Nyheter

Høyre vil jobbe tettere med Raymond

Høyre har sett seg lei politisk skyttergravkrig i Oslopolitikken, og inviterer nå byrådet til å samarbeide tettere om flere saker.

– Jeg savner at det politiske Oslo finner sammen over blokkgrensene og finner løsninger vi alle kan stå bak, sier Høyres nye gruppeleder på rådhuset, Øystein Sundelin til Dagsavisen.

I høst har det vært en rekke store politiske diskusjoner i Oslo der byrådet og opposisjonen har stått på hver sin tue. Nå tar Sundelin til orde for at politikerne i Oslo i større grad skal sette seg ned sammen og finne tverrpolitiske løsninger på tvers av blokkgrensene som kan stå seg over tid.

Brede forlik

Av saker som har vært diskutert i det siste der han mener politikerne burde ha funnet kompromisser nevner han blant annet:

  • Vannforsyningssaken, der byrådet og Rødt sikret flertall for et nytt vannforsyningsanlegg på et grøntområde i Vestre Aker. Høyre mente at man burde finne en løsning som ikke la beslag på friluftsområder.
  • Nye E6 Øst med lokk over Manglerud, som byrådet har sagt de vil skrote i sin nåværende form.
  • Nye sykehus på Gaustad og Aker og nedleggelse av Ullevål. Her er Arbeiderpartiet og Høyre for statens planer, men resten av bystyret er imot.

– Arbeiderpartiet nasjonalt har varslet at de store forlikenes tid er forbi. Jeg er av motsatt oppfatning. Oslo er en by med mange voksesmerter, så vi har fortsatt behov for reformer. Da trenger vi tverrpolitisk enighet slik at alle er sikre på at valgene vi tar står seg over valgresultat og skiftende politiske flertall, sier Sundelin.

LES OGSÅ: Nå banker byrådet gjennom nytt vannanlegg for Oslo til store protester

Framover vil det komme en rekke saker til behandling i bystyret der Sundelin og Høyre mener de bør få ha en hånd på rattet. Blant annet har byrådet varslet en sammenslåing av kommunens eiendomsforetak, det skal behandles en enorm ny reguleringsplan for hva som skal skje på Fillipstad og byrådet har noen formuleringer om en mulig bydelsreform i byrådsplattformen.

Sundelin tar også til orde for en tverrpolitisk handlingsplan for at Oslo skal nå de ambisiøse klimamålene man har satt for 2030.

– Betydd mye for byen

Høyres gruppeleder understreker at Høyre og Arbeiderpartiet er politiske motstandere, og skal fortsette å være det. Likevel mener han byrådet bør ta initiativ til forlik i flere saker, slik han mener Høyre gjorde da de satt i posisjon.

Blant annet trekker han fram skolebehovsplanene, Oslopakkene, T-baneringen, utviklingen i Bjørvika og småhusplanen som saker der det tidligere høyrebyrådet samarbeidet med opposisjonen for å få til. 

LES OGSÅ: Høyre refser Fagforbundet: – Teater!

– Det er brede, tverrpolitiske vedtak som har gjort Oslo til Oslo, fordi vi har fått en enighet over tid uansett regjering og andre samarbeid. Det skaper en nødvendig forutsigbarhet. Vi låser oss ikke fast i posisjoner der man er for eller mot deler eller hele prosjekter, men vi møtes over bordet og prøver å bli enige om de store linjene, sier Sundelin.

Positive signaler

Byrådsleder Raymond Johansen mener det er nye og positive signaler han nå hører fra Høyre.

– Jeg er veldig åpen for å finne gode, breie løsninger. Jeg tror byen kan være tjent med det i en rekke saker, spesielt i spørsmål om byutvikling, er mest mulig enighet. Filipstad er en typisk sak det er viktig å finne gode, brede løsninger på fordi det er en av de siste indrefiletene som skal realiseres i Oslo, sier Johansen.

Raymond Johansen fra budsjettframleggelsen i høst. FOTO: NTB SCANPIX

Han understreker at i noen saker er det ideologisk uenighet, mens det i andre saker bør man klare å finne breiest mulige løsninger.

– Hvordan har du opplevd Høyre de siste fire årene med tanke på den type samarbeid?

– Det har vært en del tøffe tak. Noen ganger har jeg blitt overrasket over at ting har blitt satt veldig på spissen. Jeg inviterte blant annet til å finne løsninger når det gjaldt t-banetunell. Når det ikke gikk kom det veldig kraftfullt tilbake igjen. Jeg har opplevd at det ikke har vært så enkelt, men så vil Høyre helt sikkert hevde tilbake at «it takes two to tango», sier Johansen, og legger til:

– Jeg vil ikke fordele skyld, men det har ikke vært så enkelt sett fra min side. Og det er naturlig at man i noen saker går til dem man har en avtale med for å finne flertall. Sånn er politikkens dynamikk. Det har både sin styrke og sin svakhet i at man kanskje ikke er så flink til å finne breie løsninger.