Nyheter

Venstre ut mot barnehagepolitikken: – Planøkonomi i sin reneste form

Venstres Hallstein Bjercke reagerer sterkt på at barnehagen på Skullerud, til 135 millioner kroner, blir stående tom.

– Det hadde ikke vært så farlig om byrådet bygde barnehager der det er behov for barnehager. Men på Skullerud bygde de en barnehage mot rådet fra et enstemmig bydelsutvalg bare fordi det fantes en ledig tomt. De har endt opp med å bygge en barnehage til 135 millioner som blir stående tom. Det er planøkonomi i sin reneste form.

Det sier Venstres gruppeleder på rådhuset, Hallstein Bjercke, til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Bydelen vil legge ned fem barnehager – foreldre protesterer

Barnehagekaos

Som Dagsavisen har skrevet i flere saker er det barnehagekaos i bydel Østensjø. Den splitter nye, store barnehagen Skullerudbakken står innflyttingsklar, men det er for få barn i bydelen til å fylle den. Derfor har bydelsadministrasjonen foreslått å legge ned fem små, eldre barnehager og flytte barna til den nye storbarnehagen.

Det har skapt et foreldreopprør i bydelen. Foreldrene kan risikere å få en reisevei som tilsvarer avstanden Majorstua-Grønland for å levere barna i den nye barnehagen. Foreldrene er også nervøse for at barna skal miste venner og kontakt med nærmiljøet når de havner i en ny barnehage.

Politikerne i bydelen ønsker nå å overkjøre administrasjonen, og redde tre av de fem nedleggingstruede barnehagen. De sier i stedet nei til å ta i bruk den nye barnehagen på Skullerud.

Barnehage som er i ferd med å bygges på Skullerudbakken 147. Foto: Mina Ræge

Barnehagekaoset opprører Bjercke.

– Det barnefamiliene i Østensjø merker nå er sosialisme i praksis i sin reneste form. Byrådet bygger noe det ikke er behov for, og legger i stedet ned tilbud det er behov for og som folk er godt fornøyde med. Byrådet har glemt å justere kartet etter terrenget. Da de gikk til valg på 3.000 nye barnehageplasser sa befolkningsframskrivingene at aldersgruppa 0-5 år kom til å øke med 37 prosent innen 2040. I dag er de samme framskrivingene halvert til 17 prosent. Men det brydde ikke byrådet seg om, sier han.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Useriøst

– Dette er useriøst fra Bjercke. Den viktigste årsaken til at det er overkapasitet på barnehageplasser i Østensjø nå er at prognosene for befolkningsvekst i Oslo har endret seg. Da vi vedtok å bygge Skullerudbakken lå det til grunn en vekst på 1.500 barn, mens prognosen nå er lavere, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Hun mener Skullerudbakken barnehage er et godt prosjekt, selv om den ikke fylles opp nå.

– Skullerud er et utviklingsområde. Det ligger planer for omlag 1.300 nye boliger i området til politisk behandling nå. De barnefamiliene som flytter inn der, vil vite at det ligger en splitter ny barnehage barna kan gå i, sier hun.

Thorkildsen mener det er positivt at Oslo nå ligger i forkant av befolkningsutviklingen, og hun mener byrådet må fortsette å bygge mange nye barnehageplasser.

– Jeg skal gi Bjercke rett i én ting. Barnehageutbygging er sosialisme. Flere tusen barn går ikke i barnehagen i Oslo i dag. Dersom vi skal lykkes med å rekruttere dem inn i barnehagen, må vi faktisk ha noen ledige plasser å tilby dem, sier hun.

LES OGSÅ: Bydelen sier nei til å ta i bruk splitter ny barnehage etter foreldreprotester

Synkende fødselstall

Også leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, kommenterte barnehagesituasjonen i bydel Østensjø da han fikk spørsmål om dette fra Høyre i bystyret onsdag.

– Jeg har stor tillit til at bydelspolitikerne i bydel Østensjø finner gode løsninger knyttet til barnehagene. Den store utfordringen i den bydelen er at antallet barn i barnehagealder har gått ned med 1.000 barn. Jeg deler bekymringen om at barnefødslene går for mye ned, og jeg er opptatt av å finne løsninger i tråd med bydelens ønsker. Denne barnehagen ble bygd på bakgrunn av prognosene som var da. Men dette finner bydelsutvalget, med et flertall med Arbeiderpartiet, SV og MDG, gode løsninger på, sa Jacobsen fra talerstolen.