Nyheter

Fagforening krever at arbeidsgiver betaler for munnbind

Ansatte som må møte på jobb og som må ta kollektivtransport må få gratis munnbind utdelt av arbeidsgiver, krever fagforeningen Nito.

Fra og med mandag denne uka anbefaller helsemyndighetene alle som tar kollektivtransport i Oslo å bruke munnbind dersom det ikke er mulig å holde én meters avstand til andre.

Prisen på munnbind har skutt i været, og byrådet i Oslo har advart mot at prisen på munnbind kan skape et klasseskille mellom de som har råd til å kjøpe munnbind og de som ikke har råd.

Nå tar fagforeningen Nito, som organiserer norske ingeniører og teknologer, til orde for at det bør være arbeidsgivers ansvar å betale for munnbind for ansatte som ikke har mulighet til hjemmekontor, og som må ta kollektivtransport til jobb.

LES OGSÅ: Slik bruker du munnbind riktig – og dette må du ikke gjøre

Ekstrakostnad

– Vi mener at de som er avhengige av å møte opp på jobb, som er avhengige av å reise kollektivt og ikke selv kan bestemme når de begynner og slutter på jobb må få munnbind av arbeidsgiver i de delene av landet det er meningen av vi skal bruke det, sier Nito-president Trond Markussen til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Munnbind splitter folket

Han presiserer at han først og fremst snakker om folk i såkalte samfunnskritiske yrker

– Det er en stor belastning for den enkelte å bli pålagt en ekstra kostnad til munnbind. Og hvis jeg må kjøpe 10 munnbind koster det mye mer enn om arbeidsgiver må kjøpe hundrevis. En del folk har en tøff belastning på jobb, og helsepersonell er redde for at de tar med seg smitte inn til pasientene. Da er det en unødvendig merbelastning for dem å måtte kjøpe munnbind selv, sier Markussen.

Peker på Høie

– I Norge har vi ingen tradisjon for at arbeidsgiver betaler for helserelaterte utgifter. Hvorfor skal arbeidsgiver bli pålagt å betale for dette?

– Vi har ingen tradisjon for pandemier og situasjoner som dette. Og dette er noe Bent Høie bør sørge for at blir gjort. Vi har per i dag ikke budsjettert med en pandemi, men vi helsevesenet gjør det de må gjøre for å ivareta liv og helse. Dette kommer innunder det samme. Det er unaturlig at det blir en ekstra kostnad for den enkelte som allerede har en tøff hverdag. Så kan vi andre gjøre vår del ved å ikke reise i rushen, reise til jobb på andre måter eller ha hjemmekontor, sier Markussen.

LES OGSÅ: Skole fortviler over lang ventetid for koronatesting (+)

Avdelingsdirektør for advokattjenester hos Norges største arbeidsgiverforening NHO, Margrethe Meder, er lunken til et pålegg om at arbeidsgiver skal betale for munnbind for sine ansatte.

NHO: Ingen plikt

– Det vil være opp til hver enkelt bedrift hvordan de ønsker å legge til rette for at driften i virksomheten skal kunne drives best mulig under de spesielle omstendighetene Covid 19 gir. Enkelte bedrifter vil ønske, og også ha mulighet til, å bidra økonomisk til at de ansatte får munnbind for å kunne ta kollektivtransport og samtidig følge anbefalingene fra myndighetene, mens situasjonen kan være en annen i andre bedrifter, sier hun, og legger til:

– Noen generell, rettslig plikt til å dekke ansattes utgifter til munnbind for bruk i kollektivtransporten til og fra arbeid, kan vi imidlertid ikke se at arbeidsgiverne har.

Nyeste fra Dagsavisen.no: