Nyheter

Politikerne snur: Redder brakkeskole til elevene på Bolteløkka

I siste sekund snur Rådhuset: Nå slipper elevene på Bolteløkka skole å bli busset til Brynseng.

I stedet går bystyret inn for en brakkeløsning for elevene på Bolteløkka mens skolen skal pusses opp.

Det bekrefter byrådspartiene Ap, SV og MDG i tillegg til støttepartiet Rødt i en pressemelding.

«Partiene har hatt mange gode møter og fått meldinger fra engasjerte elever og foreldre på Bolteløkka skole. Vi følger nå opp det vi sa i valgkampen og ber byrådet om å arbeide med å få til en paviljongløsning» skriver partiene i en felles pressemelding.

Opposisjonen på rådhuset har lenge vært tydelige på at de ønsker å gå for en slik paviljongløsning, som altså betyr at det skal settes opp midlertidige brakker.

Lang kamp

– Dette betyr veldig mye for oss. Dette handler om hverdagen til barna våre. Det er over 400 barn, 800 foreldre og mange lærere dette handler om. Det har kjempebetydning for hverdagen til familiene, sier leder ved Bolteløkka FAU, Magnus Ravlo Stokke, til Dagsavisen.

Nettavisa Vårtoslo.no har hatt en fyldig dekning av saken over lang tid.

I månedsvis har foreldre og elever ved Bolteløkka skole kjempet det som lenge så ut som en tapt kamp.

Skolen skal pusses opp i 2 år. Utdanningsetaten ville busse elevene hele veien fra Bislett opp til Brynseng skole, der det er plass til elevene. Det nektet foreldrene og barna å godta. De ville i stedet at det skulle bygges en midlertidig brakkeskole på tomta til Vetrinærhøyskolen på Adamstuen.

De fryktet at barna ville miste en viktig tilknytning til nærmiljøet og at mye verdifull tid ville gå med til å sitte i buss lang tid hver dag.

– En politiker fra Venstre hadde regnet på at det var 300.000 elevtimer som skulle gå med til transport i løpet av de to årene. Tenk deg all tiden vi nå kan bruke på fine ting som å skape et godt læringsmiljø og gode aktiviteter i nærmiljøet. Nå er jeg rørt og kjempeglad, sier Stokke.

Uholdbar trafikksituasjon

Gruppeleder for Rødt og leder av Kultur- og utdanningsutvalget på rådhuset, Eivor Evenrud, sier hun nå er glad for at man har funnet en løsning på Bolteløkka-floka.

– Jeg oppfatter at hele kultur- og utdanningsutvalget nå er samstemte i saken om at midlertidig løsning for Bolteløkka skole bør være en paviljongløsning. FAU ved skolene har særlig gjort det tydelig for meg at trafikkstasjonen er uholdbar, både på Brynseng og rundt Bolteløkka. Det er en grunn til at det ikke går busser opp Sofies gate i dag, sier hun.

– Som byråd Inga Marte Thorkildsen har sagt kom denne saken skeivt ut helt fra begynnelsen. Det er alltid vanskelig med politiske prosesser som kommer skeivt ut, men jeg er glad for at vi nå er enige om en løsning, legger Evenrud til.

Prinsipiell diskusjon

Varaordfører Kamzy Gunaratnam (Ap) er Arbeiderpartiets skolepolitiske talsperson i bystyret. Hun påpeker at rehabiliteringssaker er noe som er delegert til etater og foretak, og er egentlig ikke noe vi vurderer politisk. Men når flertallet ønsket det til politisk behandling måtte Ap ta stilling til det.

– Det er ingen som har snudd i denne saken. Dette er noe etatene og foretakene behandler. Men når det først kom til politisk behandling måtte vi ta en runde på det, sier Gunaratnam.

Hun trekker fram særlig to faktorer som gjorde at Ap i denne saken mener det er riktig å overkjøre Utdanningsetaten: Trafikksikkerhet, særlig knytta til av- og påstigning av bussene på Brynseng, og brukermedvirkning, som de mener ikke har vært god nok. 

Foreldrene på Bolteløkka, som har kjempet for barna sine, er en svært ressurssterk foreldregruppe, som blant annet har hatt forfatter Åsne Seierstad og musiker Knut Schreiner som frontfigurer. Varaordføreren understreker at når bystyret nå velger å overkjøre en etat må politikerne ta en prinsipiell diskusjon på om og når politikere skal overstyre etatene.

– Vi kan ikke behandle folk basert på hvor mye ressurser de har. Oslo skal ha et bystyre som lytter til alle. Jeg vil aldri angripe en foreldregruppe fordi de kjemper for sine barn, men vi bør løfte diskusjonen til et prinsipielt nivå. Jeg er opptatt av å skille mellom denne konkrete saken og den prinsipielle diskusjonen jeg mener vi må ta. Vi må ta en runde på hvordan vi kan sikre likbehandling uavhengig av hvor man bor, sier hun.

Uheldig

Rauand Ismail er skolepolitiker i Oslo MDG, og fraksjonsleder i Kultur- og utdanningsutvalget. Han er fornøyd med at bystyret har blitt enige om å sørge for brakkeskole under oppussinga på Bolteløkka.

– Jeg er veldig glad for at vi har klart å lande en løsning før jul, sier han.

Likevel er det ting ved denne saken Ismail mener må diskuteres videre.

– Man skal ikke nødvendigvis få noe opp til politisk behandling fordi man roper høyt. Problemet her har vært at FAU sine forslag ikke har blitt vurdert tidlig nok av etaten, sier han.

Rauand mener det er viktig at hvert enkelt rehabiliteringsprosjekt i Osloskolen ikke skal behandles av i bystyret, men skal vedtas gjennom Skolebehovsplanen.

– Nå behandler vi en enkel-sak som et hastenotat i bystyret. Det synes jeg er uheldig, sier han.

Foreldrene på Bolteløkka har vist stor handlekraft i denne saken. De har laget egne forslag, pekt på alternativer til Utdanningsetatens, de har skrevet kronikker i avisene, og de har lobba mye med sine gode kontakter i Rådhuset.

– Vi kan ikke være avhengig av at foreldrene skal skape mediestorm for å bli hørt. Vi er jo et bystyre for hele Oslo, sier Rauand Ismail.