Nyheter

Raymond om bompengepakka: – Undergraver nullvekstmålet

Raymond Johansen nekter å gå med på å redusere bompengene i bytte mot milliarder til kollektivtransport.

– Pakka regjeringen har lagt fram gjør det ikke mulig å nå nullvekstmålet. Samtidig sier regjeringen at det er umulig å forhandle om enkeltelementer i avtalen. Jeg kan ikke si ja til en avtale det ikke går an å forhandle på og i alle fall ikke en avtale som undergraver nullvekstmålet, sier byrådsleder Raymond Johansen til Dagsavisen.

Lille julaften ble det kjent at Johansen og Oslo takker nei til regjeringens bompengeavtale. Avtalen, som kom som et resultat av interne krangler og dragkamper i regjeringen, innebærer at Oslo får milliarder til kollektivtransport. I bytte mot dette må de samtidig redusere bompengene i byen på statens regning.

LES OGSÅ: Oslo vil ikke ha regjeringens bompengeavtale: – Den henger ikke på greip 

Sterke reaksjoner

At Johansen sier nei har vakt reaksjoner både i Høyre og Frp. Samferdselsminister Jon Georg Dale kalte det «trist» og nestleder i Oslo Høyre, Eirik Lae Solberg mente Johansen driver med «politisk selvskading».

LES OGSÅ: Oslo sier takk, men nei takk til regjeringens bompengeavtale. – Trist, svarer samferdselsministeren

Men Johansen står fast ved at det er uaktuelt å redusere bompengene, selv om det ville betydd minst 2,5 milliard ekstra til kollektivsatsinger i Oslo. Hovedgrunnen er at Oslo har satt et nullvekstmål i biltrafikken, altså at det ikke skal bli flere biler på veiene selv om det blir flere folk i byen. All vekst skal i stedet tas på kollektiv, sykkel og gange.

– Jeg ønsker å forhandle med regjeringen om hvordan vi kan nå våre mål, men innledningsvis i brevet fra Dale står det at det er en helhet i bompengeavtalen, og at det ikke er mulig å forhandle om enkeltelementer. Vi frykter at en reduksjon av bompengene vil føre til økt biltrafikk. Vi trenger å prate med regjeringen om det, men ved å si at det ikke er mulig å forhandle om elementer i avtaler sier de i realiteten at de ikke vil snakke med oss, sier Johansen.

Oslopakke 3 

Johansen understreker samtidig at Oslo kunne trengt pengene til kollektivtransporten. Oslopakke 3, der kollektivsatsingene ligger, er allerede kraftig underfinansiert.

Kan du da takke nei til 2,5 milliard til kollektivtransporten?

– Spørsmålet er hva pengene kan brukes til. Hvis vi må redusere bompengene greier vi ikke å nå nullvekstmålet. Det kan ikke jeg si ja til, Oslo skal bli verdens første nullutslippsby innen 2030, det er jeg forpliktet til å levere på, sier Johansen.

Du har selv harselert med at reduksjonen per bompassering med disse pengene vil bli svært liten, kanskje bare en eller to kroner. Er det nok til å tro at biltrafikken vil gå opp?

– All forskning vi har viser jo at blir det lettere og billigere å kjøre bil, da vil flere velge det. Men hvorfor skal staten plutselig styre dette? Vi har lagd avtaler om bompengepriser og kollektivprosjekter siden 80-tallet, noe staten og Stortinget har akseptert. Nå vil de plutselig selv gå inn og styre dette, og jeg må sitte igjen og blir avkrevd forklaring på hvorfor jeg sier nei til 2,5 milliard. Jeg sier ja til å nå klimamålene og jeg sier ja til pengene, men vi må selv få bestemme hvordan vi skal bruke dem, sier Johansen.

Elbil-kompomiss

Til Dagsavisen sier nestleder i Oslo Høyre og bystyrerepresentant Eirik Lae Solberg at pengene til reduserte bompenger fra staten kan brukes til å avlyse den planlagte økningen i bompenger for elbiler. Slik forstår ikke Johansen brevet fra samferdselsministeren.

– Vi ønsker å sette oss ned med Dale og diskutere elementer i avtalen. Men han skriver tydelig at det ikke er mulig å forhandle om avtalen. Men det er klart, hvis regjeringspartiet Høyre sier at det som står i brevet ikke stemmer er det interessant, sier byrådslederen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: