Nyheter

Vil legge nytt finansieringssystem for videregående skoler på is

Høyre og Venstre mener politikerne ikke har fått nok svar til å kunne stemme for et nytt finansieringssystem for de videregående skolene. – Det er umulig å svare før systemet er vedtatt, kontrer byrådet.

Oslo 20190925. 
Hallstein Bjercke og Rina Mariann Hansen på Rådhuset etter presentasjonen av budsjettforslaget for Oslo kommune 2020 og økonomiplan 2020-2023.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– For meg høres dette ut som et politisk spill. Dersom det nye systemet ikke blir vedtatt nå, får vi ikke innført det før neste skoleår. Det betyr at vi ikke får rettet opp i skeivhetene i finansieringen. I dag er det 900.000 i forskjell per klasse mellom skolene som får mest og minst. Det skaper et press på de minst populære skolene som har de mest utfordrende elevene, sier leder i Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen til Dagsavisen.

Byrådet har bestemt at Oslo skal få et helt nytt inntektssystem for de videregående skolene. Der det tidligere var sånn at en fast sum penger fulgte med hver enkelt elev til en skole, skal nå både elevtall og antall klasser spille inn i regnestykket.

Hensikten bak dette er blant annet at de upopulære skolene som ofte har mer ressurskrevende elever og ledige plasser skal få noe mer penger enn de populære skolene som alltid er fulle. Byrådet mener også at det vil gi en mer forutsigbar økonomi for skolene.

Saken ble sendt over fra byrådet til bystyret allerede på seinsommeren. Men nå vil Høyre og Venstre legge hele saken på is. De mener nemlig at saken ikke er godt nok belyst og at de ikke har fått svar på alle spørsmålene de har sendt til byrådet om hvordan den nye modellen vil slå ut for hver enkelt skole.

LES OGSÅ: Avviser at Y-blokka rives før jul (Dagsavisen+)

Høyre og Venstre

– Så lenge vi ikke vet hvordan dette vil slå ut for hver enkelt skole mener vi det er helt urimelig at vi skal fatte vedtak i saken. Flere rektorer har bedt om å få snakke med oss, noe som tyder på at prosessen ikke har vært god nok, sier Høyres fraksjonsleder i Kultur- og utdanningsutvalget, Silje Lutro.

– Vi er ikke klare til å behandle dette før vi ser hvordan det nye systemet vil slå ut for totaløkonomien til hver enkelt skole. Får vi det er vi klare med mindre det gir noen dramatiske utslag vi må grave i. Jeg har ingen store motforestillinger mot modellen og vil i det store og det hele støtte den, men med det forbehold at jeg vil se hvordan det slår ut for enkeltskoler, sier gruppeleder for Venstre, Hallstein Bjercke.

I byrådssaken, som ble oversendt bystyret for flere måneder siden, finnes det en tabell over hvordan endringen i elevprising slår ut. Men Høyre og Venstre mener dette ikke er nok. 

– Den tabellen er på ingen måte dekkende når det gjelder hvordan skolenes totale økonomiske rammer vil bli fremover. Det er det jeg har vært interessert i å etterspørre, og ikke bare hvordan endringene i elevprisen vil slå ut, sier Bjercke.

Han understreker samtidig at Venstre ikke har noen store motforestillinger mot modellen. Men Venstre ønsker at modellen skal vedtas nå, men ikke tres i kraft før om et år slik at skolene får tid til å omstille seg. Også Høyre sier de er enige i at noe må gjøres med finansieringsmodellen.

Saken fortsetter under bildet.

Inga Marte Thorkildsen. Byråd for oppvekst og kunnskap. Politiker.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– Har fått svar

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) mener på sin side at Høyre og Venstre har fått svar på spørsmålene sine. Og det de ikke har fått svar på, er umulig å gi dem før budsjettet og den nye finansieringssystemet skal vedtas.

– Men de totale endringene i skolenes budsjett fra 2019 til 2020 er uansett ikke relevante for denne saken. Budsjettet endrer seg også på grunn av blant annet pris- og lønnsjusteringer og flere eller færre elever på skolen. Det er omfordelingen per skole som følge av vedtaket om ny modell som er relevante for denne saken. Det er det som forteller de økonomiske konsekvensene av det bystyret skal beslutte nå. Og disse tallene har vært vist for hver eneste skole i sakspapirene som har vært offentlige siden august, sier hun.

LES OGSÅ: På denne Oslo-skolen leser gutta bedre enn jentene

Haster

Det er altså Høyre og Venstre uenige i. De mener tallene ikke speiler hvordan totaløkonomien til skolene vil bli.

Thorkildsen mener det haster med å få innført det nye finansieringssystemet.

– Systemet Høyre innførte fører til dramatiske forskjeller mellom skolene, forskjeller som systematisk forsterker ulikheter i samfunnet. Vi kan ikke leve med at hver skoleklasse på Ulsrud får 900 000 kr mindre i tildeling enn en klasse på Foss. Under slike forhold kan ikke skolene tilby likeverdig opplæring. Dette må vi løse nå, sier hun.

LES OGSÅ: Lærte arabisk for å hjelpe innvandrerkvinner (Dagsavisen+)