Nyheter

Rødt vil gi nesten 700 millioner kroner til AAP-mottakere

Nå ønsker partiet å reversere regjeringens kutt.

OSLO, NORGE 20191016. 
Bjørnar Moxnes (Rødt)  stiller spørsmål til utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i Stortingets spørretime
Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Regjeringen kutter AAP-mottakere. Det reverserer vi, fordi vi mener det er blodig urettferdig at folk blir kastet ut av AAP og må leve på sosialhjelp. Regjeringen presser syke folk ut i fattigdom. Det er klart det er uverdig for de som blir rammet av det her, sier partileder Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

På fredag kommer Rødts forslag til alternativt statsbudsjett. Partiet foreslår å bevilge 686 millioner kroner til AAP-mottakere. Målet er å reversere regjeringens plan om å kutte AAP-bevilgningen med 119 millioner kroner. 

Les også: Regjeringen kutter i unges AAP: – Det skal alltid lønne seg å jobbe

Tydeligere avklaring

Moxnes beskriver regjeringens kuttforslag som en  «feilslått sosialpolitikk».

– Folk blir ikke noe friskere av å bli fattigere. De kommer heller ikke raskere i jobb. Tvert imot.

Regjeringen kutter minstesatsen til mottakere av AAP under 25 år, fra 193.000 kroner til 130.000 kroner. Pengene som spares, er ment å styrke NAVs oppfølging av unge mottakere av AAP.

Moxnes mener kuttene ikke er veien å gå for å forbedre AAP-ordningen.

– AAP står jo for arbeidsavklaring. Men det som jo skjer i landet nå, er at folk ikke blir avklart. Om de kan jobbe mer, burde de få avklart at de kan jobbe. Tanken er at NAV skal avklare om folk kan komme seg tilbake i jobb i en større eller mindre stilling, eller om de er så syke at de bør få uføretrygd. Men nå blir folk bare kastet ut av AAP og må leve på ektefelle eller havner på sosialen. Det vil vi rette opp i, sier han.

Les også: AAP-kutt: – Viser hvor travelt regjeringen har det med å kutte hos de svakeste

Akutt situasjon

Forrige uke kom Arbeiderpartiets forslag til alternativt statsbudsjett. Også de ønsker å reversere regjeringens kutt til unge mottakere av AAP. I stedet foreslår partiet en aktivitetsreform for unge, med oppfølging av de som går på arbeidsavklaringspenger. Partiet mener unge skal ha jobbgaranti uansett om de kan jobbe helt eller delvis.

Dét synes ikke Moxnes er nok. Han mener situasjonen er mer akutt.

– 1.januar 2020 er en viktig dato. Den dagen mister tusenvis av mennesker AAP, sier han.

– Vi må sørge for at menneskene som nå kan bli kastet ut, unngår det.

– Kan noe gjøres før den tid, for de som mister støtten?

– Regjeringen må forlenge AAP til de som ikke er ferdig avklart. Det regjeringen gjør er i stedet en ren fattigdomsfelle, og helt uverdig behandling av de som trenger velferdsstaten mest.

Les også: Nav-ansatte «nesten sjokkert» over regjeringens nye AAP-kutt

Vil styrke NAV

Rødt mener beløpet på 686 millioner vil sikre inntekt til AAP-brukere til de avklart av NAV. For å effektivisere avklaringen, mener Moxnes saksbehandlingskapasiteten må styrkes. Derfor ønsker partiet også å bevilge 162 millioner kroner til NAV, som innebærer at avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformens (ABE) kutt til NAV reverseres.

Det trengs en kraftig styrking av NAV, sånn at de kan bli bedre i stand til å hjelpe folk, sier Moxnes.

– Arbeidspresset på de ansatte er uholdbart. Vi ser det på saksbehandlingstiden som har gått opp fra tre måneder i 2014, til syv måneder i 2019.

Siden 2015 har regjeringen kuttet støtten til NAV med 442 millioner kroner, opplyser han. Torsdag forrige uke foreslo regjeringen å legge 40 millioner kroner ekstra på bordet til NAV. I tillegg ble fem millioner kroner foreslått å bevilges til Trygderetten.

Forslaget til ekstrabevilgningen er et direkte svar på den pågående NAV-skandalen, hvor retten til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land har blitt feiltolket- og praktisert.

Men beløpene er langt fra nok, mener Rødt, som også foreslår å bevilge 10 millioner kroner til Trygderetten. Som følge av NAV-skandalen, spår Moxnes at antall saker i Trygderetten vil økte.

– Da trengs det større bevilgning, avslutter han.