Nyheter

Neste uke kan skoleklasser i Oslo samles som normalt igjen

Enmeterskravet i Osloskolen oppheves fra og med torsdag neste uke. Da kan hele skoleklasser igjen samles, og flere vil få et fullverdig skoletilbud.

Inga Marte Thorkildsen, ny skolebyråd. Lilleborg skole.

Enmeterskravet i Osloskolen oppheves fra og med torsdag neste uke, og skoleklasser og barnehageavdelinger kan samles som normalt. Det opplyser skolebyråd Inga Marte Thorkildsen til Dagsavisen.

– Enmeterskravet oppheves, og vi kan begynne med vanlige klasser på skolene igjen. I praksis betyr de nye reglene at en hel klasse kan samles i klasserommet igjen, slik at flere vil få et fulltids skoletilbud igjen. Men det er fortsatt viktig at vi ikke blander klasser eller kohorter, sier Thorkildsen.

Ny smitteveileder

Onsdag kom regjeringen med en oppdatert smittevernveileder for skoler og barehager. Der deler skolene og barehagene opp i tre nivåer etter det de kaller en trafikklysmodell: Grønn, gul og rød.

På grønt nivå kan skolene og barnehagene operere som vanlig. På gult nivå skal hele barnehageavdelinger og skoleklasser holdes adskilt, og på rødt nivå skal elevene deles inn i små grupper som må holdes adskilt.

Fram til nå har det vært rødt nivå som gjelder i Norge, men den nye veilederen åpner for lokale tilpassinger. Nå er det altså bestemt at Oslo ligger på gult nivå. Fra og med torsdag neste uke kan altså hele skoleklasser og hele barnehageavdelinger igjen samles. 

Disse endringene kan skje fra og med tirsdag, men for Oslos del vil det ta litt lengre tid enn i andre deler av landet å få på plass de nye, mykere reglene.

Langhelg

– Skolene og bydelene har bedt om litt mer tid. Mange er veldig slitne, og har ønsket å få en langhelg med fri. Det har jeg tenkt til å gi dem. Vi må ta godt vare på våre ansatte som har gjort en fantastisk innsats. Derfor åpner vi torsdag neste uke for å gi de ansatte et par dager på å planlegge. Det skal de slippe å bruke helga på, sier Thorkildsen.

Hun understreker også at det fortsatt er en del smittevernregler som må følges.

– Det er fortsatt sånn at syke ikke skal møte i skolen eller barnehagen, og vi skal fortsette med kontaktreduserende tiltak og hygienetiltak. Vi skal fortsatt unngå trengsler og store forsamlinger, sier Thorkildsen.

Tilbake til skolen

Selv om skolene har vært åpne en stund er det fortsatt mange barn som ikke har møtt opp igjen på skolen. Det bekymrer Thorkildsen.

– Nå må vi få alle barna tilbake på skolen før sommerferien. De barna vi ikke klarer å få tilbake før ferien kommer vi ikke til å ha sett på et halvt år når august kommer. Det kan vi ikke ha noe av, sier skolebyråden.

Hun sier kommunen nå vil trappe opp innsatsen for å få alle barn tilbake på skolen.

– Ambisjonsnivået er å få 100 prosent av barna tilbake med mindre det foreligger en legeerklæring om at de er syke. Barn holdes hjemme av ulike grunner. Vi frykter at noen holdes hjemme under dekke av frykt for covid19, men at det egentlig handler om negativ sosial kontroll. Andre kan holde barna hjemme fordi de ikke forstår språket godt nok eller tolker situasjonen på feil grunnlag. Det kan ha alvorlige konsekvenser for barn hvis de blir holdt borte lenge fra skolen, sier Thorkildsen.