Nyheter

Valgløfter legges på is. Slik er Oslo-budsjettet 2021

Oslo kommune har tapt milliarder på koronapandemien og rekordlave strømpriser. Nå legges et svært stramt budsjett for 2021 fram.

– Dette er et budsjett som er laget i en tid preget av uro og usikkerhet.

Det sa Raymond Johansen (Ap) da han innledet pressekonferansen etter budsjettframleggelsen onsdag. Oslo har fått nytt budsjett for 2021, og budsjettet er trangt.

– Vår viktigste oppgave er nå å ta byen trygt gjennom pandemien, understreket Johansen.

Lav strømpris og sviktende inntekter

Valgløfte etter valgløfte legges nå på is av byrådet i Oslo. Sviktende skatteinntekter og billettintekter kombinert med rekordlav strømpris har ført til milliardsvikt i inntektene for kommunen.

Onsdag klokka 13 blei budsjettet for 2021 lagt fram av finansbyråd Einar Wilhelmsen. Da blei det klart at flere av de mest sentrale valgløftene til Raymond Johansen & co må vente. Kommunen har rett og slett ikke råd til å gjennomføre dem nå.

– Koronapandemien har endret Oslo dramatisk, sa finansbyråd Einar Wilhelmsen under sin finanstale til Oslo bystyre onsdag ettermiddag.

Les også: Nå blir det dyrere å parkere i Oslo

Lagt på is

Flere viktige satsinger for byrådet er altså utsatt.

– Dette vil oppfattes som uvant da vi har vært gjennom flere år med flere utvidelser og nye satsinger, sa Wilhelmsen under sin tale.

Dette betyr at: 
  • Løftet om gratis skolemat blir utsatt
  • Løftet om å utvide ordningen med gratis AKS til 2. og 3. trinn i alle bydeler legges på is, med unntak av andreklassingene i bydelene Frogner og St. Hanshaugen.
  • MDGs kanskje viktigste valgløfte om å senke prisene på kollektivtrafikken blir utsatt. Prisen for neste år blir justert i takt med den generelle prisstigningen. I kroner og øre betyr det dyrere billetter neste år, selv om kjøpekraftsjusterte priser blir det samme som i år.

Setter av to milliarder

Byrådet varsler også et omfattende kutt på innkjøp av konsulenttjenester. I stedet skal kommunen bygge opp kompetansen som trengs til viktige prosjekter selv.

Byrådet innarbeider en risikoavsetning i budsjettet på to milliarder kroner «for å synliggjøre og dekke forventede merutgifter og mindreinntekter på helsesektoren knyttet til pandemien», skriver de i budsjettet.

Hele budsjettet er på 80 milliarder kroner, og Oslo forutsetter at staten kompenserer byen for alle merutgifter knyttet til koronapandemien. Under pressekonferansen onsdag tok byrådsleder Raymond Johansen et oppgjør med skiftende beskjeder om hvordan kommunene skal kompenseres for koronautgifter.

Det er ikke mulig å fastslå presist hvor stort inntektstapet til Oslo kommune er, som følger av koronapandemien, ifølge byrådet. Og usikkerheten rundt disse tingene har preget budsjettarbeidet, påpekte både finansbyråden og byrådslederen da de møtte pressen.

Henter 250 mill.

For å kompensere for bortfall av inntekter henter byrådet blant inn 250 millioner over to år fra premieavviksfondet, et fond kommunen har for å kunne garantere for pensjonsutgifter. Fondet har vokst kraftig de siste åra, og byrådet mener det er forsvarlig å nå ta noen få prosent av fondet ut, uten at det vil få særlige konsekvenser.

En lang rekke investeringer, som for eksempel bygging av idrettsanlegg og skoler, legges også på is. Dette gjelder prosjekter som har kommet kort i planleggingsfasen. Investeringer som enten er påbegynt eller har kommet langt i utredningsarbeidet vil fortsatt bli gjennomført etter planen.

Pensjon ved første krone

Noen påplusninger får likevel byrådet plass til. Valgløftet om å innføre pensjon fra første krone, slik at også folk med mindre enn 20 prosents stilling får pensjonsopptjening, innfris. Ordningen med aldersvennlig transport, de såkalte rosa bussene, utvides, og det blir en påplusning på kulturfeltet og til universell utforming.

Barn og unge

Byrådet vil skjerme tjenester som barnevern, skolehelsetjenestene og skoler for kutt. Derfor ligger det ikke kutt i rammene til dette hos bydelene, påpekte Wilhelmsen i sin tale. Han viste også til forsøksprosjektet med økt grunnbemanning i barnehagene i levekårsutsatte bydeler.

Sju sykehjem

Byrådet setter av 4,5 milliarder kroner til investering i sju nye sykehjem fram mot 2024. Dette betyr 862 sykehjemsplasser. I tillegg skal alle sykehjem bli drevet av Oslo kommune eller ideelle aktører. Dette koster kommunen 135 millioner kroner.

Idrettsanlegg

Byrådet setter også av 2,9 milliarder kroner til nye idrettsanlegg.  Anleggene inkluderer blant annet: Tøyenbadet, Manglerud bad og Stovner bad, samt nye flerbrukshaller på Majorstuen, Korsvoll, Tokerud og Tøyen. Ytterligere syv idrettsanlegg vil være aktuelle for byggestart i 2021 eller 2022.

Mer fra Dagsavisen