Nyheter

Slår ring rundt Youngstorget: – Demokratiets plass skal ikke tukles med

Oslo blir behandlet som en pølsebod av staten i saken om nytt regjeringskvartal, refser byrådsleder Raymond Johansen. Han krever nå garantier for at staten ikke skal splitte opp Youngstorget mot kommunens vilje.

Bilde 1 av 3

– Vi må få garantier for at demokratiets plass er udelelig, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) til Dagsavisen.

Som Dagsavisen skrev tirsdag er Statsbygg i ferd med å endre på reguleringsplanen for det nye regjeringskvartalet. Et av forslagene er at sikkerhetssonen vil gå tvers gjennom Youngstorget. Konsekvensen av det er at torget blir splittet i to av fysiske barrierer som skal hindre biler fra å kjøre over torget.

At Youngstorget fysisk kan bli splittet i to reagerer byrådslederen kraftig på. 

– På Youngstorget har folk samlet seg i flere tiår for å ytre seg om ting som berører dem, byen, nasjonen eller verden. Dette området skal videreutvikles, og vi ønsker mer aktivitet og mer tilgjengelighet. Hvis dette medfører ulemper for bylivet, som Bymiljøetaten frykter, vil vi aldri akseptere det, sier Johansen.

– Oslo behandles som en pølsebod

Forslaget om Youngstorget er nå på høring, med frist 14. mars til å komme med innspill. Det er altså en foreløpig plan, og ikke skrevet i stein.

Johansen er ikke bare irritert på statens planer om å splitte opp Youngstorget. Han mener hele den statlige reguleringsprosessen har ført til stadig flere og større inngripner i byutviklingen, uten at kommunens innbyggere eller folkevalgte har fått ha en hånd på rattet.

LES OGSÅ: Ferd kjøper NRKs hovedkvarter på Marienlyst i Oslo

– Nå får vi et statlig regjeringskvartal som er regulert av staten med en god porsjon arroganse. De burde i stedet vært mer forsiktige og snakket med byens ledelse og folkevalgte om hva dette bør være. Jeg oppfatter nå at staten i stor grad sitter ved tegnebrettet og vedtar hvordan dette skal utformes uten at de må stå ansvarlige ovenfor byens velgere, sier Johansen.

###

ILLUSTRASJON: STATSBYGG / TEAM URBIS

I tillegg til oppsplittingen av Youngstorget peker han på at den statlige reguleringen av regjeringskvartalet får store konsekvenser for ting som:

  • Deichmann
  • Hovedbrannstasjonen som må flyttes
  • Ring 1 som må senkes for å få plass til det nye kvartalet

Alt dette gjør staten uten at Oslo får bidra med noe annet enn høringsuttalelser.

–  Vi ønsker å skape en åpen by bygd rundt mennesker og aktivitet, men vi opplever at staten vender oss ryggen. Det er Kommunaldepartementet og Statsbygg som er i førersetet her. Ikke plan- og bygningsetaten, ikke byrådet og ikke bystyret. Jeg oppfordrer staten til å behandle oss som noe mer enn en lokal pølsebod som har anledning til å komme med en høringsuttalelse. Det er snakk om byens ledelse. Den ydmykheten mangler ofte fra statens side, sier byrådslederen.

– Jeg vil lytte

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup er mannen som har hovedansvaret for det nye regjeringskvartalet. Han skriver i en e-post at han gjerne setter seg ned sammen med byrådslederen for å finne ut hvordan de kan sikre at eventuelle endringer i reguleringsplanen både er til byens og landets beste.

– Intensjonen bak Statsbyggs forslag, som nå er ute på høring, er å gjøre Youngstorget mer, og ikke mindre, tilgjengelig. Youngstorget skal fortsatt kunne brukes til store politiske markeringer, skriver Astrup.

Nikolai Astrup. Politiker. Innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2009 og leder i Oslo Høyre siden 2012.

FOTO: MIMSY MØLLER

Han sier at det er viktig å understreke at det er ingenting som er endelig avgjort, og at de nå sender saken ut på høring.

– Jeg vil lytte til innspillene i høringsrunden og fra byrådsleder Johansen når vi skal ta stilling til eventuelle endringer i reguleringsplanen. Jeg er sikker på at vi vil finne løsninger som gjør det mulig å markere både 8. mars og andre hendelser på Youngstorget også i framtiden. Regjeringen har, i likhet med Oslo kommunes politiske organer, et ønske om at regjeringskvartalet skal være en integrert og velfungerende del av byen. Samtidig må vi sørge for god sikkerhet i kvartalet som gjør at vi unngår gjentakelse av ødeleggende terrorhandlinger, skriver Astrup.

Brukes av folket

Også LO i Oslo, som blant annet arrangerer 1. mai-demonstrasjonen på Youngstorget, er bekymret for Youngstorget.

– Youngstorget er kanskje det siste torget vi har igjen i byen i kommunal regi, og der folkelige bevegelser som oss har en arena. Det har også helt klart en viktig historisk verdi, og vi er veldig opptatt av at torget skal brukes av folket, sier leder i LO i Oslo, Ingunn Gjerstad.

LES OGSÅ: Regjeringen gir i dag ordre om riving av Y-blokka

LO har nå tatt kontakt med Statsbygg, og skal ha samtaler om utviklingen av Youngstorget.

– Vi i LO er vant til at arbeidsfolk setter seg ned sammen med ingeniørene og finner løsninger. Vi kan ikke ha våre puljer på 1. mai med duppeditter stikkende opp av bakken. Samtidig er det mye som ikke er ideelt på Youngstorget i dag. Jeg føler meg ganske trygg på at vi kommer til å bli enige, og ingeniøren jeg snakket med i Statsbygg virket fornuftig, sier Gjerstad.

Mer fra Dagsavisen