Nyheter

Landets skoler gjenåpnes i løpet av neste uke

Grunnskoler og videregående skoler gjenåpnes i løpet av neste uke. Lokale utfordringer kan medføre halve skoledager eller undervisning annenhver dag.

– Så langt det lar seg gjøre, skal elevene få en mest mulig normal skolehverdag tilbake i neste uke, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Torsdag la regjeringen fram sin langsiktige plan for gjenåpningen av Norge – og også landets skoler.

– Alle de helsefaglige rådene vi har fått, tilsier at det er trygt å gjenåpne skoler for resten av elevene nå, så lenge smittevernreglene blir fulgt. Det kan bety at ikke alle elevene kan være på skolen samtidig, men det er viktig at skolene strekker seg langt for å gi et godt skoletilbud, sier hun.

Alle skolene vil ikke gjenåpnes på mandag, og dette vil variere rundt om i landet, avhengig av hvor langt skolene har kommet i forberedelsene.

– Jeg vet at noen skoler er klare for å åpne allerede fra mandag, mens andre vil trenge noen flere dager på å forberede seg. Det blir derfor opp til kommunene og skolene å finne ut når i løpet av neste uke de kan åpne, sier Melby.

Les også: Slik skal Norge åpnes igjen

– Halve dager eller annenhver dag

Med strenge smitteverntiltak vil det ikke være mulig å drive skolene på normalt vis, blant annet fordi det blir behov for større plass og flere lærere enn vanlig.

Mange skoler har på bakgrunn av dette uttrykt bekymring og pekt på at det kan bli en stor utfordring å overholde smittevernsreglene.

Melby mener at situasjonen krever lokalt skjønn for å kunne få plass til alle elevene.

– Det kan bety halve dager, annenhver dag, mer utendørs aktivitet eller bruk av andre lokaler. Her er det veldig store ulikheter i hva slags muligheter man har på forskjellige skoler. Vi ønsker at man skal strekke seg langt for å gi et mest mulig fullverdig tilbud til elevene. Men mange steder må nok ha en kombinasjon av både hjemmeskole og fysisk skole i en god tid framover, sier hun på spørsmål fra NTB.

Les også: Regjeringen vil la toppfotballklubbene trene fra midten av mai, spille kamper fra midten av juni

Etterlyser økonomisk avklaring

SV-leder Audun Lysbakken er glad for at alle barn og unge nå kan returnere til skolebenkene, men han refser regjeringen for det han mener er manglende info om økonomisk støtte til gjenåpningen.

– Det er helt håpløst at regjeringen fortsatt nekter å avklare om kommunene får mer penger når de nå skal åpne skolene for alle barn, sier Lysbakken til NTB.

– Det er stor frustrasjon i kommunene og Skole-Norge over at informasjonen kommer så seint, og at de ikke vet om de får penger til flere voksne og bedre reinhold som må til for å drive skolen på en god måte og i tråd med smittevernsreglene, fortsetter han.

Les også: Tillatt med 20 personer samlet i grupper

Sikter på normalt høstsemester

Universitetene, høgskolene og fagskolene skal fortsette med fjernundervisning. Folkehøgskoler vil forbli stengt resten av skoleåret, med unntak av kortkursene.

Regjeringen har som mål at høstsemesteret skal gjennomføres med åpne universiteter, høgskoler og fagskoler i tråd med smittevernsrådene.

– Lærestedene må planlegge for dette og gjøre nødvendige grep for å opprettholde studietilbudet, samtidig som de i planleggingen må ta høyde for at det trolig ikke vil være rom for like mange på campus samtidig som i en normalsituasjon, heter det i regjeringens langsiktige koronastrategi som ble lagt fram torsdag.

Det var 12. mars at regjeringen innførte de mest restriktive tiltakene i Norge i fredstid. Nedstengningen ble ansett som tvingende nødvendig for å stanse spredningen av koronaviruset. Landets skoler ble også stengt ned 12. mars.

Mange har tatt til orde for å gjenåpne skolen for fullt igjen, og mandag 27. april ble skolen gjenåpnet for 1.–4. trinn. Nå følger altså de øvrige trinnene etter.

Les også: Slik blir 17. mai-feiringen

KS positive til fleksibel skoleåpning

– Det er veldig gledelig at vi nå kan få alle barn og unge tilbake til skolen. Det blir en annerledes skolehverdag som krever en del omorganisering, men det skal vi få til hvis også staten bidrar til gode løsninger, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

Fra og med mandag 11. mai kan alle elever i grunnskolen og videregående skole komme tilbake på skolen. Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne fra neste uke.

– Selv om det er gjort mye godt arbeid med fjernundervisning, har det stor verdi at elever og lærere igjen kan møtes, lære, leke og utvikle seg sammen. KS er derfor glad for at skolene nå åpnes for alle trinn. Men fordi vi må forholde oss til nye smittevernkrav som blant annet innebærer mindre grupper og behov for mer plass, blir skolehverdagen likevel annerledes enn før, sier Gram og fortsetter:

– Det er positivt at regjeringen har lyttet til signalene fra KS og kommunene om behov for noe fleksibilitet når det gjelder åpningsdag, slik at skoler som er klare kan åpnes på mandag, mens andre kan bruke litt mer tid til å planlegge. Vi merker oss at de nye smitteveilederne gir noe mer rom for fleksibilitet, blant annet når det gjelder gruppestørrelser, men samtidig gir tydelige råd for hvordan smittevernet skal ivaretas, sier Gram.

Les også: TV 2: Trafikkopplæringen gjenopptas

Nyeste fra Dagsavisen.no: