Nyheter

Forskere: Færre fødsler vil føre til redusert befolkning i verden

Færre fødsler og flere eldre vil føre til at verdens befolkning når 8,8 milliarder mennesker i 2100, viser nye anslag. Det er 2 milliarder færre enn FN-anslag.

Ved slutten av århundret kommer 183 av 195 land til å falle under nivået som er krevd for å opprettholde befolkningsnivået, når tilstrømmingen av immigranter ikke er regnet med, skriver en internasjonal gruppe forskere i The Lancet.

Studien tegner et bilde av et globalt maktskifte på grunn av sviktende fruktbarhet og en aldrende befolkning.

Mer enn 20 land, inkludert Japan, Spania, Italia, Thailand, Portugal, Sør-Korea og Polen, kommer til å få halvert antall innbyggere. Kinas folketall er anslått å falle fra dagens 1,4 milliarder til «kun» 730 millioner mennesker om 80 år.

Les også: California – mønsterstaten der smitten blusser opp igjen (+)

Kraftig økning i Afrika

Afrikanske land sør for Sahara kommer samtidig til å få tredoblet antall innbyggere til om lag tre milliarder mennesker, anslår studien.

Nigeria alene spås en økning til nærmere 800 millioner fram mot 2100. Bare India er forventet å ha større folketall – 1,1 milliarder – et par hundre millioner lavere enn i dag.

– Disse anslagene er godt nytt for miljøet, med mindre press på matproduksjonen og lavere karbonutslipp. I tillegg utgjør de en betydelig økonomisk mulighet for utvalgte land sør for Sahara, sier studiens hovedforfatter Christopher Murray ved University of Washington.

Flere eldre

Antallet barn under fem år anslås å falle med over 40 prosent – fra 681 millioner i 2017 til 401 millioner i 2100, ifølge studien.

I den andre enden av skalaen vil andelen som er over 80 år, bykse opp fra 140 millioner i dag, til 866 millioner i 2100. Samtidig vil totalt 2,37 milliarder mennesker – over en firedel av verdens befolkning – være over 65 år gamle.

Sosiale tjenester og helsevesen vil dermed bli nødt til å omkonstrueres for å være tilpasset en mye eldre befolkning, forklarer Murray.

Færre yrkesaktive

Kraftig nedgang i andelen yrkesaktive vil også by på store utfordringer i en rekke land.

For eksempel vil antallet yrkesaktive i Kina gjøre et kraftig fall fra dagens 950 millioner til kun 350 millioner i 2100 – et fall på hele 62 prosent.

Men mens befolkningen synker, vil det være en reell fare for at noen land vil kunne innføre tiltak som begrenser folks adgang til reproduktiv helsetjeneste, med potensielt ødeleggende konsekvenser, advarer Murray.

– Høy utdanning fører til færre barn

Fram til nå har FN i prinsippet hatt monopol på å anslå verdens befolkning. FN opererer nå med et anslag om 8,5, 9,7 og 10,9 milliarder mennesker i henholdsvis årene 2030, 2050 og 2100.

Hovedforskjellen mellom FNs anslag og disse nye anslagene er fruktbarhetstallet. Reproduksjonsnivået for en stabil befolkning er 2,1 fødsler per kvinne. FNs anslag baserer seg på antakelsen om at land med lave fruktbarhetstall i snitt vil øke til om lag 1,8 barn per kvinne.

– Vår analyse antyder at når kvinner blir høyere utdannet og har tilgang til reproduktive helsetjenester, velger de gjennomsnittlig å få færre enn 1,5 barn, sier Murray.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.

Mer fra Dagsavisen