Nyheter

Ny rapport: Kraftig fall i lovbrudd i Lan Marie Bergs etater

Lan Marie Berg har vært under knallhardt press som følge av tusenvis av lovbrudd i hennes etater. Nå har antallet lovbrudd sunket kraftig, men det er fortsatt flere hundre brudd som gjenstår, viser ny rapport.

Etter en varslingssak i fjor kom det fram at Energigjenvinningsetaten i Oslo kommune hadde brutt arbeidsmiljøloven over 500 ganger. I kjølvannet av varslingssaken avdekket NRK at det i etatene til miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg var begått over 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven (AML) de siste årene.

Saken fikk store konsekvenser, og det ble iverksatt flere granskninger av brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Samtidig truet opposisjonen på rådhuset Lan Marie Berg med mistillitt, blant annet fordi de mente at hun ikke hadde overholdt informasjonsplikten byrådet har ovenfor bystyret.

LES OGSÅ: Opposisjonen samler seg om krav til Raymond og co: Krever alle kortene på bordet

AML-bruddene tar for seg arbeids- og hvilebestemmelsene, som for eksempel ulovlig mye bruk av overtid, helgejobbing eller for korte pauser mellom skift.

Krevde svar

Tidligere i år krevde kontrollutvalget i Oslo kommune et tydelig svar fra Berg om hvordan det gikk med AML-brudd i hennes etater. De krevde rapporter på hva slags tiltak som er satt i gang, og hvilke konsekvenser tiltakene har fått.

Nå foreligger svaret fra byrådet, med tall for hver enkelt etat. Resultatet er tydelig: Antall brudd på arbeidsmiljøloven i disse etatene har gått kraftig ned:

  • Bymiljøetaten hadde i hele fjor 669 AML-brudd. I første halvår i år er tilsvarende tall 68.
  • Fornebubanen hadde i fjor 20 AML-brudd. Tilsvarende tall første halvår i år er null.
  • Renovasjonsetaten og Energigjenvinningsetaten ble slått sammen ved nyttår. I fjor hadde de til sammen 238 AML-brudd. Den nye sammenslåtte etaten har så langt i år hatt 56 brudd. Byrådet peker på ekstra avfallsinnhenting knytta til koronasituasjonen som årsak til bruddene.
  • Klimaetaten har gått fra 140 brudd i fjor til null så langt i år.

De to etatene der det tilsynelatende gjenstår mest arbeid er Brann- og redningsetaten og Vann- og avløpsetaten. Førstnevnte hadde i fjor 1822 AML-brudd. Tilsvarende tall så langt i år er 389. I sin rapport peker byrådet på koronasituasjonen og smittevernregler, som både har ført til mer å gjøre og at flytting av ansatte mellom stasjoner ikke har vært mulig.

LES OGSÅ: Skolebyråden i Oslo: – Vi kan ikke sitte med hendene i fanget nå (+)

I Vann- og avløpsetaten skriver etaten at det høye tallet blant annet kan skyldes timeregistreringsfeil, men de påpeker også at flere AML-brudd er knyttet til ekstraordinære hendelser som vannlekkasjer, brudd på avløpsledninger og kloakkstopp.

– Ikke i mål

Byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg, sier til Dagsavisen at samtlige etater har klart å mer enn halvere AML-bruddene samtidig som de har håndtert utfordringer knyttet til koronapdanemien. Hun skryter av etatene, og peker på ting som bedre planlegging av oppgaver og vakter, økt lederfokus og samarbeid mellom ledelse og ansatte som nøklene til forbedringen.

–  Men vi er ikke i mål. Antallet er fortsatt for høyt, og vi skal jobbe videre med dette, sier Berg.

LES OGSÅ: Ungdommene krever billigere kollektivreiser av Raymond

At det fortsatt er mange hundre brudd, særlig i Brann- og redningsetaten, viser Berg til koronapandemien.

– Koronakrisen medført utfordringer i flere etater. Et godt eksempel er brann- og redningsetaten, som krisen ikke har kunnet flytte ansatte mellom lag og stasjoner, noe som vanligvis er praksis for å fordele mannskaper i tråd med endrete behov. Det har gjort det vanskeligere å dekke opp ved fravær, og dermed gitt brudd på bestemmelsene, sier hun.

Lovbrudd og overtid

Byråden mener tallenes tale er klar og beviser at hun og byrådet har tatt tak i problemet med ulovlig mye overtid i etatene.

LES OGSÅ: Byrådet og NHO presser på for karbonfangst

– Brudd på arbeidstidsbestemmelsene har fått for liten oppmerksomhet tidligere. Da vi ble oppmerksomme på omfanget av slike brudd, satte vi igang en opprydding. Det har gitt resultater. Tallene viser at det er mulig å redusere antallet brudd på arbeidstidsbestemmelsene når dette settes på dagsorden. Tallene viser at vi står i en oppryddingsprosess. Vi er kommet langt, men vi er ikke i mål. Resultatene så langt er oppmuntrende, sier hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: