Nyheter

Kriselov får kritikk – Stortinget trekker i nødbremsen

Stortinget krever tydeligere rammer for regjeringens kriselov. En tidsbegrensning til tre måneder er oppe til vurdering.

Av Kristian Skårdalsmo og Johan Falnes

Ap-leder Jonas Gahr Støre svarer bekreftende på direkte spørsmål om stemningen blant flertallet på Stortinget er at det er nødvendig å trekke i håndbrekket og stramme inn lovforslaget.

– Ja, det er det. Og det er naturlig, for det er et forslag utarbeidet på veldig kort tid, sier han til NTB.

Ap-lederen er saksordfører for Stortingets behandling av saken.

– Jeg opplever at det er et ønske fra hele komiteen at denne loven må rammes ytterligere inn. Det må i større grad klargjøres hvorfor den er nødvendig, sier Støre.

Han gjør det klart at Stortingets klare kontrollfunksjon, mindretallets rettigheter og grunnleggende rettsprinsipper må opprettholdes.

Ekspertens råd etter brutalt fall i aksjemarkedet: Dette ville de gjort med 100.000 kroner nå (+)

Tre måneder?

Både i SV og Fremskrittspartiet er reaksjonene sterke.

– SV kan ikke stemme for koronaloven slik den ligger nå. I vårt parti er det sterk skepsis, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen skriver på Facebook at han er «svært skeptisk til at Stortinget skal vedta en fullmaktslov som i realiteten avvikler vår konstitusjon og gir regjeringen ubegrenset makt».

Ett sentralt spørsmål er om fullmaktsloven bør ha kortere varighet enn de seks månedene regjeringen har lagt opp til grunn.

– Det er ett av spørsmålene, om man bør ha en kortere varighet, om man for eksempel bør ha tre måneder, sier Støre.

Samleside: Alt du trenger å vite om korona

Mæland: Sunn refleks

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) mener kritikken mot regjeringens krisefullmaktslov er en sunn refleks. Hun er åpen for innstramminger i forslaget før det vedtas i Stortinget.

– Stortingspolitikerne kan gjøre de endringene de vil. Det er de som beslutter lovene i samfunnet vårt. Vi skal ikke ha lover og iallfall ikke lover av denne typen, som gjelder lenger enn nødvendig, sier Mæland til NTB.

Statsråden var fredag ettermiddag i møte med den nye koronakomiteen på Stortinget for å diskutere lovforslaget.

Den spesielle krisefullmaktsloven vil gi regjeringen vide fullmakter for å sikre at nye krisetiltak kan settes i verk raskt. Lovforslaget har nå vært ute på en minihøring blant juridiske ekspertmiljøer. Det skal behandles i Stortinget lørdag.

Får kritikk

Flere eksperter har allerede rettet skarp kritikk mot lovforslaget.

– Det er helt nødvendig at det blir diskusjoner og engasjement rundt et slik spørsmål. Vi har et lovverk og et samspill mellom regjering og Storting som fungerer godt, ikke bare i normale situasjoner, men også i mer utsatte situasjoner, mener Støre.

Amundsen fra Frp skriver at han ikke kan «leve med at Stortinget abdiserer og gir sin makt til Venstre, KrF og et Høyre uten ryggrad». Han kobler kritikken til regjeringens asylpolitikk.

«Det er komplett uforståelig at Norge fortsetter å ta imot asylsøkere, mens nasjonen står i sin største krise siden andre verdenskrig», skriver han.

KS støtter loven som gir utvidede fullmakter til regjeringen under koronakrisen, men er også betenkt over tiltaket og krever nærmere begrensninger.

Les også: Flere reagerer på regjeringens kriselov

Mer fra Dagsavisen