Nyheter

Derfor ventet hun med å informere bystyret: Mistenkte juks med timelistene

Byråd Lan Marie Berg trues med mistillit for å ha holdt tilbake informasjon fra bystyret om AML-brudd i Energigjenvinnigsetaten. Nå sier Berg at informasjonen måtte holdes unna offentligheten fordi hun mistenkte juks med timelistene.

Byråd for miljø- og samferdsel Lan Marie Berg (MDG) er blitt truet med mistillit av opposisjonen på Oslo rådhus, blant annet fordi de mener hun har skjult informasjon om brudd på arbeidsmiljøloven i Energigjenvinningsetaten (EGE).

Berg informerte bystyret om brudd på arbeidsmiljøloven i EGE i april, og kom med det konkrete tallet 730 brudd på arbeidstidsbestemmelsene høsten 2019. Men hun fikk selv vite om bruddene allerede i februar samme år. Flere i bystyret mener at saken er så alvorlig at de burde blitt orientert med en gang. 

Fredag var Berg innkalt til åpen høring om AML-bruddene i Oslo rådhus der opposisjonen krevde svar på hvorfor de ikke fikk informasjon om lovbruddene før flere måneder etter at byråd Berg fikk informasjonen.

Les også: Trues med mistillit: – Merkelig å antyde at vi har forsøkt å skjule noe (+)

Mistenkte juks 

Berg har tidligere sagt at grunnen til at hun ikke informerte bystyret tidligere var at hun krevde at tallene skulle kvalitetssikres før hun delte dem med bystyret for å være sikker på at hun ikke delte gale tall med bystyret.

På spørsmål om hvorfor hun ikke kunne dele tallene med et forbehold om at de var foreløpige, svarte Berg at det var enda en grunn til at hun mente tallene måtte være untatt offentlighet en periode til: Hun mistenkte juks i Energigjenvinningsetaten, noe hun ba konsulentselskapet PWC undersøke.

– Vi kunne ikke gå ut med tallene fordi vi måtte sjekke om noen hadde ført for mange timer. Det fant ikke PWC-rapporten holdepunkter for, og det er jeg glad for, sa Berg under høringen fredag.

PWC ble bedt om å undersøke påstander om at ansatte i etaten rett og slett hadde uretmessig oppført for mye overtid eller for mange arbeidstimer. Det fant konsulentselskapet ingen holdepunkter for.

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Ovenfor Dagsavisen utdyper byråd Berg:

– Tallene vi fikk om antall brudd på arbeidstidsbestemmelsene i februar 2019 var ikke kvalitetssikret av etaten. Vi visste heller ikke om timene var ført riktig. Det var noe av grunnen til at jeg ba PWC undersøke nærmere hvorvidt ansatte urettmessig hadde ført arbeidstimer og overtidstimer. Men det var ikke mulig å informere bystyret og offentligheten om dette uten å vanskeliggjøre undersøkelsen og en eventuell videre etterforskning. Heldigvis fant ikke PWC grunnlag for å mistenke urettmessig føring av timer og overtid, sier Berg.

– Informert tilstrekkelig

Berg reagerte også kraftig på at flere insinuerte at hun med vilje skal ha forsøkt å skjule lovbrudd.

– Jeg hadde ikke satt i gang en ekstern undersøkelse av disse forholdene hvis jeg ville skjule sannheten, sa byråden.

Berg tok ikke selvkritikk for å angivelig skulle ha informert bystyret for seint.

– Burde bystyret vært informert tidligere enn april 2019? Varslene ble sendt inn i november og desember 2018. Da ble det startet forundersøkelser, og vi konkluderte med at dette måtte vi undersøke nærmere. I februar ble PWC koblet inn, og metode og mandat ble klart i mars. 8. april ble kontrakten signert, og utvalget ble informert 10. april. Jeg mener at jeg har informert bystyret korrekt og tilstrekkelig, sa Berg.

Mistillit fortsatt på bordet

Gruppeleder for Høyre, Østein Sundelin, er ikke fornøyd med svarene Berg ga i bystyresalen fredag. Han sier at Høyre snart vil bestemme seg om de ønsker å fremme et mistillitsforslag mot Berg, og at de kommer til å ha dialog med de andre opposisjonspartiene om dette.

Oslo Høyres gruppeleder Øystein Sundelin. Rådhuset.

Øystein Sundelin (H). Foto: Mina Ræge

– Byrådet har åpenbart ikke tatt inn over seg alvorlighetsgraden i bruddene på arbeidsmiljøloven og hvordan det har gått utover mange av kommunens ansatte. Vi hadde forventet en beklagelse fra Lan Berg i dag, men fikk ikke det. Nå skal vi avgjøre om dette bør få ytterligere konsekvenser som mistillit. Tilliten til byrådet er uansett svekket, sier Sundelin til Dagsavisen.

– Hvis dere forventet en beklagelse, hvorfor ba dere ikke om det under høringa da?

– Når opposisjonen ber om høring bør byråden forstå at det er alvor som ligger bak, sier Sundelin.

Dagsavisen har også snakket med politikere fra de andre opposisjonspartiene. De sier omtrent det samme som Sundelin, at de vil bestemme seg om de vil støtte et mistillitsforslag i løpet av kort tid. Også byrådets støtteparti Rødt holder fortsatt muligheten åpen for å fremme mistillit mot Lan Marie Berg.

Nyeste fra Dagsavisen.no: