egentlig bare bekrefter noe vi allerede visste.

– Man kunne jo håpe at denne rapporten ville vise at alle de andre funnene om brudd på arbeidsmiljøloven ikke var typiske. Men rapporten bekrefter dessverre det bildet vi har fått beskrevet ganske mange ganger nå, sier hun.

LES OGSÅ: Trues med mistillit: – Merkelig å antyde at vi har forsøkt å skjule noe (+)

I sin rapport skriver tilsynet følgende:

«Arbeidstilsynet etterspurte i møtet hvordan sentralt arbeidsmiljøutvalg i Oslo kommune hadde behandlet brudd på arbeidstidsbestemmelsene. Partene opplyste at utvalget har hatt arbeidstid som tema, men da mer generelt. Konkrete saker om omfanget av brudd har ikke vært oppe til behandling».

Finanspolitisk talsperson i Høyre, Anne Rygg.

Anne Rygg. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen/Høyre

Det mener Rygg er svært alvorlig.

– Det er oppsiktsvekkende at Arbeidstilsynet avdekker at brudd på arbeidsmiljøloven aldri har vært tatt opp som eget tema i det sentrale arbeidsmiljøutvalget. Det viser at man ikke har tatt dette på alvor. Dette er ikke noe kommunen har jobbet systematisk med. Det er meget alvorlig, sier hun.

Rygg peker forøvrig på at Arbeidstilsynet kun har foretatt stikkprøver i enkelte virksomheter i en kort periode. De har ikke gått inn i de 260.000 bruddene på arbeidstidsbestemmelsene som internrevisjonen i Oslo kommune har dokumentert.

– Internrevisjonen omtaler 39.000 av disse bruddene som særlig alvorlige, og jeg hadde kanskje forventet at Arbeidstilsynet gikk inn i disse funnene, sier hun.

Inn i dialog

Nå skal Wilhelmsen sette seg ned og formulere et svar til Arbeidstilsynet. Der må han ramse opp hva Oslo kommune faktisk har gjort og gjør for å redusere brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

LES OGSÅ: Høyre om Oslo-budsjettet: – Dette kommer til å svi

Av konkrete tiltak kommunen har satt i gang for å få bukt med brudd på arbeidstidsbestemmelsene nevner Wilhelmsen blant annet opplæring av ledere og HR-ansvarlige, en oppdatert personalhåndbok med tydeligere ansvarsfordeling, presisering av forhold rundt arbeidstid i tildelingsbrevet til virksomhetene og grundigere rapportering, blant annet gjennom nytt timeregistreringssystem.

– Fra vår side, altså byrådsavdeling for finans, som har det overordnede ansvaret for retningslinjer og regelverk på arbeidsgiverområdet, så bruker vi de verktøyene vi har til å sørge for mer opplæring, bedre kontroll og mer og bedre rapportering. Men det gjøres også mye mer i de enkelte byrådsavdelingene, for eksempel i Lan Marie Bergs etater og i Sykehjemsetaten der vi ser at bruddene er redusert kraftig, sier Wilhelmsen.