Nyheter

Helsepolitikere: Riktig å lette på tiltakene, selv om det er reell fare for smitteøkning

Helsepolitikere på Stortinget støtter regjeringens oppmykning av coronatiltak, men har forståelse for at folk er bekymret for at det er for tidlig og kan gi en økning i smittetilfeller.

Av: Lene Aurora Brækhus / ABC Nyheter

I en undersøkelse Norstat har gjennomført på vegne av ABC Nyheter svarer 54 prosent at de frykter at det er for tidlig å lette på coronatiltakene og at smittetallet kan gå opp igjen, 30 prosent svarer «nei», resten svarer «vet ikke».

– Jeg forstår at folk er bekymret, men det jobbes veldig godt nå for å åpne opp igjen samfunnet på en trygg og god måte, sier helsepolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland, til ABC Nyheter.

– Alle tiltakene som ble innført, ble det etter innspill fra våre fremste fagfolk. Det er de samme ekspertene som bidrar til den videre utviklingen av tiltakene. Jeg valgte å stole på dem da vi strammet inn, og jeg velger å stole på dem nå som de mener at vi bør lette på tiltakene, fortsetter Stensland.

De største endringene som kommer i løpet av denne og neste uke er at barn skal få gå i barnehagen og barn fra 1. til 4. trinn skal få gå på skolen igjen.

– Jeg tror det er smart å lytte til dem som sier at for barn er det en stor trygghet å kunne gå på skolen. Nå setter vi i gang med gode smitteverntiltak på plass, og det blir godt for dem å få starte opp et mer normalt liv, sier Stensland som sitter i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Bakgrunn: Over halvparten av nordmenn frykter at det er for tidlig å slippe opp på coronatiltak

– Reell fare for smitteøkning

Også helsepolitiske talspersoner i Arbeiderpartiet og Senterpartiet, Ingvild Kjerkol og Kjersti Toppe, som sitter i samme komite på Stortinget, mener det er viktig og riktig å lette på tiltakene. Samtidig har de stor forståelse for at folk er bekymret.

– Dette er et nytt og ukjent virus, med et sykdomsforløp som ser ut til å ramme tilfeldig, på den måten at vi ikke vet på forhånd hvem som tåler det godt og hvem som blir hardt rammet, sier Kjerkol til ABC Nyheter.

– Men det er også veldig mange som har hatt sykdommen og som har kommet seg gjennom den på en håndterbar måte, legger hun til.

Kjersti Toppe i Sp sier det er en naturlig og menneskelig refleks å bekymre seg, fordi landet står i en alvorlig situasjon, med en pandemi som tar liv.

– Under alle pandemier er det usikkerhet. Fordi det er mye vi ikke vet, er det som kommer som faglige anbefalinger, basert på beste mulige gjetning. Tiltakene som iverksettes er basert på faglige råd, men man kan ikke si med 100 prosent sikkerhet hvordan effekten blir, sier hun til ABC Nyheter og fortsetter:

– Sånn er situasjonen, det er en usikkerhet som man må lære seg å leve med. Det er en situasjon som er fremmed for den norske befolkningen. Vi er vant til å ha det trygt, godt og forutsigbart.

Toppe mener det i dagens situasjon likevel er viktig å stole på helsemyndighetene og på at politiske beslutninger blir gjort basert på de beste vurderingene.

– Det er en usikker situasjon, men vi må stole på at FHI og Helsedirektoratet og Helsedepartementet som har kontakt internasjonalt med blant andre WHO, prøver å komme med de best kvalifiserte rådene selv om det er usikkerhet uansett, sier hun.

Sp-politikeren er trygg på at den gradvise oppstartingen av skoler og barnehager er det beste tiltaket nå.

– Når man tar forholdsregler på smittevern også der, mener jeg det høres fornuftig ut. Og hvis man ser en negativ utvikling er det veldig fort å stenge barnehager og skoler igjen. Det er mer jobb å åpne opp, men å stenge kan man gjøre på dagen, sier Toppe.

– Å holde stengt har også negativ effekt på helsa

Kjerkol i Ap viser til at frykten for smitteøkning som følge av at man lemper på tiltakene, ikke er ubegrunnet.

– Folkehelseinstituttet (FHI) er veldig tydelige på hver pressekonferanse om at de at det er en reell fare for at man kan få en smitteøkning når man nå skal lette på tiltakene. Det er i den situasjonen vi har vært i en stund og fortsatt står i, med veldig strenge tiltak, mindre sannsynlighet for smitte i befolkningen, sier hun.

– Det er samtidig viktig at man letter på tiltakene. Vi er nå i en situasjon der vi har mindre distriktskommuner som ikke har noe smitte, og det å ha stengte skoler, barnehager og bedrifter, som nå står i fare for å gå dukken, har også en negativ effekt på helsa, understreker Kjerkol.

Hun får støtte fra Toppe i Senterpartiet.

– Det blir en avveining mot å opprettholde ekstreme smitteverntiltak, mot de samfunnsmessige og økonomiske konsekvensene av dette. En nedstenging som den vi har, kan også ta liv på annet grunnlag, sier Toppe.

Hun mener man i tiden fremover bør vurdere lokale og regionale tiltak basert på smittebelastning og vurderinger fra smittevernmyndighetene lokalt, selv om det også finnes motargumenter mot en slik tilnærming.

– Hvis det blir en ekstrem situasjon lokalt, er det ikke alltid riktig med nasjonale regler. På bakgrunn av smittetall kan man lage særegne regler og påbud der det er veldig stor smittebelastning, for eksempel begrensninger på reise og i skole- og barnehagetilbudet, sier hun og legger til at en del kommuner selv valgte å stenge skoler og barnehager før den nasjonale stengningen kom i mars.

Kjerkol i Ap mener også det er nødvendig med en lokal og regional tilnærming, for å håndtere en eventuell oppblomstring av covid-19-epidemien.

– Etter hvert som vi åpner opp, må vi ha på plass beredskap for at det kan bli lokale utbrudd. Veien blir til mens vi går, og vi må fortsatt ha stor oppmerksomhet rundt smittevern som renhold, håndvask og å holde avstand.

– Det vi vil unngå nå er at vi får press på intensivkapasiteten på sykehusene, så vi unngår å havne i en situasjon der pasienter som trenger det, ikke får hjelp, sier Kjerkol.

– Må sikre at samfunnet kommer videre, uten at folk blir syke

Også Stensland i Høyre understreker viktigheten av at folk fortsetter å etterleve de tiltakene som er gjeldende.

– Håndhygiene og avstand, det er det aller viktigste. Vi ser at folk har blitt mye flinkere, det i seg selv bidrar til å skape en trygghet.

Stensland viser også til den mye omdiskuterte Smittestopp-appen som ett av tiltakene.

– Det nærmer seg en million nedlastinger, så den er godt tatt imot.

– Det som er viktig nå er at vi må sikre at samfunnet kommer videre, uten at folk blir syke, sier han.

Stensland forteller at han fredag var tilbake i Stortinget for første gang etter at coronakrisen startet, for å jobbe med helsesaker som ikke har noe med corona å gjøre.

– Det er rart å tenke på hvordan samfunnet har endret seg så mye i løpet av den korte perioden. Jeg er stolt at hvordan vi sammen har håndtert dette, og det er viktig at vi går videre sammen.

– Det er viktig at barn får skole, at bedrifter får komme seg opp igjen, så vi har arbeidsplasser å gå til. Dette må vi gjøre sammen, på trygg og god måte, sier Høyre-politikeren.

– Mye må bli annerledes etter dette

Kjerkol i Ap understreker også viktigheten av å forsyne kommunene med nødvendig smittevernutstyr i tiden fremover, noe som har vært en utfordring under coronakrisen.

– Det er vanskelig når hele verden står i samme situasjon, sier Kjerkol.

Hun er tydelig på at beredskapen må bli bedre, når vi har kommet oss gjennom denne krisen.

– Det er veldig mye som må bli annerledes etter dette. Vi må ha pandemilager i fremtiden. Vi må planlegge bedre så ikke alt blir akutt krisehåndtering, for det skaper også usikkerhet, sier helsepolitisk talsperson i Ap til ABC Nyheter.

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter.

Nyeste fra Dagsavisen.no: