Nyheter

Det blir høring om Tangen-ansettelsen i Stortinget 11. august

Finanskomiteen på Stortinget har besluttet å holde høring om den omstridte ansettelsen av Nicolai Tangen som ny oljefondssjef.

Nicolai Tangen (t.v.) og sentralbanksjef Øystein Olsen under pressekonferansen om arbeidsavtalen for Tangen som er utnevnt til ny daglig leder i Norges Bank Investment Management.

Saken er oppdatert

– Vi har blitt enige om at det kommer til å være en høring i denne saken 11. august. Finanskomiteen tar sikte på å være ferdig med behandlingen innen 17. august, sier Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik.

Det var en enstemmig finanskomité som fredag tok beslutningen om høring.

– Når vi nå får en så uvanlig redegjørelse fra representantskapet til Norges Bank, er det naturlig at vi går ordentlig inn i den, at prosessen er så grundig som mulig, og at det ikke er noen ubesvarte spørsmål når den er ferdig håndtert av finanskomiteen, sier Tajik på spørsmål fra NTB.

Olsen og Brodtkorb

Det er klart at både representantskapets leder Julie Brodtkorb og sentralbanksjef Øystein Olsen må forklare seg i høringen.

Finanskomiteen ble kalt inn til ekstraordinært møte fredag ettermiddag for å drøfte brevet fra Norges Banks representantskap om Tangen-ansettelsen. Representantskapet er tilsynsorganet til Norges Bank, og brevet var eneste sak på finanskomiteens møte.

– Vi har akkurat fått brevet fra representantskapet som redegjør for hvordan de har gått opp løypa knyttet til ansettelsesprosessen, sier Tajik.

– Det er Stortinget som har oppnevnt representantskapet. De er vårt tilsynsorgan. Vi skal ta stilling til om de har utøvd sin oppgave på riktig måte.

Brev til Stortinget

Ap, Senterpartiet, SV og Rødt hadde i forkant varslet at de ville gå inn for en høring i saken.

I brevet sier representantskapet at kontrolltiltakene ikke er gode nok når det gjelder Nicolai Tangens ansettelsesvilkår.

– Det er avvik på blant annet interessekonflikter og tema om såkalte skatteparadiser, sa Brodtkorb til NTB torsdag.

Tangen skal tiltre stillingen 1. september. Han kommer fra jobben som leder i hedgefondet Ako Capital, som han stiftet i 2005.