Nyheter

Diskrimineringsombudet ønsker bedre koronainfo til dem som kan lite norsk

For å nå ut til flere om koronakrisen foreslår Likestillings- og diskrimineringsombudet veiledningstjenester på telefon for personer med innvandrerbakgrunn.

– Det har vært et økende antall personer med innvandrerbakgrunn som er smittet i Oslo, sa Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Aftenposten 1. april. Han beskrev situasjonen som krevende, særlig det å nå fram med rett informasjon til mennesker som kan lite norsk og bor alene.

Nå har Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) kommet med et konkret forslag om å etablere egne telefontjenester for innvandrere og personer som kan lite norsk. Tjenestene skal informere om koronasituasjonen og veilede dem som trenger det.

Vil forhindre stigma

Kommunikasjonsrådgiver Lars Heltne hos LDO sier at slike tjenester kan betjenes av helsefagstudenter med innvandrerbakgrunn. Målet med et slikt tiltak er å sikre at flere får den informasjonen de trenger, på en måte de forstår.

– Ikke minst kan vi hindre stigma ved at folk i spesifikke grupper ikke blir stemplet som «typiske smittespredere», sier Heltne.

Han sier forslaget har fått god mottakelse, og at det nå skal spilles over til helsemyndighetene.

Oslo 20200316. 
Statsminister Erna Solberg (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf) og kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) stiller for å svare på spørsmål for barn.
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Gir penger til frivillighet

3. april opplyste kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) at 6,6 millioner kroner skal tildeles frivillige organisasjoner som informerer innvandrerbefolkningen om koronaviruset.

Pengene skal gis til Røde Kors, Caritas, Norske Frivillighetssentraler, Norske Kvinners Sanitetsforening, Kristent Interkulturelt Arbeid og Norsk Folkehjelp.

– Vi har fått flere tilbakemeldinger på at informasjonen ikke når ut til alle på en god nok måte. For å lykkes med håndteringen av situasjonen er det viktig at vi gjør det vi kan for å nå ut til innvandrerbefolkningen, sier Melby.

Lege Wasim Zahid har delt en video på sin youtube-side som er laget i samarbeid med sykepleier Malyuun Ali. Der gir han informasjon om koronaviruset på somali. Den ble blant annet delt av Språkrådet, som oppfordret til videre deling av dem som jobber i eller med somaliske miljøer.

Nyeste fra Dagsavisen.no: